Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 12/2018 từ ngày 19-03-2018 đến ngày 25-03-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/19-03-2018

Sáng

07h30

Làm thủ tục nhập học cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển đợt 2 năm học 2017-2018.

- Phòng: CTSV, ĐT ĐH, KH-TC;
- SV trúng tuyển.

Giảng đường 1.03 - Nhà B

Ban tổ chức

08h00

Tiếp Tổ chức Global Care và công ty Daewon, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với ĐH Khon Kaen - Thái Lan.

- BGH;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KH-TC
- Lãnh đạo Khoa: ĐTQT, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

13h00

Tiếp đoàn Hiệp Hội Công thương TP Noshiro- Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: KHCN-HTQT, Điều dưỡng.

Phòng Đa chức năng, tầng 5- TT Hue Gachon

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Diễn đàn thắp lửa và kết nối khởi nghiệp.

- Đ/d lãnh đạo các Trường;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đ/d Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV
- Cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của ĐHH.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, 32 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Tổ chức học tập nội quy, quy chế cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển đợt 2 năm học 2017-2018.

- Phòng CTSV, ĐT ĐH;
- SV trúng tuyển.

Giảng đường 1.03 - Nhà B

Ban tổ chức

15h00

Họp tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/20-03-2018

Sáng

08h00

Hội thảo “Đồng thuận về xác định khung chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt dựa trên năng lực”.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Đại học Huế kiểm tra hồ sơ Cao học, Nghiên cứu sinh đợt 1 - năm 2018.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Đoàn kiểm tra Đại học Huế.

Phòng họp II

Trưởng đoàn kiểm tra ĐHH

Chiều

14h00

Báo cáo phương án thi công cải tạo nhà C của đơn vị thi công.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đ/d lãnh đạo Phòng/Khoa/Bm: QT-CSVC, TC-HC, ĐTĐH, Dược, Di truyền, MD-SLB, Sinh hóa, Vi sinh;
- Viện Y sinh học.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban dự án Edushare.

- Ban thường trực dự án Edushare.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Tư/21-03-2018

Sáng

07h30

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm bổ sung Phó trưởng Bộ môn Sinh lý NK 2014-2019.

- Ban chỉ đạo, tổ giúp việc;
- Toàn thể viên chức-NLĐ bộ môn Sinh lý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Tiếp Tổ chức HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT;
- BCN Bm Da liễu.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm bổ sung cán bộ quản lý Khoa Răng Hàm Mặt NK 2014-2019.

- Ban chỉ đạo, tổ giúp việc;
- Toàn thể viên chức-NLĐ khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h30

Tiếp GS Piero Cappuccinelli về các hoạt động đào tạo và Festival Khoa học 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/22-03-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của TS. Ngô Thị Minh Châu.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h30

Khai giảng Khóa 1 chương trình liên kết đào tạo ThS. Điều dưỡng với ĐH Khon Kaen.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

10h30

Tiếp và làm việc với Khoa Điều dưỡng, Đại học Khon Kaen - Thái Lan về khóa đào tạo liên kết Thạc sỹ Điều dưỡng giữa 2 Trường.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KHCN-HTQT;
- BCN Khoa: ĐTQT, Điều dưỡng

Phòng hop QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

Chiều

16h00

Họp xét quy trình và danh mục dược Phòng khám BSGĐ.

- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ TT YHGĐ;
- Trưởng khoa/phòng/bộ phận: Dược, TCKT và PK BSGĐ.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Tập huấn "Hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án" cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa lâm sàng - Nhóm 1 (mỗi khoa cử 50% cán bộ tham gia)

Phòng Tiền LS 3, tầng 2 nhà D

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/23-03-2018

Sáng

07h45

Tiếp BS Philippe Jeanty - Chuyên gia về Siêu âm sàng lọc thai đến từ Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm CĐHA.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2017 - 2018 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức.

- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký theo Quyết định số786/QĐ-ĐHHngày 27/7/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban Tổ chức

08h00

Khóa đào tạo Y khoa liên tục về siêu âm thai (từ ngày 23 - 24/3/18).

- Theo giấy mời.

HT Quốc tế, tầng 3- Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp về mua sắm trang thiết bị thuộc dự án HPET.

- BGH
- Đ/d lãnh đạo phòng: ĐTĐH, QT-CSVC, KH-TC.
-Ban QLDA;ĐPV, thư ký, kế toán DA HPET.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h15

Tổ kiểm tra ĐHH kiểm tra công tác học sinh, sinh viên tại trường ĐHYD.

- Đ/d BGH;
- Phòng CTSV.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Đoàn kiểm tra

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của ThS. Trần Quang Trung.

- Theo giấy mời.

VP khoa Đào tạo QT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị triển khai đánh giá cơ sở giáo dục giữa chu kỳ và kiểm định chương trình đào tạo Dược học, Điều dưỡng và YTCC.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

16h30

Họp đoàn ra tham dự Hội thảo quốc tế: "Xây dựng hướng dẫn dạy học cho giảng viên, hướng dẫn học tập cho sinh viên, và phát triển case lâm sàng cho chương trình đổi mới" và hội thảo "Giảng dạy lâm sàng".

- BGH;
- Thường trực BQLDA HPET, IMPACT-MED;
- Các thầy/cô được cử tham dự 2 hội thảo trên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/24-03-2018

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học chính quy môn Lý luận chính trị.

- Hội đồng thi tốt nghiệp;
- Sinh viên dự thi.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Khám sức khỏe cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển đợt 2 năm học 2017-2018.

- Hội đồng khám sức khỏe.

Bệnh viện Trường

Ban tổ chức

08h00

Lớp Đào tạo "Cập nhật chẩn đoán, xử trí và dự phòng phản vệ".

- Các Bác sĩ các Khoa, đơn vị trong B/v.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Khai mạc lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

- Đ/d lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- SV được tham gia theo thông báo của ĐHH.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

09h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị tổng kết KHCN giai đoạn 2012-2018.

- BGH;
- Lãnh đạo các phòng TCHC, KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2018)

- Đại biểu khách mời;
- BCH Đoàn TN trường Đại học Y Dược Huế;
- BCH các chi đoàn trực thuộc.

Hội trường A

Ban tổ chức

15h00

Triển lãm sáng tạo và chuỗi các hoạt động hội thảo về khởi nghiệp hướng nghiệp và hành trang du học.

- BCH Đoàn TN trường Đại học Y Dược Huế;
- Toàn thể sinh viên các khối lớp.

Hội trường A, Hội trường 1.01, Hội trường QT Khoa YTCC

Ban tổ chức

* Chủ nhật/25-03-2018

Sáng

07h30

Đại học Huế tham gia Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018 tại Quảng Ngãi do Báo Người lao động tổ chức.

- Đại diện BGH phụ trách công tác tuyển sinh;
- Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

Trường THPT Bình Sơn - huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle