Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 10/2019 từ ngày 04-03-2019 đến ngày 10-03-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-03-2019

Sáng

08h00

Họp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn B/v;
- Trưởng, Phó các phòng chức năng B/v;
- Đại diện Phòng TCNS.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp triển khai lớp Sư phạm y học tại Trường ĐH Y Dược Huế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTSĐH, KH-TC, Trung tâm YHGĐ;
- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, PGS.TS. Đặng Công Thuận, TS. Lê Văn Chi.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp đoàn cán bộ tham dự các hội thảo/hội nghị tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Giao ban công tác KĐCL chuẩn bị Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo.

- BGH;
- BCN và thư ký KĐCL 03 Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TTTT-TV;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2018 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế).

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h30

Họp bàn mua sắm đấu thầu thuốc và hóa chất sinh phẩm Phòng khám BSGĐ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC, QT-CSVC;
- TT YHGĐ, PK BSGĐ;
- Khoa Dược Bv Trường.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/05-03-2019

Sáng

08h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch trưởng, phó khoa- phòng Bệnh viện NK 2019-2024.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCNS B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng.

- Lãnh đạo Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.
- BCN khoa TMH-M-RHM;
- Các học viên.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của PGS.TS. Lê Lam Hương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy viên ĐUBP B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/06-03-2019

Sáng

09h00

Họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng TC-HC
- Tổ xây dựng quy chế BV trường.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện năm 2019.

- Theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHYD ngày 17/01/2019.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp thông qua danh mục thiết bị đầu tư năm 2019.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/07-03-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Huế tiếp công dân.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Tổ trưởng Tổ Thanh tra.

VP Hội đồng Trường

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tâm, chuyên ngành Nội tim mạch.

- Theo Quyết định số 3938/QĐ-ĐHYD ngày 11/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Buổi sinh hoạt khoa học giới thiệu sản phẩm vật tư tiêu hao của hãng Nipro.

- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng các Khoa, Phòng, TT, ĐV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện năm 2019.

- Theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHYD ngày 17/01/2019.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Giới thiệu CSDL quản lý trích dẫn khoa học - trichdan.link

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp rà soát Quy chế làm việc của giảng viên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp bàn thống nhất Kế hoạch hoạt động về việc làm cho sinh viên và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

- Đd lãnh đạo các trường;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

16h00

Đoàn TN - Hội SV báo cáo kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

- TV. Đảng ủy, BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn TN;
- Ban Thư ký Hội SV.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Sáu/08-03-2019

Sáng

08h00

Tọa đàm và giao lưu với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam - Truyền thống và hiện đại”.

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc;
- Nữ cán bộ quản lý trong: Ban Giám hiệu các trường, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc;
- Nữ cán bộ có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Giao ban công tác Đào tạo ĐH, CTSV tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 02/2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Họp rà soát sử dụng Phần mềm quản lý đào tạo.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV, TCHC, QT-CSVC, KH-TC;
- Tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp sơ kết công tác cải tiến chất lượng liên tục năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Vệ sinh, Vệ sỹ, Nhà xe Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, Quản lý chất lượng.;
- Lãnh đạo và toàn thêt nhân viên Công ty Vệ sinh, Vệ sỹ;
- Đại diện Nhà xe.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Họp chuẩn bị đón Đoàn thanh tra giáo dục của Đại học Huế.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Bảy/09-03-2019

Chiều

13h30

Hội thi làm bánh Huế - Trường Đại học Y Dược Huế nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

- Toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn.

Nhà để xe ô tô (Trước Khoa YTCC)

Ban Chấp hành Công đoàn

* Chủ nhật/10-03-2019

Sáng

07h00

Ngày hội Quảng bá Tuyển sinh 2019 của Đại học Huế tại Đồng Hới, Quảng Bình.

- Thường trực Ban Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh Đại học Huế 2019 theo các quyết định số 1629/QĐ-ĐHH ngày 12/12/2018 và 1742/QĐ-ĐHH ngày 28/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế;
- Bộ phận tuyển sinh và truyền thông.

Trung tâm Việc làm thanh niên Quảng Bình, số 42 Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh

Chiều

14h00

Lễ trao học bổng Tran Dolch năm học 2018-2019 cho sinh viên.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV;
- Đại diện Nhà tài trợ học bổng;
- 30 sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle