Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 03/2019 từ ngày 14-01-2019 đến ngày 20-01-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/14-01-2019

Sáng

08h00

Tiếp và làm việc với GS. Jina Oh, ĐH Inje, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Đoàn công tác khảo sát mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính làm việc với ĐHH.

- Thủ trưởng đơn vị (nếu vắng, cấp phó đi thay);
- Trưởng Phòng KHTC.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Vụ Trưởng Vụ HCSN, Bộ Tài chính

09h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện mở rộng.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: HCQT, KHTH, TCKT.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Làm việc với lãnh đạo ngân hàng Vietinbank về lộ trình triển khai thu học phí qua thẻ.

- BGH;
- Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, Tổ CNTT, KHTC (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Hội nghị lấy ý kiến sinh viên về Luật Giáo dục (sửa đổi).

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd: Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV
- SV được cử tham gia theo Công văn số19/ĐHH-CTHSSVngày 09/01/2019 của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

15h00

Họp Thường trực Ban đổi mới chương trình Đào tạo ngành BS Y khoa.

- Thường trực Ban đổi mới;
- PGS Nguyễn Trường An và TS Nguyễn Văn Hùng chuẩn bị báo cáo về khung Modules 6 năm.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp triển khai đào tạo các lớp thuộc chương trình liên kết năm 2019.
(ThS Điều dưỡng liên kết ĐH KhonKaen-Thái Lan;
TS. Y sinh học liên kết ĐH Tartu, Estonia)

- BGH;
- BQL dự án Edushare; Phòng ĐT-SĐH; Khoa Đào tạo Quốc tế.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/15-01-2019

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Kỹ thuật Khúc xạ.

- PK Mắt;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

08h00

Họp bàn về Báo cáo thực hiện tuyến sinh và đào tạo năm 2018 - Bộ Y tế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, ĐTĐH, KHTC, TCHC, QT-CSVC, KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Ban Tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI, năm 2019.

- Đại diện BTV Đoàn trường;
- Chủ nhiệm các CLB hiến máu;
- Nhóm trưởng các nhóm Tình nguyện viên.

Hội trường số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

09h00

Họp Hội đồng kỷ luật Trường.

- Hội đồng kỷ luật Trường.

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng

09h30

Thông qua Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy về việc thành lập Khoa (Trường) Quốc tế: Mời Ban soạn thảo trình bày Đề án và chuẩn bị lại theo góp ý cụ thể.

- Từ 9h30 - 10h30: Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế;
- Từ 10h30 - 11h30: Đảng uỷ viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy ĐHH

Chiều

14h00

Giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT-CĐT tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Họp về kế hoạch ngân sách năm 2019.

- Trưởng Phòng KHTC;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán;
- Kế toán trưởng Bệnh viện Trường ĐHYD.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế

14h00

Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế.

- Đd lãnh đạo các trường;
- SV được nhận học bổng (theo Công văn của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Hội thảo "Phương pháp giảng dạy bệnh nhân ảo - Virtual patients" trong khuôn khổ dự án TAME và dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2017 của TS. Hồ Việt Đức

Theo giấy mời

Phòng họp 2

GS. Võ Tam

16h00

Đảng ủy bộ phận BV làm việc với Thường vụ Công đoàn CSTV Bệnh viện.

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường vụ Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/16-01-2019

Sáng

07h00

Giao ban Trung tâm Y học gia đình.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ

VP Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp dự án ODA Ý.

- Ban quản lý dự án.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị kế hoạch làm việc và đón đoàn Global Care, Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT SĐH, KH-TC, NCKH-ĐN B/v, TCKT B/v, HCQT B/v;
- BCN khoa: CTCH-LN, Ung bướu, RHM, GMHS.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp ĐH Korea, Hàn Quốc và phỏng vấn ứng viên chương trình BK21 PLUS.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Giao ban công tác Kế hoạch Tổng hợp B/v tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng KHTH.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Họp thông qua Điều lệ, lịch thi đấu Giải Bóng đá Hue University - Intrase Cup kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn.

- Bí thư hoặc Phó Bí thư đoàn các trường đại học thành viên;
- Trưởng đoàn 10 đội bóng tham gia giải.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

15h00

Họp thông qua danh mục mua bổ sung 20% số lượng thuốc theo quy định.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH; TCKT;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác Dược Bệnh viện tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS. TS Đoàn Phước Thuộc

16h00

Mở hồ sơ chào giá :
- Cung cấp trang thiết bị cho Phòng Đào tạo Đại học.
- Cung cấp giấy cuộn lớn cho Phòng Công tác Sinh viên.
- Lắp đặt bảng biểu cho Khoa Điều Dưỡng phục vụ Kiểm định.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội Trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn kế hoạch hoạt động đón Tết Nguyên đán 2019.

- BGH;
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/17-01-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khóa đào tạo “Interdisciplinary Approach to Dentistry”, dự án EDUSHARE (02 ngày 17-18/1/2019).

- Theo giấy mời;
- NCS dự án EDUSHARE.

Giảng đường 3.13, Nhà C

Ban tổ chức

09h00

Tiếp và làm việc với Tổ chức Medical Outreach of America (MOA), Hoa Kỳ.

- BGH;
- BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT Bv.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019.

- Đd lãnh đạo trường;
- Trưởng phòng: CTSV, ĐTĐH;

Phòng họp, Khoa Du lịch - Đại học Huế, số 22 Lâm Hoằng

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2018.

- Đd Thường trực cấp ủy cơ sở;
- Chủ nhiệm UBKT cấp ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH

16h00

Giao ban Công ty vệ sinh Phú Xuân.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng CTSV;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC và Tổ giảng đường;
- Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Cty Phú xuân.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/18-01-2019

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác CNTT Bệnh viện tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Tổ CNTT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tổng kết và rút kinh nghiệm đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị B/v tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Hành chính Quản trị B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/19-01-2019

Sáng

08h00

Hội nghị Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp sinh viên năm học 2018-2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH, KHTC, Tổ trưởng tổ CNTT;
- Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác Vật tư trang thiết bị Bệnh viện tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Vật tư trang thiết bị B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác Tài chính kế toán Bệnh viện tháng 01/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Tài chính kế toán B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

16h00

Chương trình "Tết ấm sinh viên 2019".

- Khách mời;
- BCH Hội sinh viên trường;
- Các sinh viên được hỗ trợ.

Hội trường A

BTK Hội sinh viên

* Chủ nhật/20-01-2019

Sáng

07h00

Chương trình Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI, năm 2019.

- BTV Đoàn, BTK Hội Sinh viên;
- Các CLB hiến máu và tình nguyện viên;
- CBVC-LĐ và sinh viên tham gia hiến máu.

Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế