Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 10/2021 từ ngày 08-03-2021 đến ngày 14-03-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/08-03-2021

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;- Trưởng, Phó Phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Đại diện cử tri theo Công văn số271/ĐHH-TCCBngày 03/3/2021 của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Ba/09-03-2021

Sáng

10h00

Họp triển khai đánh giá thí điểm EPAs vào các vòng luân khoa lâm sàng Bộ môn Nhi chương trình Y khoa năm thứ 4.

- BCN và giảng viên Bộ môn Nhi.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BCN Bộ môn Nhi

Chiều

13h45

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.

- Đại diện: Lãnh đạo Đại học Huế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban TCCB Đại học Huế;
- BCH Đảng bộ, BGH; thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường
- BGĐ B/v, Trưởng, phó Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Viện thuộc Trường;
- BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS HCM
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
- Cấp ủy chi bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ phận trực thuộc, AHLĐ, NGND, NGƯT, TTND, TTƯT, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo.

- Đại diện: lãnh đạo Đại học Huế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban TCCB Đại học Huế;
- Thường vụ Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp Đảng ủy.

- Đại diện: lãnh đạo Đại học Huế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban TCCB Đại học Huế;
- Đảng ủy viên;
- Đại diện Tổ công tác của Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Họp Tập thể lãnh đạo.

- Đại diện lãnh đạo Đại học Huế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban TCCB Đại học Huế;
- Thường vụ Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Đại diện tổ công tác của Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/10-03-2021

Sáng

07h30

Họp Ban xây dựng đề án mở rộng Trường.

- Ban Xây dựng đề án và Tổ giúp việc;
- Phòng KHTC-CSVC chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Bệnh viện Trung ương Huế gặp mặt các CB, GV, SV đi thực tập tại Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu.

- Theo giấy mời.

Hội trường lớn, Tầng 1, Trung tâm Đào tạo và CĐT, BVTW Huế

Ban Giám đốc BVTW Huế, Ban Giám hiệu Trường

09h00

Lễ đóng thầu và mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu mua thuốc bổ sung năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TC-HC, TCKT B/v;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu (Bên mời thầu) theo Quyết định số 2277/QĐ-ĐHYD;
- Thành viên Tổ kỹ thuật hỗ trợ xét thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Khai giảng lớp Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

- Phòng Điện tim;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Giảng đường B1.07

Ban Tổ chức

09h30

Họp triển khai đánh giá thí điểm EPAs vào các vòng luân khoa lâm sàng Bộ môn Nội chương trình Y khoa năm thứ 4.

- BCN và giảng viên Bộ môn Nội.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

BCN Bộ môn Nội

Chiều

14h00

Nghiệm thu cấp ĐHH đề tài ĐHH 2018 của TS. Dương Thị Bích Thuận.

- Theo Quyết định Hội đồng số 166/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2021.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Hội nghị ký cam kết thi đua Đại học Huế, năm 2021.

- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC, HC, TT & PC.

Phòng hợp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

16h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/11-03-2021

Sáng

08h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2021.

- Theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHYD ngày 25/01/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Thông qua kế hoạch mua bổ sung hóa chất sinh phẩm năm 2021 và một số thuốc, hóa chất của Phòng khám Răng Hàm Mặt.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT, TCHC B/v;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Nghiệm thu cấp ĐHH đề tài ĐHH 2018 của ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình.

- Theo Quyết định Hội đồng số 167/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2021.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Thị Cự

16h00

Họp bàn về tổ chức thi công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong khám chữa bệnh.

- BGH;
- Phòng KHTC-CSVC;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Sáu/12-03-2021

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Siêu âm Sản phụ khoa.

- Đơn vị Siêu âm tiền sản;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Giảng đường B1.07

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h30

Họp triển khai xây dựng Đề án mô hình Trường - Viện.

- Chủ tịch HĐT;
- BGH, BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, ĐTĐH, ĐT-SĐH;
- Đd lãnh đạo Phòng: TCHC, KH-TH, TCKT, QT-CSVC B/v Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp triển khai công tác xây dựng chiến lược Bảo đảm chất lượng của Trường, giai đoạn 2021-2025.

- BGH;
- Trưởng các Phòng chức năng, Trung tâm, Viện, Khoa Đào tạo quốc tế.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/13-03-2021

Sáng

09h00

Hội thảo khoa học chuyên đề “Chăm sóc toàn diện bệnh nhân từ tiền đái tháo đường đến đái tháo đường”.

- Ban Tổ chức và Hội thảo viên đăng ký.

KS. Vinpearl Quảng Bình

BTC Hội thảo

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế