Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 08/2019 từ ngày 18-02-2019 đến ngày 24-02-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/18-02-2019

Sáng

07h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Giang, chuyên ngành Nội tiết.

- Theo quyết định số 3937/QĐ-ĐHYD ngày 11/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng Bảo vệ luận văn, tầng 2 - Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Tiếp các thành viên Tổ chức HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các Khoa/BM: Điều dưỡng, Sản.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Làm việc với Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, KHTC,

Phòng họp I

GS. Võ Tam

09h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy Bộ phận B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h30

Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó Phòng: HCQT; KHTH; TCKT; Điều dưỡng
- Đại diện Phòng TCNS B/v;
- Chủ tịch CĐ; Bí thư LCĐ B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa II năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, TCHC, KHTC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở;
- Chi ủy viên Đảng bộ bộ phận; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Ủy viên UBKT cơ sở và chuyên viên Văn phòng cấp ủy.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp xét hồ sơ dự tuyển Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 7 (2019-2021).

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Viện Y sinh học.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

17h00

Gặp mặt, triển khai công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đầu năm 2019.

- Bí thư Đoàn các trường;
- Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thành viên.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế

* Thứ Ba/19-02-2019

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Xuân, chuyên ngành Ngoại tiêu hóa.

- Theo quyết định số 04 / QĐ-ĐHH ngày 04/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế

Hội trường Bảo vệ luận án – Đại học Huế, Số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp về triển khai chương trình “Học bổng Ươm mầm” cho sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, Chuyên viên phụ trách học bổng.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

08h30

Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực Dược lâm sàng (Từ ngày 19/2 - 21/2. Sáng: 8h30-11h30, chiều: 14h00-17h00).

- Cán bộ, sinh viên Khoa Dược.

Giảng đường 3.13, Nhà C

Ban tổ chức

09h00

Họp chuẩn bị kế hoạch làm việc và đón đoàn Global Care, Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT SĐH, KH-TC, NCKH-ĐN B/v, TCKT B/v, HCQT B/v;
- BCN khoa: CTCH-LN, Ung bướu, RHM, GMHS.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin tích hợp quản lý đào tạo.

- Giảng viên;
- Giáo vụ đại học.

Phòng máy tầng 4, Trung tâm TT -TV

Ban tổ chức

14h00

Họp Module 7 (Module Hệ hô hấp) trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- Trưởng/Phó Module 7;
- Các giảng viên giảng dạy Module 7.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Họp triển khai cho sinh viên nộp học phí trực tuyến liên kết qua ngân hàng Vietinbank thông qua “Hệ thống tích hợp thông tin” của Nhà trường.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV, Chuyên viên phụ trách cấp thẻ SV-ATM;
- Lãnh đạo Phòng KHTC, Chuyên viên phụ trách thu học phí;
- Đd Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Đd Tổ CNTT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Làm việc với Trung tâm Bio IVT Hoa Kỳ về chương trình hợp tác ung thư đường sinh sản.

- BGĐ Bv;
- Trưởng Phòng: NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, KHTH, HCQT;
- BCN Khoa: Giải phẫu bệnh, Sản.

Phòng họp Trung tâm YHGĐ (Tầng 6)

GS.TS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/20-02-2019

Sáng

08h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị khảo sát sơ bộ kiểm định chương trình đào tạo.

- BGH;
- BCN 3 Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TTTT-TV;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

08h00

Ngày hội sức khỏe 2019 dành cho học sinh tiểu học.

- GV và HS Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Ban tổ chức

09h30

Họp rà soát cơ sở vật chất phục vụ khảo sát sơ bộ kiểm định chương trình đào tạo.

- BGH;
- Phòng: QT-CSVC, TCHC, KT-ĐBCLGD, TT-TT-Thư viện;
- Lãnh đạo các Khoa Dược, YTCC, Điều dưỡng.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Module 8 (Module Hệ Tim mạch) trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- Trưởng/Phó Module 8;
- Các giảng viên giảng dạy Module 8.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Võ Tam

15h00

Làm việc với Công an phường Vĩnh Ninh về tình hình an ninh trật tự tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/phó Phòng HCQT;
- Đd Công ty Vệ sĩ làm việc tại BV.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/21-02-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Ban thẩm định các báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Dược học của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

- Thành viên Ban thẩm định theoQuyết định số 48/QĐ-ĐHHngày 16/01/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban thẩm định

Chiều

13h30

Làm việc với chuyên viên MIA Hoa Kỳ.

- BGĐ Bv;
- Trưởng phòng: KHTH, HCQT, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, VTTTB;
- Giám đốc TT Cấp cứu và Đột quỵ;
- Trưởng Khoa GMHS;
- Trưởng ĐV ICU.

Phòng họp Trung tâm YHGĐ (Tầng 6)

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Họp Module 9 (Module Hệ Tiêu hóa) trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- Trưởng/Phó Module 9;
- Các giảng viên giảng dạy Module 9.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Tiếp đoàn đánh giá dự án Âm ngữ trị liệu của Văn phòng KOICA Hà Nội.

- BGĐ Bệnh viện;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT B/v;
- BCN Bộ môn PHCN, BQL dự án ANTL.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/22-02-2019

Sáng

08h00

Khai mạc Giải Bóng đá chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;
- Tổ trọng tài và các đội bóng tham gia giải.

Sân bóng Trung tâm Nhật ngữ Intrase, số 10 Kiệt 159 đường Ngự Bình

Bí thư Đoàn Đại học Huế

09h00

Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2019-2024.

- BGH, BGĐ Bv;
- Đảng ủy viên;
- Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Trường, Tổ chức nhân sự Bv;
- BCN, cấp ủy chi bộ các Khoa/BM.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

09h30

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao học bổng "Tiếp sức đến trường ngành y" năm 2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Họp Module 10 (Module Hệ Cơ xương khớp) trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- Trưởng/Phó Module 10;
- Các giảng viên giảng dạy Module 10.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Tiếp các thành viên Tổ chức HVO và các Bệnh viện từ Singapore, Malaysia, HongKong.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Da liễu.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp phiên thứ nhất triển khai Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ X.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/23-02-2019

Sáng

06h00

Khóa CME về "Tổng quan và cập nhật về bệnh Da trẻ em" (ngày 23-24/2/2019)

- Theo giấy mời.

KS Century Huế

Ban tổ chức

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Phan Long Nhơn, chuyên ngành Nội tim mạch.

Theo quyết định số 11/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường Bảo vệ luận án – Đại học Huế Số 04 Lê Lợi – Thành phố Huế.

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nghiệm thu cơ sở vật chất phục vụ khảo sát sơ bộ kiểm định chương trình đào tạo.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC; KT-ĐBCLGD; TT-TT-TV;
- BCN các Khoa: Dược, Điều dưỡng, YTCC.

Tại các đơn vị có liên quan

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Hội thảo IELTS: Các lỗi thường gặp trong bài thi IELTS Nói và Viết.

- Theo giấy mời.

Phòng máy Trung tâm TT-TV

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế