Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 03/2022 từ ngày 17-01-2022 đến ngày 23-01-2022

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/17-01-2022

Sáng

08h00

Gặp mặt tiễn Đoàn cán bộ y tế số 8 của Bệnh viện Trường đến công tác tại Trung tâm cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 của Tỉnh.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đại diện BTV Công đoàn Trường;
- Đại diện BTV Công đoàn B/v;
- Đại diện các đơn vị có CB tham gia Đoàn;
- Thành viên của Đoàn số 8.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Nhập học các lớp chuyên khoa I, chuyên khoa II năm 2021.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, KHTC-CSVC.

Hội trường A

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

08h00

Họp về Đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2022-2026.

- TV Đảng ủy, BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, TCHC B/v

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Bảo vệ luận văn sau đại học (CKII Nhi khoa). (Buổi chiều từ ngày 17-19/01/2022)

- Hội đồng theo Quyết định;
- Học viên.

Phòng BVLV1- Tầng 4, TT TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Nhập học các lớp cao học Bác sĩ nội trú năm 2021.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, KHTC-CSVC.

Hội trường A

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/18-01-2022

Sáng

09h00

Làm việc với Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) về thảo luận hoạt động hợp tác năm 2022

- BGH;
- BCN BM và Khoa PHCN;

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

16h00

Làm việc với Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh T.T.Huế về phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng/tt/viện;
- Lãnh đạo phòng TCHC-TTPC và Tổ Hành chính;
- Trung tâm CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/19-01-2022

Sáng

07h30

Bảo vệ luận văn chuyên khoa II ngành Ngoại khoa. (Cả ngày)

- Hội đồng theo Quyết định;
- Học viên.

Phòng BVLV1- Tầng 4, TT TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Lễ trao Học bổng Minh Bui MD Foundation - Lần thứ 16 năm học 2021-2022.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

10h00

Tổ chức Lễ trao học bổng Cheer for Việt Nam cho sinh viên.

- BGH;
- Đại diện Phòng CTCTSV, Khoa Điều dưỡng;
- Đại diện Đoàn TN, Hội SV;
- Đại diện Quỹ học bổng Cheer for Việt Nam;
- Sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp rà soát chương trình năm 5 ngành Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH và chuyên viên phụ trách.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

1. Từ 14h00 - 15h00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15h00 - 17h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

1. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2.
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

16h00

Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Duy Tân.

- Thành viên Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân theo Quyết định số1635/QĐ-ĐHHngày 26/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Năm/20-01-2022

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH 2019 của ThS. Nguyễn Hữu Tiến.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1981/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài ĐHH 2019 của ThS. Trần Thế Huân.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1983/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h30

Thẩm định Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 - 2026 và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 của Trường Đại học Y - Dược.

* Đại học Huế: Ban Thẩm định theo Quyết định số30/QĐ-ĐHHngày 11/01/2022 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHYD:
- BGH;
- Lãnh đạo phụ trách công tác TCCB và chuyên viên có liên quan.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Thẩm định

Chiều

14h00

Họp thông qua Kế hoạch ngân sách năm 2022 của toàn Trường.

- CT HĐT, BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn Trường;
- Bí thư Đoàn TN;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/TT, Khoa ĐTQT;
- Phòng: KHTC-CSVC, TCKT B/v;
- Kế toán Trung tâm YHGĐ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Gặp mặt và chúc Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 các lớp sinh viên (trực tuyến).

- Thường vụ Đảng ủy, CT HĐT, BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, TCHC-TTPC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp SV.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/21-01-2022

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Khoa ĐTQT/Viện ĐT-BDCBQLYT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH2020 của PGS.TS. Lê Văn An.

- Theo Quyết định Hội đồng số 2098/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2021.

Trực tuyến

GS.TS. Võ Tam

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Lựa chọn và sử dụng kem chống nắng đúng cách.

- Phòng khám Da liễu;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Bảy/22-01-2022

Sáng

07h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Thanh Tâm - Ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 2908/QĐ-ĐHYD ngày 03/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế;
- Ban Đào tạo và CTSV Đại học Huế;
- BGH;
- Phòng ĐTSĐH;
- Bộ môn Phụ sản;
- Nghiên cứu sinh bộ môn Phụ sản.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế