Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 04/2018 từ ngày 22-01-2018 đến ngày 28-01-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/22-01-2018

Sáng

08h00

Tiếp đoàn Đại học Woosong - Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn PHCN.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khai giảng lớp Siêu âm Sản phụ khoa.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Ban tổ chức

08h30

Khai mạc và Phiên làm việc Đánh giá giữa kỳ, Chương trình VLIR-IUC.

- Trưởng Phó các Dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

09h00

Làm việc với Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ về lịch trình khảo sát yêu cầu phần mềm: "Hệ thống tích hợp Thông tin quản lý đào tạo".

- BGH;
- Đ/d lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, KH-TC, QT-CSVC.
- Tổ CNTT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Làm việc với công ty CDC Đà Nẵng về bản thiết kế chi tiết khu nhà 7 tầng Bệnh viện.

- BGH;
- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Báo cáo thiết kế khu nhà đa chức năng của Trường, sân vườn 06 Ngô quyền, khối khám bệnh kết nối khu nhà 51 Nguyễn Huệ, Cải tạo nâng tầng nhà D.

- BGH; BGĐ B/v
- Lãnh đạo các phòng chức năng;
- Công ty CDC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp bàn về phương án bổ sung nguồn điện cấp cho hệ thống điều hòa Khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- BGH;
- Chủ tịch HĐ Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/23-01-2018

Sáng

08h00

Họp Thường vụ Đảng ủy-Ban Giám hiệu-Chủ tịch HĐ Trường.

-TV Đảng ủy;
-BGH; Chủ tịch HĐ Trường


Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h30

Tiếp đoàn HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Phụ sản.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp bàn triển khai Đề tài Nafoted của BM Phụ Sản.

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban Ban quản lý dự án 585 - Bộ Y tế.

- BGH;
- Thành viên BLQ Dự án;
- BCN khoa/bộ môn có đào tạo; Cán bộ hướng dẫn;
- Học viên.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018.

- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Trưởng phòng: CTSV, ĐTĐH.

Phòng Hội thảo Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2016 – Hội đồng 3.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

14h00

Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện làm việc với BCH Công đoàn và LCĐ Bệnh viện về kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Đảng ủy BP B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, HCQT, TCKT, QLCL, VTTTB, Điều dưỡng
- BCH Công đoàn CSTV B/v;
- BCH LCĐ B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Báo cáo công tác đấu thầu vật tư y tế và một số công tác cung ứng vật tư năm 2018.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/24-01-2018

Sáng

08h00

Họp Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Thông qua Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc ĐHH về nguyên tắc, tiêu chí giao ngân sách 2018

- Thường vụ Đảng uỷ ĐHH;
- Ban Giám đốc ĐHH;
- Ban CSVC, KHCN&MT: Trưởng Ban
- Chánh Văn phòng ĐHH;
- Ban KHTC: Trưởng, Phó Ban.

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ ĐHH

Chiều

15h00

Họp BCH Hội CCB Đại học Huế mở rộng
"Tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2018".

- BCH Hội CCB cơ sở;
- Chủ tịch và Phó CT Hội CCB cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế

* Thứ Năm/25-01-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Tiếp Trường Điều dưỡng Chữ thập đỏ, Đại học Chung Ang, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Làm việc với TS. Daniele Dessi, Đại học Sassari Ý về Festival Khoa học 2018 và Lễ Tốt nghiệp lớp Y sinh học.

- BGH;
- BGĐ Viện Y sinh học;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Đd lãnh đạo: Phòng ĐT SĐH, Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác hành chính, văn phòng Đại học Huế.

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách
- Trưởng phòng TC-HC.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2016 – Hội đồng 2.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng Tiến sĩ Y Sinh học và Thạc sĩ Điều dưỡng.

- BGH;
- Phòng SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC;
- Đd lãnh đạo khoa: ĐTQT, Điều dưỡng, Viện Y Sinh học.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp BCH Hội Cựu chiến binh bàn về kế hoạch hoạt động trong thời gian đến.

- BCH Hội CCB ĐHYD Huế;
- Trưởng các Chi hội.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Hội CCB

16h30

Tiếp Tổ chức Changi General Hospital, Singapore.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn GMHS.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Tổng kết Phiên đánh giá giữa kỳ Chương trình VLIR-IUC.

- Trưởng, phó các dự án Chương trình VLIR-IUC.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Sáu/26-01-2018

Sáng

07h30

Hội thảo khoa học "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử".

- Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Tiếp và làm việc với đoàn Bệnh viện Đại học Kyushu- Nhật Bản. (Từ ngày 26-27/01/2018)

- Cán bộ và nhân viên TT Nội soi tiêu hóa B/v

TT Nội soi tiêu hóa B/v

PGS. TS. Trần Văn Huy

Chiều

14h00

Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát yêu cầu phần mềm: "Hệ thống tích hợp Thông tin quản lý đào tạo"

- BGH;
- Đ/d lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Phát động và triển khai Kế hoạch hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm cho HSSV năm 2018.

- Đ/d lãnh đạo các trường;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Ban TV Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV;
- SV được điều động theo Công văn của Giám đốc ĐHH.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

16h00

Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Khách mời (TGM);
- Ủy viên UBKT Đảng ủy.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/27-01-2018

Sáng

07h00

Chương trình "Lễ hội Xuân hồng" lần thứ V, năm 2018.

- Ban Thường vụ Đoàn các trường, khoa trực thuộc.
- Tình nguyện viên và sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Số 04 Lê Lợi, TP Huế

Bí thư Đoàn Đại học Huế

07h30

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khoa XII).

- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội trường A

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Tổng kết năm 2017 của Phòng HCQT, Phòng TCKT, Phòng VTTTB, Khoa KSNK và Tổ CNTT B/v.

- Ban Giám đốc B/v;
-Toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Phòng HCQT, Phòng TCKT, Phòng VTTTB, Khoa KSNK và Tổ CNTT B/v.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

14h00

Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 do Đại học Huế và Báo Tuổi trẻ đồng tổ chức.

Thành viên theo Quyết định số1351/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế, 57 Lâm Hoằng, TP. Huế

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh

15h00

Tổng kết năm 2017 của Khoa Nhi, Đơn vị VLTL-PHCN, Khoa Phụ sản (và các đơn vị liên quan).

- Ban Giám đốc B/v;-Toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Khoa Nhi, Đơn vị VLTL-PHCN, Khoa Phụ sản (và các đơn vị liên quan).

Hội trường Tầng 6 - Trung tâm Y học Gia đình

GS. Cao Ngọc Thành

* Chủ nhật/28-01-2018

Sáng

08h00

Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 do Đại học Đà Nẵng, Báo Tuổi trẻ và Đại học Huế đồng tổ chức.

- Thành viên theo Quyết định số:1351/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Trường THPT Phan Chu Trinh, số 154 Lê Lợi, TP. Đà Nẵng.

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle