Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 04/2021 từ ngày 25-01-2021 đến ngày 31-01-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-01-2021

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp chuẩn bị công tác phục vụ các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán 2021 tại Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v,
- Trưởng/ Phó phòng: TC-HC, KHTH, TCKT, QT-CSVC B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Hội nghị Triển khai Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021.

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

15h00

Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Trưởng/Phụ trách Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc.

Phòng họp II.10, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V;
- Các đồng chí Bí thư Đoàn các trường đại học thành viên.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế

* Thứ Ba/26-01-2021

Sáng

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2019 của PGS.TS. Nguyễn Thị Tân.

- Theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHYD ngày 19/01/2021.

Phòng họp II

GS.TS. Võ Tam

* Thứ Tư/27-01-2021

Sáng

07h15

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tổ công tác;
- Toàn thể VC và HĐLĐ không XĐTH BM Nội.

Hội trường 1.01

Tổ công tác

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Vũ Quang.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1985/QĐ-ĐHHngày 18/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Nghiệm thu gói thầu sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Ban Thanh tra Nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2018-2020;
- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Năm/28-01-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp rà soát Dự án "IMPACT MED".

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

* Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc:
- Đại diện Thường trực
- Ban Tuyên giáo và văn phòng cấp ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Tp. Huế

TS. Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH

14h00

Hội thảo rà soát cải thiện chất lượng vòng luân khoa lâm sàng Y4 ngành Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- BCN và giảng viên BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h30

Họp Hội đồng đánh giá cuối kỳ hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, nhóm "Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng".

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số20/QĐ-ĐHHngày 12/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Dược;
- Trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Sáu/29-01-2021

Sáng

08h00

Họp rà soát Dự án DVINE.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp rà soát Dự án EDUSHARE.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp rà soát Dự án HUE-GACHON.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp triển khai kế hoạch kiểm định CTĐT cử nhân KTXNYH theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KT-BĐCLGD, ĐTĐH, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, TT-TV, TT CNTT;
- Viện Y sinh học;
- BCN BM: Di truyền Y học, SLB-MD, Sinh hóa, Vi sinh, Huyết học, Ký sinh trùng, Mô phôi - GPB - PY.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp chuẩn bị nội dung, chủ đề Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2021.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT;
- Khoa Đào tạo Quốc tế, Viện Đào tạo và BDCBQLYT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Gặp mặt và chúc Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 các lớp sinh viên.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Phòng Chính trị - CTSV;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, TCHC-TTPC;
- Bí thư Đoàn TN - BCH Hội SV;
- Đại diện các lớp sinh viên: Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/30-01-2021

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Siêu âm Sản phụ khoa.

- Đơn vị siêu âm Tiền sản,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

* Chủ nhật/31-01-2021

Sáng

09h00

Chương trình Xuân tình nguyện.

- BCH Đoàn TN - Hội SV Trường;
- BCH Đoàn TN xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

Xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế