Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 05/2021 từ ngày 01-02-2021 đến ngày 07-02-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/01-02-2021

Sáng

07h30

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại học Huế.

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số111/QĐ-ĐHHngày 30/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Lễ trao học bổng Lifestart Foundation năm học 2020-2021 cho sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, KHCN-HTQT;
- Đd Tổ chức Lifestart Foundation;
- Các sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế.

- Đại diện lãnh đạo Trường;
- Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 102/ĐHH-ĐTCTSV ngày 26/01/2021 của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

15h00

Họp thông qua Kế hoạch ngân sách năm 2021 của toàn Trường.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn Trường
- Bí thư Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Phòng KHTC-CSVC
- Phòng TCKT B/v;
- Kế toán Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Chương trình "Tết ấm sinh viên".

- Khách mời;
- SV được hỗ trợ.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Ba/02-02-2021

Chiều

14h00

Họp rà soát dự án Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng và họp rà soát dự án Âm ngữ trị liệu.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Trương Văn Cẩn, chuyên ngành Ngoại khoa.

- Theo quyết định 43/QĐ-ĐHYD ngày 07/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở.
- Đại diện Đại học Huế
- Đại diện lãnh đào Nhà trường
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngoại khoa

Phòng bảo vệ luận văn 1- tầng 4, Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp bàn về công tác quảng bá tuyển sinh đại học năm 2021.

- Quyền Chủ tịch HĐ Trường, BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV;
- BCN Khoa YTCC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Lễ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lụt năm 2020.

- BGH;
- BCH Công đoàn Trường;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH.
- SV nhận học bổng.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Tư/03-02-2021

Sáng

07h30

Lễ Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Thẩm định Dự toán tài chính năm 2021 Trường Đại học Y Dược.

- Hiệu trưởng (hoặc cấp phó phụ trách công tác KHTC-CSVC);
- Đại diện lãnh đạo Phòng: KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, Kế toán trưởng.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Học hỏi kinh nghiệm về xây dựng học phần dự án liên ngành Y5.

- Ban đổi mới;
- GV các Khoa/Bộ môn: Điều dưỡng, Dược,Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Trưởng Ban đổi mới

Chiều

14h00

Gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh TTH nhân dịp tết Nguyên đán tân Sửu năm 2021.

- BGH, BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn Trường, Bv Trường;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng Trường và Bệnh viện Trường.
- Cơ quan thông tấn báo chí (theo giấy mời).

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

14h00

Họp bàn về một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đại học năm 2021.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh đại học.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

15h30

Nghiệm thu để đưa vào sử dụng hạng mục: Cải tạo, mở rộng Phòng Phẫu Tích xác.

- Theo giấy mời.

Nhà 2B

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Gặp mặt chúc Tết cấp ủy mở rộng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

- Cấp ủy các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/04-02-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Giao ban hành chính mở rộng Trường và Bệnh viện Trường.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ trao Quyết định cử Phụ trách Khoa YTCC và Bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- Toàn thể VC, HĐLĐ của Khoa YTCC và Bộ môn Nội.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường.

- Ủy viên BCH Công đoàn;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

10h00

Gặt mặt chúc Tết các tổ chức đoàn thể.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/05-02-2021

Chiều

14h00

Giao ban rà soát lại công tác chuẩn bị kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19.

- BGĐ B/v;
- Phòng QLCL B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Tặng quà xuân tại các Trung tâm xã hội trên địa bàn Thành phố Huế.

- Theo giấy mời.

Tại 7 Trung tâm trên địa bàn Thành phố Huế

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Giao ban và Gặp mặt chúc Tết: Nhân viên vệ sinh, vệ sĩ, nhà xe làm việc tại B/v Trường.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCHC, TCKT, QT-CSVC, Điều dưỡng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Gặp mặt chúc Tết nhân viên vệ sinh, vệ sĩ làm việc tại Trường.

- BGH;
- Toàn thể nhân viên vệ sinh, vệ sĩ làm việc tại Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

18h00

Lễ hội Macchabeé năm 2021.

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên toàn Trường.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/06-02-2021

Sáng

08h00

Gặp mặt các Nhà Thiện nguyện tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Tổ Công tác xã hội.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Chương trình "Xuân yêu thương, Tết hạnh phúc năm 2021" cho những bệnh nhân khó khăn điều trị nội trú.

- Tổ Công tác xã hội,
- Công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Liên chi đoàn B/v;
- Đội tình nguyện vì bệnh nhân.

Căn tin Thuận Thành

- Tổ Công tác xã hội,
- Công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Liên chi đoàn B/v;

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế