Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 09/2018 từ ngày 26-02-2018 đến ngày 04-03-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/26-02-2018

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị Lễ Kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2 và Tổng kết Bệnh viện Trường năm 2017

- Ban Giám đốc B/v;
- Trưởng, phó các phòng chức năng.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng Đại học Huế lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số1355/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/27-02-2018

Sáng

09h00

Lễ Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27.2 (27.2.1955 - 27.2.2018) và Tổng kết Bệnh viện năm 2017

- Theo Giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức.

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

-Ủy viên TV Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên;

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/28-02-2018

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

- BGH;
- Phòng: TCHC, KT-ĐBCLGD; KHTC, QT-CSVC;

Phòng họp II

GS. Võ Tam

08h00

Đoàn SSIO, Malaysia báo cáo khoa học về y tế cộng đồng.

- Theo Giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Họp triển khai kết luận của Hiệu trưởng về phân công quản lý NCS liên kết với nước ngoài.

- BGH;
- Phòng: ĐT SĐH; KH-TC; KHCN-HTQT;
- Khoa Đào tạo Quốc tế;
- Viện Y sinh học (PGS.TS. Lê Văn An);

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h30

Tiếp đoàn HVO (Gây mê hồi sức).

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

-Cấp ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường năm 2018

Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp xét hồ sơ Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 6.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH; TCHC;
- Viện Y sinh học;
- Khoa ĐTQT;

phòng họp I

GS. Võ Tam

17h00

Họp Đơn vị Hifu

- PGS.TS. Lê Đình Khánh
- Bác sĩ Đơn vị Hifu

Phòng họp Ban Giám đốc

PGS. Lê Đình Khánh

* Thứ Năm/01-03-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h30

Khai mạc đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học Huế trong khuôn khổ Dự án SHARE .

- Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Quyết định số777/QĐ-ĐHHngày 25/7/2017;
- Hiệu Phó/Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;
- Trưởng, Phó phòng KT&ĐBCLGD; Trưởng Phòng KHCN-HTQT;
- Đại diện giảng viên và sinh viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

08h30

Tiếp BS Bruce Strunminger của ĐH Mexico.

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- GS Huỳnh Đình Chiến.


Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học Huế phỏng vấn các nhóm đối tượng:
* 11g10 -12g00: Phỏng vấn nhóm lãnh đạo khoa/bộ môn;
* 13g15 - 14g45: Phỏng vấn nhóm cán bộ hỗ trợ;
* 15g00 - 16g00: Phỏng vấn nhóm giảng viên;
* 16g15 - 17g15: Phỏng vấn nhóm đại diện Ban Giám hiệu.

- Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài;
- Các nhóm phỏng vấn theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH và Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

10h00

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường của Sinh viên năm 2018

Theo giấy mời

Phòng họp 2

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Thẩm định giáo trình đào tạo đại học của Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

- Hội đồng thẩm định.

VP Khoa ĐTQT Tầng 4, nhà A

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Báo cáo về công tác kiểm kê tài sản năm 2017.

-Ban Giám hiệu;
-Thành viên hội đồng kiểm kê tài sản theo quyết định số 2916/QĐ-ĐHYD ngày 12/12/2017

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Làm việc với Công ty CDC về thiết kế Bệnh viện 7 tầng - Dự án ODA Ý.

- BQL dự án;
- Công ty CDC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/02-03-2018

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học Huế phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan:
* 09g00 - 10g00: Phỏng vấn Hội đồng Đại học Huế;
* 10g10 - 11g30: Phỏng vấn nhóm người học;
* 11g40 - 12g50: Phỏng vấn nhóm nhà tuyển dụng và cựu người học.

- Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài;
- Các nhóm phỏng vấn theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH và Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Chiều

14h00

-Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện Trường.

-Đảng ủy -BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ BV

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Khóa đào tạo liên tục về GMHS chuyên đề: "Gây mê Hồi sức cho bệnh nhân chấn thương và nguy cơ cao" (2-3/3)

Theo giấy mời

Hội trường tầng 3, khoa Y tế công cộng.

Ban tổ chức

15h00

Họp Thường trực Hội đồng Thuốc và Điều trị Bệnh viện.
- Báo cáo công tác đấu thầu Thuốc Dự án năm 2017
- Bàn phương hướng giải quyết các thuốc không trúng thầu.

- Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó: Phòng KHTH, Phòng TCKT;
- Khoa Dược: DSCKI. Trần Quang Phúc, PGS.TS. Trần Hữu Dũng.

Phòng Giao ban Bệnh viện

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/03-03-2018

Chiều

14h00

Hội thi cắm hoa nghệ thuật cho CBVC - LĐ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Các đơn vị Công đoàn trực thuộc Trường và BV Trường.

Khu vực tiền sảnh Khoa YTCC.

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle