Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 10/2020 từ ngày 02-03-2020 đến ngày 08-03-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/02-03-2020

Sáng

08h00

Tiếp GS. Martin Kox - BV Emile Mayrisch, Luxembourg.

- BGH;
- LĐ Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Ngoại, TS. Phan Đình Tuấn Dũng, ThS. Trần Văn Khôi.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tiếp đoàn IVUmed - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- PGS.TS. Lê Đình Khánh.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Làm việc với Trung tâm Công nghệ phần mềm ĐH Cần Thơ về lịch trình khảo sát yêu cầu phần mềm "Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo".

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, KT-BĐCLGD, KHCN-HTQT;
- Tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/03-03-2020

Sáng

08h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành y tế.

* Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Y Dược:
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Nhóm soạn thảo Đề án.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Họp bàn về việc hỗ trợ xây dựng phòng thực hành hoạt động sinh hoạt hàng ngày thuộc Dự án "Tôi lớn mạnh".

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KH,TC-CSVC.
- BCN Bộ môn PHCN.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội thảo rà soát nội dung giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Tiêu hóa.

- BGH;
- Ban quản lý Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Tiêu hóa;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h30

Hội thảo rà soát nội dung giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Thận Tiết Niệu.

- BGH;
- Ban quản lý Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Thận Tiết niệu;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Họp cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/04-03-2020

Sáng

08h00

Giao ban Dự án HPET.

- BGH;
- Thường trực Ban đổi mới giáo dục;
- BQL Dự án HPET;
- Tổ Thư ký Dự án;
- ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng, ThS. Nguyễn Văn Thanh.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp ĐHH năm 2020 (Đợt 2).

- Theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHH ngày 17/01/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội thảo rà soát nội dung giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Thần kinh nội tiết.

- BGH;
- Ban quản lý Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Thần kinh nội tiết.
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h30

Hội thảo rà soát nội dung giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Sinh sản.

- BGH;
- Ban quản lý Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Sinh sản;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

* Thứ Năm/05-03-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Gia Định – chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHYD ngày 06/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Phòng Bảo vệ luận án 1, tầng 4 Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp hội đồng thuốc & điều trị mở rộng thông qua danh mục đấu thầu thuốc 2020.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT B/v;
- BCN Khoa Dược B/v;
- Thành viên Hội đồng Thuốc & Điều trị số 343/QĐ-BVYD ngày 27/03/2020.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội thảo hướng dẫn xây dựng vòng luân khoa lâm sàng và biên soạn MCQs, câu hỏi ngắn, checklist Y5, Y6 ngành Y Khoa.

- BGH;
- Ban quản lý Dự án;
- Trưởng/ Phó module và giảng viên các bộ môn tham gia giảng dạy Y5, Y6;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Họp Hội đồng hóa chất, sinh phẩm Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT B/v;
- BCN Khoa Dược;
- Đại diện BCN: Đơn vị XNTT, TT Sàng lọc TSSS, TT Nội soi tiêu hóa; TT điều trị vô sinh;
- Đại diện BCN Khoa: Sinh hóa, Miễn dịch, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Huyết học truyền máu, Vi sinh, Khoa GMHS, Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/06-03-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký theo Quyết định số282/QĐ-ĐHHngày 24/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp bàn về tổ chức - hoạt động của Viện Y sinh học.

- BGH; BGĐ B/v Trường
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Phòng NCKH-ĐN-CĐT
- Lãnh đạo, NCV Viện Y sinh học và PGS TS. Lê Văn An (chuẩn bị nội dung: tổ chức Viện, phương án bố trí các lab, dự kiến hoạt động)
- Bộ phận CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp rà soát Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC, HC, TT và PC, KHCN-HTQT, TT TT-TV;
- Tổ CNTT Trường và Bệnh viện;
- TS. Nguyễn Hoàng Bách.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ liên thông chính quy khóa 2018-2020.

- Theo giấy mời.

Phòng Đào tạo Đại học

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/07-03-2020

Sáng

08h00

- Họp chuẩn bị đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2020.
- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng CSDL UpToDate giai đoạn 2020-2022.
- Trao thưởng công bố quốc tế năm 2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHCTTPC, ĐTĐH, ĐT-SĐH;
- Các GS, PGS, TS; các GV quan tâm.
- Các nhóm tác giả/tác giả bài báo được trao thưởng.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế