Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 13/2019 từ ngày 25-03-2019 đến ngày 31-03-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-03-2019

Sáng

07h45

Tiếp Đại học Y khoa Marie Curie - Đại học Paris VI, Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bm Nội;
- PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa CME về Thần kinh học. (Từ ngày 25-28/3/2019)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa tập huấn sử dụng bộ công cụ STAT để hỗ trợ chẩn đoán Rối loạn phổ tự kỷ.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 7.1 (Nhà G)

Ban Tổ chức

08h00

Khóa tập huấn sử dụng công cụ RIT để hỗ trợ can thiệp trẻ Rối loạn phổ tự kỷ.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 7.2 (Nhà G)

Ban Tổ chức

08h00

Tiếp Tổ chức Tran Tien Sum Foundation.

- BGH;BGĐ Bệnh viện;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-HTQT-ĐT-CĐT, Điều dưỡng B/v
- BCN Khoa/Bm/TT: Ung bướu, GMHS, Ngoại CTCH-LN, Liên Khoa Mắt–TMH–RHM, YHGĐ.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Tiếp đoàn Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ Bv;
- LĐ Phòng KHCN-HTQT;
- LĐ Khoa/BM: Dược, Nội, Nhi, Ngoại, CĐHA, TMH, RHM, Ung Bướu, GMHS;
- LĐ các đơn vị tại BV: NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, Ngoại CTCH-LN, Ngoại TH, Ngoại TK-Tiết niệu, Nhi, Mắt-RHM-TMH, CĐHA, Dược, Nội TH, GMHS.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h45

Tiếp tổ chức Project Vietnam Foundation và tổ chức CHEER for Vietnam.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm: Phục hồi chức năng, Tâm thần.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học chuyên đề Nhi truyền nhiễm.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

14h00

Tiếp GS. Đinh Xuân Anh Tuấn - Đại học Corse, Pháp.

- BGH;
- LĐ Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/26-03-2019

Sáng

08h45

Tuyên dương đoàn viên tiêu biểu cấp Đại học Huế nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn.

- Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các đơn vị thành viên và trực thuộc;
- 25 đoàn viên được tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu cấp Đại học Huế.

Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 07 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

09h00

Giao ban công tác KĐCL chuẩn bị Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo.

- BGH;
- BCN và thư ký KĐCL 03 Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TTTT-TV;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Đóng, mở thầu 04 gói thầu thuộc dự án: Mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2018 phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Bệnh viện Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh do Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động

- Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các đơn vị thành viên và trực thuộc.
- Đoàn viên, sinh viên các đơn vị trực thuộc được điều động tham gia vệ sinh môi trường .

Phu Văn Lâu, đường Lê Duẫn

Bí thư Đoàn Đại học Huế

Chiều

13h30

Hội thảo xây dựng chương trình chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

14h00

Báo cáo khoa học chuyên đề Nhi thần kinh.

- Theo giấy mời.

GĐ 3.4 (Nhà G)

Ban Tổ chức

14h00

Hội đồng thông qua Đề cương luận văn năm 2019 (chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh).

- Theo Quyết định Hội đồng.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2 -Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Seminar "Giới thiệu về quy trình đấu thầu và cung ứng thuốc tại các bệnh viện tại Mỹ".

- Theo giấy mời.

GĐ 3.13

Ban Tổ chức

* Thứ Tư/27-03-2019

Sáng

08h00

Seminar "Giới thiệu các hoạt động DLS của dược sỹ tại các bệnh viện tại Mỹ".

- Theo giấy mời.

GĐ 3.13

Ban Tổ chức

09h00

Họp thông qua danh mục dự trù hóa chất sinh phẩm, vật tư dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2019 - 2020.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học chuyên đề Nhi sơ sinh.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban Tổ chức

14h00

Báo cáo công tác đấu thầu thuốc và đề xuất phương án mua bổ sung thuốc, vật tư y tế.

- BGĐ B/v;
- Thường trực Hội đồng thuốc và điều trị B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCKT, VTTTB;
- BCN Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Module thực hành Y khoa (Tiền lâm sàng) trong chương trình đào tạo Y khoa đổi mới theo hướng tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- BQL dự ánHPET;
- BCN, Giáo vụ ĐH và giảng viên các Bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YHGĐ, Điều dưỡng, PTTH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Điều dưỡng tháng 3 năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng toàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp giao ban công tác nghiên cứu khoa học-Đối ngoại-Đào tạo-Chỉ đạo tuyến

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

PGS. TS Lê Đình Khánh

16h30

Rà soát CSVC phục vụ đợt Đánh giá ngoài.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng/tt: KT-ĐBCLGD, TC-HC, QT-CSVC; TT-TV
- Đd BCN khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/28-03-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Báo cáo khoa học trong lĩnh vực Chẩn đoán Hình ảnh. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

08h00

Khóa CME về Thần kinh học (tiếp theo).

- Theo giấy mời.

GĐ. 3.13

Ban tổ chức

08h00

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung quy hoạch Đảng ủy ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 và phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc ĐHH năm 2018

* Các trường đại học thành viên:
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu; thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của trường;
- Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường;
- Kế toán trưởng; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường;
- Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc;
- Trưởng, phó bộ môn; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ; Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; giảng viên chính, chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Giảng đường I Trường Đại học Sư phạm, số 26 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

- Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

VP Công đoàn Trường

Chủ tịch Hội CGC

10h00

Giao ban công tác Công nghệ thông tin tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Tổ Công nghệ thông tin.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban công tác tổ chức nhân sự tháng 3 năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh của PGS.TS. Đặng Công Thuận.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.TS. Trần Hữu Dàng

14h00

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026, bổ sung quy hoạch Đảng ủy ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

15h00

Họp giải quyết đề xuất cải tiến chất lượng năm 2019 của các đơn vị.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên các chi bộ cán bộ.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h00

Nghiệm thu công tác chuẩn bị phục vụ đợt Đánh giá ngoài.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng/tt: KT-ĐBCLGD, TC-HC, QT-CSVC; TT-TV
- Đd BCN khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng.

Các địa điểm phục vụ ĐGN

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên.

GĐ 1.03

GS. Võ Tam

* Thứ Sáu/29-03-2019

Sáng

07h30

Tổ chức Hội thảo “Cập nhật các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp trong chăm sóc ban đầu" hợp tác với Tổ chức Tran Tien Foundation.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

07h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019. (Từ ngày 29/3 - 31/3/2019)

- Đảng viên mới (theo DS triệu tập).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Ban tổ chức

08h00

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế. (Từ ngày 29/3 - 02/4/2019)

* Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.
* Trường Đại học Y Dược:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng/Khoa có liên quan.
- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

09h30

Đóng, mở thầu gói thầu số 1 " Kính hiển vi chụp ảnh"

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Khai mạc Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế.

* Đoàn Đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.
* Đại học Huế, các trường đại học thành viên, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc:
- Đại biểu (Có Giấy mời).
* Trường Đại học Y Dược:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng/Khoa có liên quan.
- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

14h00

Seminar chủ đề “Thay khớp bằng Robot”.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

15h00

Giao ban công tác Vật tư trang thiết bị tháng 3/2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng VTTTB.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị tháng 3/2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Phòng HC-QT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/30-03-2019

Sáng

07h30

Khóa đào tạo liên tục về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. (Từ ngày 30-31/3/2019)

- Theo giấy mời.

Trung tâm Y học gia đình (tầng 6)

08h00

Hội nghị Tiêu hóa- Nội soi miền Trung mở rộng lần thứ VI.

- Theo giấy mời.

TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Ban Tổ chức Hội nghị

08h00

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế. (Ngày làm việc thứ 2)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

08h15

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Nhà sử dụng lao động.

- Theo giấy mời.

Các phòng phỏng vấn tại Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

09h40

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Cựu sinh viên.

- Theo giấy mời.

Các phòng phỏng vấn tại Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

10h00

Giao ban công tác Tài chính kế toán tháng 3 năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Tài chính kế toán;

Phòng Giao ban Bệnh viện

TS. Nguyễn Sanh Tùng

11h00

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Quản lý chuyên môn và Nhóm Giảng viên.

- Theo giấy mời.

Các phòng phỏng vấn tại Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

14h00

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Cán bộ hỗ trợ trực tiếp cho CTĐT và Nhóm Cán bộ hỗ trợ chức năng CTĐT và Cán bộ đoàn thể.

- Theo giấy mời.

Các phòng phỏng vấn tại Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

15h05

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Sinh viên.

- Theo giấy mời.

Các phòng phỏng vấn tại Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

16h10

Đoàn Đánh giá ngoài tham quan một số cơ sở, vật chất của Trường phục vụ các CTĐT và các cơ sở thực hành, các cơ sở dùng chung của Đại học Huế.

- Theo giấy mời.

Một số cơ sở của Trường, cơ sở thực hành và các cơ sở dùng chung của Đại học Huế

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

* Chủ nhật/31-03-2019

Sáng

08h00

Đợt khảo sát chính thức của Đoàn Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN Y tế công cộng, CN Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Huế. (Ngày làm việc thứ 3)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

09h00

Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi, phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa (Lần 1)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.02 nhà B

Trưởng đoàn Đánh giá ngoài

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế