Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 13/2018 từ ngày 26-03-2018 đến ngày 01-04-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-03-2018

Sáng

08h00

Lễ trao Ghi nhận đóng góp cho Tổ chức TranTien - Hoa Kỳ và trao chức danh GS Thỉnh giảng của Trường ĐHYD Huế.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-HTQT-ĐT-CĐT Bv;
- BCN các Khoa/ BM/Đơn vị/Phòng: Điều dưỡng, GMHS, Ngoại CTCH-LN, Liên Khoa Mắt–TMH–RHM, YHGĐ, DSA, HV SĐH chuyên ngành Ngoại.

HT Quốc tế tầng 3- Khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Lớp Đào tạo liên tục " Chăm sóc phục hồi chức năng cho trẻ nứt đốt sống / não úng thủy tại Việt Nam". (Từ 26-30/3/2018)

- Ban tổ chức;
- Học viên.

Hội trường 1.01

Trưởng Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Tiếp GS. Frank A. Stackhouse - Đại học Washington, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Nội tổng hợp - Nội tiết.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1-2018 (phiên thứ nhất).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

P. Chủ tịch Hội đồng (PGS.TS.Huỳnh Văn Chương)

14h30

Đóng, mở thầu 04 gói thầu thuộc dự án: Mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị tại khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- Bên mời thầu theo quyết định số 502/QĐ-ĐHYD ngày 05/03/2018;
- Các nhà thầu.

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng

15h00

Họp bàn về vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

- Đ/d Ban Giám hiệu.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

P. Giám đốc Đại học Huế (Huỳnh Văn Chương)

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/27-03-2018

Sáng

07h30

Chấm thi tốt nghiệp môn lý luận chính trị năm học 2017-2018.

- Hội đồng chấm thi.

Phòng ĐTĐH số 5, nhà 2A

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2018.

- BGH;
- Phòng KH-TC, Phòng QT-CSVC (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân hệ chính quy liên thông từ cao đẳng lên đại học năm học 2017-2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

14h30

Làm việc với Đoàn Kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, KHTH, TCKT.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/28-03-2018

Sáng

07h30

Tiếp đoàn Trung tâm Y khoa Nacogdoches, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM CCĐK, CN. Dương Thị Hồng Liên.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Thông qua kế hoạch ngân sách 2018.

- TV. Đảng ủy; BGH;
- Chủ tịch HĐT;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Khóa Tập huấn "Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản và nâng cao cho trẻ em và người lớn" (từ 28/3 - 30/3/2018).

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13, tầng 3 nhà C

Ban tổ chức

09h00

Họp bàn về việc đào tạo các lớp sau đại học tại các tỉnh năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH;
- BCN khoa/BM: RHM, Dược, Điều dưỡng, YTCC, Nội, Ngoại, Sản, Nhi, CĐHA, GMHS.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v
- Trưởng phòng: KHTH, Điều dưỡng
- Chủ tịch Công Đoàn CSTV B/v.

Phòng họp BGĐ Bv

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng bàn về một số vấn đề công tác nhân sự.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng: xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Trường.

- Hội đồng thi đua khen thưởng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp rà soát các khóa đào tạo sau đại học về Bệnh phổi và đào tạo liên tục về Vật lý trị liệu hô hấp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐTSĐH, QT-CSVC;
- BCN Bm: Nội, Nhi, CĐHA, Phục hồi chức năng;
- PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, ThS. Hà Chân Nhân, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/29-03-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

07h30

Hội thảo “Cập nhật các vấn đề sức khỏe thường gặp trong chăm sóc ban đầu”.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Tiếp đoàn Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT;
- BCN Bm Giải phẫu.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội thảo Quốc tế về “Nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội thảo Quốc tế về “Nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

TS. Nguyễn Sanh Tùng

15h00

Họp và làm việc với công ty Siemens HealthCare và các công ty cung cấp máy MRI.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCKT, VTTTB, HCQT;
- BCN Khoa CĐHA.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Khóa đào tạo "Xử trí thoát mạch khi điều trị hóa chất".

- Phòng Điều dưỡng;
- Tổ Dược Lâm sàng - Khoa Dược B/v;
- Toàn thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa lâm sàng.

Phòng Tiền lâm sàng III (Tầng 2 nhà D)

Ban tổ chức

16h00

Họp triển khai về cải tiến chất lượng khối xét nghiệm (Đơn vị XNTT và các Khoa báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2018).

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khối Xét nghiệm;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH,QLCL, HCQT, VTTTB,

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Sáu/30-03-2018

Sáng

07h30

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018. (từ ngày 30/3 đến 01/4/2018)

- Đại diện Thường trực các Đảng ủy cơ sở trực thuộc;
- Đảng viên dự bị đăng ký lớp học.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

UVTV Trực Trần Văn Thành

08h00

Hội thảo Quốc tế về “Nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Khoa học và Quản lý Malaysia.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTSĐH, ĐTĐH, KHCN-HTQT, CTSV;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ và nhà xe Bệnh viện tháng 3/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng HCQT;
- Chủ tịch công đoàn CSTV B/v;
- Đ/d lãnh đạo và toàn thể nhân viên: Công ty vệ sinh Phú Xuân, Công ty Vệ sỹ Trường Sơn
- Đại diện Nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Bế giảng khóa I & khai giảng khóa II lớp đào tạo và cấp chứng chỉ "Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình" thuộc dự án HPET năm 2018.

- Ban tổ chức theo giấy mời;
- Học viên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Hội thảo đồng thuận khung chương trình đào tạo đổi mới ngành Răng Hàm Mặt.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Nghiệm thu gói thầu số 2: Mua sắm máy móc cho Khoa GM-HSCC B/v.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/31-03-2018

Sáng

08h00

Báo cáo khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Họp các ban Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện.

- Thành viên các ban Lễ kỷ niệm.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ Bệnh viện (sửa đổi).

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Chủ nhật/01-04-2018

Sáng

08h00

Đại hội Hội hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế