Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 11/2021 từ ngày 15-03-2021 đến ngày 21-03-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/15-03-2021

Sáng

07h45

Cấp hồ sơ căn cước công dân (cả ngày).

- Theo Thông báo số 541/TB-ĐHYD ngày 12/3/2021.

Hội trường 1.02

Công an tỉnh TT Huế

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Khai giảng lớp Chăm sóc da.

- Bộ môn Da liễu,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Văn phòng Bộ môn Da liễu - Tầng 1, Nhà C.

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Họp chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế khóa 1.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH (Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách);
- Khoa Điều dưỡng (BCN Khoa, ThS Nguyễn Thị Minh Thành, ThS Võ Thị Diễm Bình);
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/16-03-2021

Sáng

07h45

Cấp hồ sơ căn cước công dân.

Theo Thông báo số 541/TB-ĐHYD ngày 12/3/2021.

Hội trường 1.02

Công an tỉnh TT Huế

Chiều

14h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Gia Định.

- Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số:2047/QĐ-ĐHH ngày 24/12/2020 của Giám đốc Đại học huế;
- Trường ĐHYD: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Tư/17-03-2021

Sáng

08h00

Họp Ban soạn thảo xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

- Thành viên Ban soạn thảo Kế hoạch chiến lược theo Quyết định số145/QĐ-ĐHHngày 18/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban

09h00

Họp xét hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021.

- Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2021 (theo tờ trình số 405/Ttr-ĐHYD ngày 02/02/2021 về việc đề nghị Hội đồng tuyển sinh cao học năm 2021);
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp bàn về phương án cải tạo, xây dựng, sửa chữa của Trường năm 2021.

- BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Chủ tịch Công đoàn Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC; KHTC-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy lấy ý kiến về bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030 và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn giai đoạn 2020-2025 cấp Phó trưởng Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm/Viện và các Khoa/Phòng/Trung tâm/Đơn vị thuộc Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/18-03-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

- BGH; GS. Cao Ngọc Thành;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH;
- GV, GV thỉnh giảng và CB-VC quan tâm.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đại học Huế kiểm tra hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021.

- Đoàn kiểm tra ĐHH;
- BGH;
- Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Trưởng đoàn kiểm tra ĐHH

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2021 (phiên 2).

- Theo Quyết định số212/QĐ-ĐHYDngày 25/01/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn phương án đánh giá module thực hành Y khoa.

- BGH;
- Ban đồi mới chương trình;
- BCN và GV đại học BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/19-03-2021

Sáng

08h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Vĩnh Khánh.

- Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số65/QĐ-ĐHHngày 20/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường ĐHYD: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h30

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường của Sinh viên năm 2021.

- Theo Quyết định số 433/QĐ-ĐHYD ngày 26/02/2021.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn phương án sắp xếp lại vị trí các đơn vị tại nhà 3 tầng, và kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KHTH, QLCL, VTTTB, Điều dưỡng, DD-TC, TCKT;
- Phòng QT-CSVC (chuẩn bị nội dung);
- Lãnh đạo Khoa: Phụ sản, Khoa Ngoại Tiêu hóa.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ liên thông chính quy năm học 2020-2021.

- Đại biểu (TGM);
- Ban tổ chức;
- Sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2021.

Hội trường A

Ban Tổ chức

14h00

Hội thảo trực tuyến “Tối ưu hiệu quả điều trị và ứng dụng trên thực hành lâm sàng”.

- BGĐ B/v, - Phòng NCKH-ĐN-ĐT, - BCN, Bác sĩ, Điều dưỡng trưởng và học viên sau đại học Khoa Nội TH-NT, Nội TM, Dược.

Hội trường 3.13 tầng 3 nhà C

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2019 của PGS.TS. Võ Văn Thắng.

- Theo Quyết định Hội đồng số 535/QĐ-ĐHYD ngày 12/03/2021

Phòng họp II

GS.TS. Trần Hữu Dàng

* Chủ nhật/21-03-2021

Sáng

07h30

Hội nghị chuyên đề và sinh hoạt chính trị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Huế học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế.
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên.

Hội trường ĐHH, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Bí thư Đoàn Đại học Huế

09h00

Hội thảo trực tuyến “Lựa chọn hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân LUTS/BPH”.

- BGĐ B/v,
- Khoa Ngoại TN-TK,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT,
- BCN, Bác sĩ, Điều dưỡng trưởng và học viên sau đại học các Khoa Nội, Ngoại.

Hội trường 3.13 tầng 3 nhà C

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế