Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 08/2020 từ ngày 17-02-2020 đến ngày 23-02-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/17-02-2020

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/18-02-2020

Sáng

08h30

Họp rà soát Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC, HC, TT và PC, KHCN-HTQT, TT TT-TV;
- Tổ CNTT Trường và Bệnh viện;
- TS. Nguyễn Hoàng Bách.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Tổng kết chương trình Work the World năm 2019.

- BGH; BGĐ B/v;
- Khoa Đào tạo quốc tế, Phòng KHCN-HTQT, Phòng NCKH-ĐT-ĐN B/v;
- Các đơn vị tham gia đào tạo chương trình WTW (TGM).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp về việc chuyển đổi chuyên ngành Hộ sinh thành ngành Hộ sinh.

- BGH
- BCN và GVĐH BM Phụ sản;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH và chuyên viên phụ trách mở ngành Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Đảng ủy Trường.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/19-02-2020

Sáng

08h00

Thẩm định dự toán, kế hoạch tài chính năm 2020 (Thời gian cụ thể theo Công văn số 126/ĐHH-KHTCCSVC ngày 07/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế).

- Hiệu trưởng (nếu vắng cấp phó đi thay);
- Trưởng phòng: KHTC-CSVC, KHCN-HTQT;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán;
- Ủy quyền KTT (nếu có).

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

15h00

Họp triển khai về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó các phòng chức năng;
- Công đoàn, Liên chi đoàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH 2017 của TS. Phan Anh Chi.

- Thành viên theo Quyết định số 1797/QĐ-ĐHH ngày 31/12/2019 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

TS. Trần Tấn Tài

16h00

BTV Đoàn TN - Ban Thư ký Hội SV báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường kế hoạch hoạt động công tác Đoàn TN - Hội SV năm 2020.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- BTV Đoàn TN - Ban Thư ký Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/20-02-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường của Cán bộ năm 2020.

- Theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHYD ngày 11/02/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng trường

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Xét duyệt đề tài KHCN cấp trường của Sinh viên năm 2020.

- Theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHYD ngày 11/02/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số B2017-DHH-38 "Nghiên cứu phát triển điện cực màng graphene oxit dạng khử (rGO) biến tính ứng dụng trong phân tích một số hợp chất hữu cơ trong các mẫu dược phẩm, sinh học bằng phương pháp điện hóa".

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số4563/QĐ-BGDĐTngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài.
- Những người quan tâm.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội thảo xây dựng đề cương chi tiết module 22 (Bệnh học hàm mặt) và 28 (Thực hành nha khoa bệnh lysy và phẫu thuật).

- BGH;
- BCĐ đổi mới chương trình Đào tạo;
- BCN và CBGD Khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/21-02-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp bàn công tác tuyển sinh đại học các hệ đào tạo trong Đại học Huế

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;
- Trưởng phòng: ĐTĐH, KT&ĐBCLGD.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng đề cương chi tiết module 27 (Thực hành nha khoa phục hồi tổng quát 1) và 29 (Thực hành chỉnh hình răng mặt và nha cộng đồng).

- BGH;
- BCĐ đổi mới chương trình Đào tạo;
- BCN và CBGD Khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h00

Đóng, mở hồ sơ chào giá gói thầu xây dựng cải tạo sửa chữa công trình thuộc Dự án HPET.

- Bên mời thầu theo Quyết định số 4101/QĐ-ĐHYD ngày 25/12/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế