Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 09/2019 từ ngày 25-02-2019 đến ngày 03-03-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-02-2019

Sáng

07h30

Làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo: CN. Y tế công cộng, Cử nhân Diều dưỡng và Dược học tại Trường Đại học Y Dược Huế. (Phần 1)

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KT-ĐBCLGD, TC-HC, ĐTĐH, QT-CSVC;
- BCN khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng.

Phòng BVLV – tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo: CN. Y tế công cộng, Cử nhân Diều dưỡng và Dược học tại Trường Đại học Y Dược Huế (Phần 2).

- BGH;
- Thành viên Hội đồng TĐG;
- BCN và Hội đồng TĐG của 3 Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp tổ chức TRINH Foundation.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn PHCN;
- Văn phòng OGCDC.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Ban xây dựng Đề án triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện với tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021.

- Thành viên Ban xây dựng Đề án theo Quyết định102/QĐ-ĐHHngày 21/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban xây dựng Đề án

15h00

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp II khoa 2016-2018 và Bác sĩ nội trú khóa 2015-2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp xét học bổng Học Mãi cho sinh viên năm 2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/26-02-2019

Sáng

08h30

Học viện New Japan Academy, Nhật Bản Phỏng vấn, kiểm tra tiếng Nhật và ký Hợp đồng sinh viên đi Nhật vào tháng 4/2019.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp chuẩn bị họp Hội đồng Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/27-02-2019

Sáng

08h00

Tiếp đoàn Đại học và Bệnh viện Kyoto, Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn CĐHA.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019) và Đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h30

Buổi giới thiệu về các kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực CĐHA cho cán bộ, học viên và sinh viên tại Trường ĐHYD Huế.

- Theo Thông báo.

HT Quốc tế tầng 3- Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Họp chuẩn bị kế hoạch đón tiếp các đoàn TranTien Foundation, Hoa Kỳ và Arpan Global, Hoa Kỳ.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Họp thông qua danh mục thiết bị đầu tư năm 2019.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban Bv

GS. Cao Ngọc Thành

19h30

Chương trình văn nghệ "Chào mừng Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2".

- Theo giấy mời.

Sân Bệnh viện Trường (51 Nguyễn Huệ)

Ban tổ chức

* Thứ Năm/28-02-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của PGS.TS. Trần Xuân Chương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp xét cử cán bộ tham dự thi liên thông trình độ Đại học.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban Bv

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp thông qua kế hoạch ngân sách 2019.

- BGH; BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN
- Trưởng, Phó các phòng chức năng/trung tâm; Khoa ĐTQT; tổ trưởng tổ CNTT;
- Kế toán trường B/v và TT YHGĐ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2016 của PGS.TS. Lê Lam Hương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện năm 2019.

- Theo Quyết định số 197/QĐ-BVYD ngày 17/01/2019.

Phòng Giao ban Bv

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

16h30

Họp cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/01-03-2019

Sáng

08h00

Hội nghị ngân sách năm 2019.

- Hiệu trưởng;
- Trưởng Phòng: KHTC, QT-CSVC, KHCN-HTQT;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán;
- Trưởng Phòng và KTT Bệnh viện Trường ĐHYD.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT ĐoànTN;
- Trưởng, Phó cácphòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Trường năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban Công tác điều trị tháng 02/2019. Trình bệnh và bình bệnh án khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - LN.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại CTCH-LN;
- BCN và điều dưỡng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban Bv

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/02-03-2019

Sáng

08h00

Xét duyệt đề tài NCKH cấp trường của Sinh viên năm 2019.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp rà soát Thuyết minh chi tiết đề án KOICA.

-BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, tổ Dự án;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, QTCSVC; TS. Nguyễn Văn Hùng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế