Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 05/2018 từ ngày 29-01-2018 đến ngày 04-02-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/29-01-2018

Sáng

07h30

Khóa đào tạo ACLS và giảng viên BLS, của dự án Hue-Gachon. (29-31/1/2018)

-Ban tổ chức và học viên.

Trung tâm Huế - Halla-Gachon.

Ban Tổ chức

08h00

Thông qua đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ y sinh học khóa 5 (2017 - 2019).

- Hội đồng theo Quyết định;
- Học viên.

Phòng họp Quốc tế - Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Tiếp GS. Kim Hyun Gi- ĐHQG Chonbuk- Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo P.KHCN-HTQT;
- BCN Bm PHCN.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp về một số công tác liên quan đến quĩ đất thuộc Trường.

-BGH;
-Lãnh đạo các Phòng QT-CSVC; KH-TC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp Ban quản lý dự án ODA, Ý.

-Ban quản lý Dự án ODA, Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Bế giảng Khoa Ngữ âm trị liệu và Thính học.

-Theo giấy mời.

Hội trường tâng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp về nghiên cứu hợp tác phát triển bệnh viện tại TP. Huế

-Hiệu trưởng.

Sở KH-ĐT, tỉnh T.T. Huế (07 Tôn Đức Thắng, TP. Huế)

GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh T.T. Huế

14h00

Đại học Huế kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ Trường Đại học Y Dược năm 2018.

- Đoàn kiểm tra ĐHH;
- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng TC-HC;
- Tổ văn thư, lưu trữ.

Phòng họp II

Trưởng đoàn kiểm tra ĐHH

15h30

Họp bàn về phương án bổ sung nguồn điện cấp cho hệ thống điều hòa Khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- BGH;
- Chủ tịch HĐ Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/30-01-2018

Sáng

08h00

Họp bàn một số công tác Tổ chức nhân sự tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng KH-TH;
- Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp bàn về Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

10h00

Họp Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện.

-Hội đồng Kỷ luật B/v;

Phòng họp BGĐ B/v.

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

17h30

Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký HSV báo cáo Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức Lễ Macchabeé và các hoạt động "Tết ấm sinh viên", "Xuân tình nguyện".

- TV Đảng ủy - BGH;
- TV Đoàn TN và Ban Thư ký HSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/31-01-2018

Sáng

08h00

Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h30

Lễ trao tặng các thiết bị Y tế cho Trung tâm Y tế học đường và các Trường trên địa bàn tỉnh TTH do Dự án "Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng, ĐHYD Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu Y khoa" tài trợ.

- Theo giấy mời.

Hội trường Quốc tế, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức.

10h00

Họp xét chọn đề tài tham dự Hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường đào tạo Y - Dược lần thứ 19.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

-Cấp ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp triển khai Đơn vị chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu xã hội.

-BGĐ B/v;
-Lãnh đạo các Phòng: HC-QT, KH-TH, TC-KT B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Tổng kết năm 2017 của Khoa Phụ sản, Khoa Nhi, Đơn vị VLTL-PHCN.

- BGĐ B/v;
- Toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Khoa Phụ sản, Khoa Nhi, Đơn vị VLTL-PHCN.

Hội trường Tầng 6, TT Y học Gia đình

GS. Cao Ngọc Thành

18h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng
- Từ 18g00-19g00: họp BTV;
- Từ 19g00-20g30: họp BCH.

* Công đoàn các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc:
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Năm/01-02-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2016 – Hội đồng 3.

- Theo giấy mời.

Phòng họp Khoa ĐTQT, tầng 4, Nhà A.

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

08h00

Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHTC.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

08h00

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng khoa Điều dưỡng.

- Ban chỉ đạo;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-NLĐ khoa Điều dưỡng.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

09h00

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Phụ sản.

- Ban chỉ đạo;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-NLĐ bộ môn Phụ sản.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

10h00

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng bộ môn Ngoại.

- Ban chỉ đạo;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-NLĐ bộ môn Ngoại.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn điều trị - Hệ Ngoại.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch HĐ

14h00

Họp tổng kết hoạt động các dự án năm 2017 và triển khai hoạt động năm 2018.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC;
- BQL các dự án HTQT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Thông qua kế hoạch năm 2018 các phòng chức năng.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó và toàn thể cán bộ Phòng/Khoa: KHTH, QLKH-ĐT-HTQT-CĐT, Điều dưỡng, QLCL, Dinh dưỡng tiết chế, Dược.

Phòng Giao ban B/v

PGS. TS Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp Kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo và CV Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

17h30

Chương trình “Tết ấm sinh viên” và tổng kết hoạt động Hội sinh viên kênh hỗ trợ sinh viên Y Dược năm 2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Chủ tịch Hội SV

* Thứ Sáu/02-02-2018

Sáng

07h30

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

* Từ 07g30 đến 08g00: Dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh:
- Bí thư các đảng ủy cơ sở;
- Hiệu trưởng các trường.
* Từ 08g00 đến 11g30: Hội nghị:
- Đảng ủy viên cơ sở, bộ phận;
- Ủy viên UBKT cơ sở;
- Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận;
- Chuyên viên Văn phòng cấp ủy cơ sở.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

08h00

Hội thảo chuyên đề "Ứng dụng giải pháp quản lý dữ liệu tại Trường Đại học Y Dược Huế".

- Chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp;
- Học viên các lớp Thạc sỹ Y sinh học/Tiến sĩ YSH;
- Trợ lý nghiên cứu các Khoa/Bộ môn trong toàn trường;
- Các nhà Khoa học quan tâm.

Hội trường tầng 6 Trung tâm YHGĐ

Ban Tổ chức

09h00

Mở hồ sơ đề xuất tài chính đấu thầu thuốc.

- BGĐ B/v;
- Đại diện BHXH TT Huế;
- Tổ xét thầu; Tổ thẩm định; Tổ Kỹ thuật.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Sơ kết hoạt động của Đơn vị Hifu /MRI tại B/v.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Lễ Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03, Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH

15h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Lễ trao học bổng cho sinh viên.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

15h30

Thông qua kế hoạch năm 2018 các phòng chức năng.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó và toàn thể cán bộ Phòng: HCQT, TCKT, VTTTB, Khoa KSNK, Tổ CNTT.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Hội thảo Khoa học Tiêu hóa và Đại hội Hội Tiêu hóa tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Theo giấy mời.

KS. Indochine Palace (105 Hùng Vương-Huế)

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/03-02-2018

Sáng

08h00

Tổng kết năm 2017 của các Khoa Ngoại CTCH-LN, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa TMH-M-RHM, Khoa GMHS, Đơn vị ICU, Khoa Ung bướu.

- BGĐ B/v;- Toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Khoa Ngoại CTCH-LN, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa TMH-M-RHM, Khoa GMHS, Đơn vị ICU, Khoa Ung bướu.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Lê Đình Khánh

08h00

Tổng kết năm 2017 của Đơn vị XNTT, Khoa CĐHA, Khoa HHTM, Khoa Vi sinh, Khoa GPB, Khoa KST, Khoa Sinh hóa, Khoa Miễn dịch.

- BGĐ B/v;
- Toàn thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Đơn vị XNTT, Khoa: CĐHA, HHTM, Vi sinh, GPB, KST, Sinh hóa, Miễn dịch.

Hội trường Tầng 6 - TT Y học Gia đình

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

09h00

Lễ Khánh thành "Nhà tình nghĩa" do Trường ĐH Y Dược Huế trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nguyệt tại Thôn Đông, xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, tỉnh TTHuế.

- Theo giấy mời

Thôn Đông, xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, tỉnh TTH

Ban tổ chức

09h00

Giao ban công tác Công nghệ thông tin B/v tháng 1/2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên tổ CNTT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác Vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe tháng 1/2018.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Đ/d lãnh đạo Phòng HCQT;
- Đ/d lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty vệ sinh, vệ sĩ, nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Chủ nhật/04-02-2018

Sáng

08h00

Hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

- BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội sinh viên các trường, khoa trực thuộc;
- 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế