Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 14/2021 từ ngày 05-04-2021 đến ngày 11-04-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/05-04-2021

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Điện cơ đồ cơ bản.

- Đơn vị thăm dò chức năng,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

08h30

Làm việc với BHXH Thừa Thiên Huế về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHTC-CSVC, CT-CTSV, TCHCTTPC, CNTT;
- CB phụ trách: y tế trường học, thu BHYT HSSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban BQL Dự án ODA Ý.

- BQL Dự án ODA Ý.

Phòng 1.7, số 1 Điện Biên Phủ

Giám đốc BQLDA

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa V.

- Các đồng chí Ủy viên BCH Hội Sinh viên Đại học Huế khóa V.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

17h30

Họp BCH Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Trường.

- BCH Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Hội thảo: Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên ngành YTCC và YHDP.

- Theo giấy mời.

Giảng đường YTCC 1.1

Ban tổ chức

* Thứ Ba/06-04-2021

Sáng

08h00

Nghiệm thu cấp ĐHH đề tài ĐHH 2018 của ThS. Nguyễn Thị Anh Thư.

- Theo Quyết định số 243/QĐ-ĐHH ngày 12/03/2021.

Phòng họp II

PGS.TS. Trần Đình Bình

09h00

Họp trực tuyến với ĐHY Phủ Kyoto, Nhật Bản để thảo luận kế hoạch hợp tác và Biên bản Ghi nhớ (MOU).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- PGS. Nguyễn Đình Toàn, ThS.BSCKII. Nguyễn Thanh Minh, ThS. Nguyễn Duy Duẫn.

Phòng hop QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp bàn về công tác tuyển sinh và đào tạo hệ liên thông.

- BGH;
- Lãnh đạo và CV phụ trách Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Tư/07-04-2021

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán bệnh Vi nấm.

- Khoa Ký sinh trùng;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

09h00

Lễ đóng, mở thầu Gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm năm 2020-2021 tại Phòng khám Bác sĩ gia đình thuộc Trung tâm Y học gia đình, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Hiệu trưởng;
- Các thành viên trong Hội đồng đấu thầu theo quyết định số 3439/QĐ-ĐHYD ngày 24/12/2020.

Phòng họp tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp D205, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

15h00

Họp bàn phương án sữa chữa thang thoát hiểm nhà Ung bướu và chống thấm tầng 5-6 khu nhà 6 tầng.

- BGĐ B/v;
-Lãnh đạoPhòng: KHTH, TC-HC, TCKT;- Phòng QT-CSVC (chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Hội thảo: Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên ngành YTCC và YHDP.

- Theo giấy mời.

Giảng đường YTCC 1.1

Ban tổ chức

* Thứ Năm/08-04-2021

Sáng

08h00

Hội thảo trực tuyến: Đổi mới chương trình đáp ứng kiểm định chất lượng quốc tế chương trình Y khoa.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KT-ĐBCLGD.
- Đại diện Khoa Răng Hàm Mặt, Viện Y sinh học;
- Trung tâm CNTT.

Phòng họp QT - tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với công ty VinBrain.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, CNTT;
- BCN BM CĐHA;
- Lãnh đạo TT Tim mạch;
- Lãnh đạo Phòng NCKH B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Tiếp Công ty Cổ phần TTH Group về tuyển dụng nguồn nhân lực Y tế và hợp tác chuyển giao kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh.

- Đại diện: BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CT-CTSV;
- ĐD BCN Khoa RHM.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Họp thông qua danh mục mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị năm 2021.

- Theo Giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/09-04-2021

Sáng

07h30

Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới của Đảng bộ Đại học Huế năm 2021.
(Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH. Lớp học tổ chức liên tục 3 ngày từ 09/4 đến 11/4/2021)

- Đại diện các Đảng ủy, chi ủy cơ sở (có học viên tham gia);
- Các báo cáo viên Lớp học;
- Toàn thể học viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường của Cán bộ năm 2021 - Phiên 2.

- Theo Quyết định số432/QĐ-ĐHYDngày 26/02/2021.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Theo Quyết định Hội đồng số1273/QĐ-BVYDngày 06/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng thi đấu Giải bóng đá nam (7 người) CB, VC, LĐ Đại học Huế, lần thứ XVII - năm 2021.

- Đại diện các đội bóng tham dự giải.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức

16h00

Họp mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Theo Quyết định Hội đồng số30/QĐ-BVYDngày 11/01/2021.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/10-04-2021

Chiều

17h00

Chung kết và Lễ bế mạc giải bóng đá CBVC, NLĐ Trường ĐH Y Dược Huế lần thứ IV - 2021.

- Theo giấy mời;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Sân bóng đá Uyên Phương - 150 Nguyễn Trãi - Tp Huế

BCH Công đoàn Trường

* Chủ nhật/11-04-2021

Chiều

14h00

Tập huấn công tác tuyên truyền về An toàn giao thông cho cán bộ Hội chủ chốt; Chương trình lái xe an toàn và thay nhớt miễn phí cho sinh viên.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa V.
- Các đồng chí Thường trực Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Hội viên, sinh viên tham gia tập huấn (theo công văn triệu tập).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

14h00

Hội nghị tư vấn tuyển sinh trực tuyến.

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Ban Tổ chức

18h30

Cuộc thi Tiểu phẩm tuyên truyền An toàn giao thông năm 2021.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Thường trực Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Các đội tham gia thi tiểu phẩm.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế