Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 03/2020 từ ngày 13-01-2020 đến ngày 19-01-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/13-01-2020

Sáng

08h00

Tiếp đoàn HVO - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM;
- BCN BM Phụ Sản.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế.

- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07/01/2020 của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

09h00

Tiếp Đại học Jeonbuk, Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ B/v,;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT B/v, Trung tâm Nôi soi, Trung tâm Tim mạch.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum gặp mặt và chúc Tết Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: HCQT, KHTH, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

Ban Giám đốc BV

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Chương trình "Tết ấm sinh viên".

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường A

Đoàn TN - Hội SV

* Thứ Ba/14-01-2020

Sáng

08h00

Hội thảo xây dựng chương trình giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Tiêu Hóa.

- BGH;
- BQL Dự án HPET.
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Tiêu Hóa.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Mở hồ sơ chào giá gói thầu Sửa chữa hệ thống chụp cắt lớp vi tính.

- Hội đồng theo Quyết định số 4045/QĐ-ĐHYD ngày 20/12/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Hội thảo xây dựng chương trình giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Thận Tiết Niệu.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Thận Tiết Niệu.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng chương trình giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Thần kinh nội tiết.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Thần kinh nội tiết.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp Thẩm định Đề án Tái cấu trúc Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

* Đại học Huế:
Thành viên Ban thẩm định theo Quyết định số29/QĐ-ĐHHngày 09/01/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
* Trường Đại học Y Dược:
- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo Phòng TCHC và chuyên viên có liên quan;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban thẩm định

15h30

Hội thảo xây dựng chương trình giảng dạy hệ cơ quan năm 3 - Hệ Sinh Sản.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module Hệ Sinh Sản.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Nghiệm thu việc cải tạo hệ thống mạng tầng 3, tầng 4 nhà B.

- BGH;
- Phòng :QT-CSVC, KHTC;
- Tổ CNTT.

Tầng 3, 4 nhà B

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Mở hồ sơ chào giá cung cấp máy đo SpO2 cho đơn vị huấn luyện tiền lâm sàng, cung cấp cài đặt phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm MarkTest.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Gặp mặt chúc Tết Nguyên đán các lớp sinh viên.

- BGH;
- Đd Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH;
- Đd Đoàn TN - Hội SV;
- Ban cán sự, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/15-01-2020

Sáng

08h00

Gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Chủ tịch HĐ trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Các GS, PGS, NGND, NGƯT, TTND, TTƯT đang công tác và đã nghỉ hưu tại Thành phố Huế
- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h30

Lễ trao Chứng nhận và Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm học 2019-2020.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội thảo Xây dựng chương trình giảng dạy tiền lâm sàng và lâm sàng cho Module 21. Bệnh học cắn khớp 1.

- BGH;
- BCĐ đổi mới chương trình Đào tạo;
- BCN và CBGD Khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Giao ban điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng, KTV trưởng, hộ sinh trưởng các đơn vị toàn Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp về phát triển dịch vụ Xét nghiệm theo yêu cầu, xét nghiệm kỹ thuật cao.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng TCKT;
- BCN khoa: Dược, Sinh hóa, Vi sinh, Miễn dịch, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, HH-TM;
- BCN: Đơn vị XNTT, Trung tâm SLCĐ TS và SS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h30

Gặp mặt chúc tết Ban Chấp hành Đoàn TN và Hội SV.

- Đảng ủy, BGH;
- BCH Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Thứ Năm/16-01-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2019.

- PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng.

Hội trường tầng 4, Sở Y tế tỉnh TT Huế

Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT Huế

09h00

Đóng, mở thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, mô hình phục vụ giảng dạy kỹ năng tiền lâm sang thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 3771a/QĐ-ĐHYD ngày 02/12/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh TT Huế nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHTC, QT-CSVC, CTSV, KHCN-HTQT, KT-ĐBCLGD, TT-TV
- Lãnh đạo Phòng: TCKT, KHTH, HCQT, TCNS, VT-TTB, QLCLBV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đóng, mở thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị điện tử thuộc dự án HPET.

- Theo Quyết định số 3771a/QĐ-ĐHYD ngày 02/12/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Hội nghị triển khai vòng luân khoa Y4.

- BGH;
- BQL Dự án;
- Trưởng/ Phó và Giáo vụ BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Gặp mặt chúc Tết Cấp ủy mở rộng Chi bộ CB và SV.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/17-01-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Lễ bế giảng lớp đào tạo "Âm ngữ trị liệu và thính học" khoá 3.

- BGH
- Khoa ĐTQT, P. KHCN-HTQT, BM. PHCN và theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT Y học gia đình

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Gặp mặt đại diện nhân sỹ, trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Theo giấy mời.

TT Văn hóa Thông tin tỉnh, 41 Hùng Vương, Huế

UBND tỉnh TT Huế.

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng chương trình giảng dạy và nội dung module 26 Chẩn đoán và can thiệp cộng đồng 2.

- BGH;
- BCĐ đổi mới chương trình Đào tạo;
- BCN và CBGD Khoa Răng Hàm Mặt.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Đại diện lãnh đạo bệnh viện tiếp dân.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách Phòng: TCNS, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2019 và triển khai công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020.

- Đại diện Thường trực cấp ủy;
- Chuyên viên văn phòng cấp ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

15h30

Họp thông qua kế hoạch hoạt động về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách các hoạt động về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các đơn vị.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

16h00

Họp xét ký kết hợp đồng lao động.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

17h30

Lễ hội Macchabée tri ân những người hiến thân xác cho khoa học.

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm;
- Toàn thể sinh viên năm thứ nhất năm học 2019-2020.

Trường Đại học Y Dược Huế

Bộ môn Giải phẫu - Hội SV

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế