Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 11/2018 từ ngày 12-03-2018 đến ngày 18-03-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/12-03-2018

Sáng

08h00

Tiếp Đoàn Đại học Limoges – Pháp và Hiệp Hội Giáo dục Y tế Limousin – Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Bm: KHCN-HTQT, Ung bướu, Phụ sản, CĐHA, GPB-PY;
- BS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng tiếp khách tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h15

Khóa CME về Ung thư phụ khoa (từ 11-19/3/2018).

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm: Ung bướu, Phụ sản, CĐHA, GPB-Pháp Y;
- BS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

08h30

Tiếp BS. Jan Horn, Tổ chức AMCANI - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- PGS.TS Phạm Anh Vũ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Chấm thi tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ y sinh học khóa 6.

- Hội đồng tuyển sinh

Phòng KT-ĐBCLGD

Chủ tịch hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h30

Phỏng vấn ứng viên ThS. công nghệ Y sinh học khóa 6.

- Hội đồng phỏng vấn.

VP Khoa Đào tạo QT

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp BCH và BTC Đại hội của Hội Hữu nghị Việt - Pháp.

- BCH và BTC Đại hội.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/13-03-2018

Sáng

08h00

Tiếp Tổ chức REI - Vietnam.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm Phụ sản;
- Đại diện CLB Tiếng Anh.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Báo cáo khoa học của BS. Jan Horn - Tổ chức AMCANI, Hoa Kỳ.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h30

Tiếp Đại học Wurzburg, CHLB Đức.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- BCN Khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Tiếp đoàn Tổ chức Handicap International và làm việc về đánh giá hoạt động Dự án "Tăng cường CSYT và đào tạo PHCN".

- BGH;
- Lãnh đạo P.KHCN-HTQT;
- BCN Bm PHCN và ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Tỉnh.

- Hội đồng nghiệm thu.

Sở Khoa học-Công nghệ

Chủ tịch hội đồng

16h30

Giao ban dự án HPET/IMPACT-MED.

- BGH;
- BQL dự án; Điều phối viên HAIVN.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/14-03-2018

Sáng

09h00

Họp xét thi đua khen thưởng dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện.

- HĐ Thi đua khen thưởng B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giới thiệu đánh giá ngoài Webometrics thông qua hệ thống Website.

- BGH;
- Tổ CNTT;
- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các đơn vị liên quan.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đoàn giám sát 1132 Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHYD về thực hiện NQ số 29 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

* Đoàn giám sát 1132 Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
* Đại Học Huế:
- Đại diện Thường trực Đảng ủy;
- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
* Trường ĐHYD: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Phòng họp II

Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy

16h00

Thông qua kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị cho Bệnh viện năm 2018.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/15-03-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Báo cáo khoa học của BS Jan Horn, Tổ chức AMCANI, Hoa Kỳ.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

10h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của PGS. TS. Lê Đình Khánh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp đoàn ĐH Kaoshung Đài Loan.

- BGH;
- Lãnh đạo: P. KHCN-HTQT, Viện Y sinh học;
- BCN Bm: Vi sinh, Sinh hoá, Di truyền.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp thông qua quy hoạch sửa chữa, xây dựng tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT B/v

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp rà soát kế hoạch tổ chức các hoạt động Festival Khoa học 2018.

- Theo giấy mời.


VP Khoa đào tạo Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tập huấn về "Sai sót trong sử dụng thuốc liên quan đến điều dưỡng".

- Phòng Điều dưỡng B/v;
- Tổ Dược Lâm sàng;
- Khoa Dược B/v;
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

Phòng Tiền Lâm sàng 3 (Tầng 2 Nhà D)

Ban tổ chức

16h00

Họp đối chiếu về tài sản của các đơn vị sau đợt kiểm kê năm 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/16-03-2018

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp rà soát về tổ chức Hội nghị đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở, kiểm định chương trình đào tạo ( ngành Dược, Điều dưỡng, YTCC).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KT-ĐBCLGD, TC-HC, ĐT ĐH;
- Đ/d BCN Khoa: Dược, Điều dưỡng, YTCC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Họp về phòng khám CSSK ban đầu-TT YHGĐ.

- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Trưởng phòng khám YHGĐ.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp rà soát danh sách giảng viên thính giảng năm học 2017-2018.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐTSĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Chủ nhật/18-03-2018

Sáng

07h00

Ngày hội Quảng bá Tuyển sinh 2018 của Đại học Huế tại Đồng Hới, Quảng Bình.

- Đại diện BGH phụ trách công tác tuyển sinh;
- Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

TT việc làm Thanh niên Quảng Bình, 42 Trần Quang Khải

PGĐ Huỳnh Văn Chương

09h00

Hội thảo khoa học "Tiến bộ trong chuyên ngành tiêu hóa".

- Theo giấy mời.

KS. Pulman Đà Nẵng

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle