Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 14/2019 từ ngày 01-04-2019 đến ngày 07-04-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/01-04-2019

Sáng

08h00

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế (Ngày làm việc thứ 4).

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

09h00

Tiếp GS Piero và KTS Valentina.

- BGH;
- BQL dự án ODA Ý tại Trường;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, QT-CSVC;
- Phiên dịch.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa (Lần 2)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.02 nhà B

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/02-04-2019

Sáng

08h00

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế. (Ngày làm việc thứ 5)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

09h00

Bế mạc Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế.

* Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.
* Đại học Huế, các trường đại học thành viên, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc:
- Đại biểu (Có Giấy mời).
* Trường Đại học Y Dược:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng/Khoa có liên quan;
- HĐ tự đánh giá 3 chương trình;
- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

14h00

Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán tại Đại học Huế (giai đoạn 2016-2018)

* Đoàn Kiểm toán Nhà nước.
* Đại học Huế:
* Các trường đại học thành viên, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc:
- Đại diện Ban Giám hiệu/Thủ trưởng đơn vị;
- Trưởng phòng/Tổ KHTC;
- Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Trưởng Đoàn Kiểm toán Nhà nước

16h00

Tiếp đoàn Dr. Mike Schroder, California State University San Marcos, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/03-04-2019

Sáng

08h00

Tập huấn cán bộ tham gia công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 1-2019.

- Cán bộ thanh tra, giám sát, thư ký, coi thi (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp rà soát Kế hoạch tổ chức Chương trình Song tấu Guitar Thu Le và Thierry Besesgin - L ngày 08/04/2019.

- BGH;
- LĐ Phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC;
- Đoàn Thanh niên, Văn phòng Pháp ngữ, CLB Guitar Trường;
- TS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Trần Văn Khôi, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị triển khai kế hoạch kiếm toán.

- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Phụ trách kế toán Trường, phụ trách kế toán TT YHGĐ, Kế toán trưởng B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐTĐH, ĐTSĐH, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp bàn về phương án quản lý hoạt động của Siêu thị Thuận Thành. (Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế B/v chuẩn bị nội dung)

- BGH; BGĐ B/v;
- CT Công đoàn Trường; CT Công đoàn CSTV B/v;
- Lãnh đạo phòng/khoa: QT-CSVC, KH-TC, QLCL, TCKT, KH-TH, HCQT, DD-TC B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp bàn phương án sắp xếp, bố trí lại một số phòng khám Bệnh viện. (Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chuẩn bị nội dung)

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, HCQT, TCKT, QLCL, VTTTB;
- BCN Phòng khám: Nội, Sản, Nhi, Da liễu, Răng Hàm Mặt;
- BCN Đơn vị XNTT.

Phòng Giao ban B/v

PGS. TS Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp giao ban công tác tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ X.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/04-04-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp chuẩn bị xây dựng Chuyên đề về đầu tư phát triển Trường và Bệnh viện Trường.

- BGH, BGĐ B/v;
- Ban Soạn thảo đề án GPMB khu vực Nguyễn Huệ;
- Phòng KHTC, QT-CSVC, Phòng TCKT, HCQT BV Trường: chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Làm việc với GS. Piero Cappuccinelli, ĐH Sassari, Ý.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của ThS. Nguyễn Văn Minh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo “Hướng dẫn và hỗ trợ triển khai E-learning“.

- Theo giấy mời.

Phòng máy 2, Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

15h30

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của ThS. Hoàng Anh Đào.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Mở hồ sơ mời chào giá cung cấp hộp đựng giấy vệ sinh.

- Theo giấy mời.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/05-04-2019

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó cácphòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Đóng, mở thầu gói thầu số 02: Máy siêu âm tim xách tay thuộc dự án Mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2018 phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 03/2019. Trình bệnh và bình bệnh án Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực
- BCN và Điều dưỡng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/06-04-2019

Sáng

08h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 1-2019 (Thời gian theo lịch thi từng buổi mỗi ngày).

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2019;
- Thí sinh dự thi.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Buôn Ma Thuột; Trường CĐSP Gia Lai; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/07-04-2019

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 1-2019 (Thời gian theo lịch thi từng buổi mỗi ngày).

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2019;
- Thí sinh dự thi.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Buôn Ma Thuột; Trường CĐSP Gia Lai; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế