Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 03/2018 từ ngày 15-01-2018 đến ngày 21-01-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/15-01-2018

Sáng

06h15

Tổ chức đưa sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy đi học GDQP- An ninh tại Trung tâm GDQP Đại học Huế.

- Phòng ĐTĐH, CTSV;
- Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập.

Sân bia Quốc học

Ban tổ chức

07h30

Tiếp GS. James Teh, ĐH Oxford, Vương Quốc Anh.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN bộ môn CĐHA.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa Đào tạo y khoa liên tục về Chẩn đoán hình ảnh. (Từ ngày 15-16/01/2018).

- Theo giấy mời.

Hội trường QT tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Bệnh da trong thai kỳ". (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị KHCN tuổi trẻ Trường ĐH Y Dược lần thứ XIX.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, ĐT ĐH, CSTV, QT-CSVC, KH-TC;
- TV. Đoàn Thanh niên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Tiếp các Giáo sư từ Đại học Tartu, Estonia.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hà Chân Nhân, BS. Hồ Xuân Dũng.


Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động DA IMPACT-MED và HPET năm 2018.

- BQL DA HPET và HAIVN.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị nội dung cho đánh giá giữa kỳ Chương trình VLIR-IUC và VLIR-NETWORK.

- Trưởng, phó các dự án thuộc chương trình VLIR-IUC, VLIR-NETWORK.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội thảo "Xây dựng đề cương chi tiết cho các modules của năm 4,5,6 trong chương trình đào tạo Y khoa tích hợp dựa trên năng lực" (Các buổi chiều từ ngày 15 - 19/01/2018).

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp triển khai mở mã ngành mới năm 2018.

- BGH
- Phòng ĐT-SĐH; Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC,TT TT-TV;
- BCN. Khoa: YTCC, Điều dưỡng, RHM;
- BCN. Bộ môn: Ung bướu, GMHS, Mắt, Tai mũi họng, Truyền nhiễm, Y học gia đình.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp chuẩn bị thẩm định mở ngành mới: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC, TC-HC, QT-CSVC, Trung tâm TT-TV;
- Trưởng Khoa YTCC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp Ban Thư ký Hội sinh viên mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Chủ tịch Hội sinh viên.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế

* Thứ Ba/16-01-2018

Sáng

07h45

Tiếp Bà Armity Simon, Tổ chức HVO - Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN BM. Phụ sản.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động Dự án IMPACT-MED và HPET năm 2018. (Phiên nội bộ)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Họp mở hồ sơ chào giá: Cải tạo mái nhà D và lắp đặt aptomat bảo vệ các xuất tuyến 0,4kV tại trạm biến áp Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp chuẩn bị công tác tổng kết Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng các phòng: KH-TH, HCQT, QLCL, TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động DA IMPACT-MED và HPET năm 2018 (Phiên mở rộng).

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

14h30

Cảnh sát PC&CC tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Trường ĐH Y Dược về công tác phòng cháy, chữa cháy.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, QT-CSVC;
- Tổ trưởng tổ Bảo vệ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Hội đồng kiểm tra điều kiện mở ngành mới: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.

- Hội đồng theo Quyết định của ĐHH;
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa/TT: ĐT SĐH, TC-HC, KH-TC, YTCC, TT-TV.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Tư/17-01-2018

Sáng

08h00

Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý I/2018.

- Hiệu trưởng các trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Giao ban Điều dưỡng trưởng toàn viện tháng 01/2018.

- BGĐ B/v;
- Đd Lãnh đạo phòng/khoa: KH-TH, HCQT, QLCL, VTTTB, TCKT, Dược, Điều dưỡng, Tổ CNTT B/v;
- -Điều dưỡng trưởng các đơn vị toàn B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS Đoàn Phước Thuộc

14h00

Làm việc với công ty CDC Đà Nẵng về bản thiết kế chi tiết khu nhà 7 tầng Bệnh viện và khu nhà đa chức năng của Trường.

- BGH;
- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/18-01-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Hội nghị Biểu dương sinh viên “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” lần thứ VIII, giai đoạn 2015-2017.

- Đ/d lãnh đạo các trường;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV
- SV được biểu dương (theo QĐ số1490/QĐ-ĐHH ngày 28/12/2017 của Giám đốc ĐHH).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp bàn về kế hoạch đào tạo Tiến sĩ Y sinh học, Thạc sĩ Điều dưỡng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng/khoa; ĐT SĐH, KHCN-HTQT, ĐTQT, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp bàn kế hoạch bảo vệ luận văn và tổ chức bế giảng lớp ThS CNYSH khóa 4 (2016 -2018), tuyển sinh khóa 6 (2018 - 2020).

- BGH;
- Lãnh đạo:Phòng ĐT SĐH,Viện y sinh học, Khoa ĐT QT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thẩm định đề án cho phép Trường Đại học Y Dược Huế đào tạo chuyên ngành Quản lý bệnh viện trình độ thạc sĩ.

- Hội đồng theo Quyết định của Đại học Huế;
- Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Đd lãnh đạo phòng/khoa: KH-TC, TC-HC, YTCC.

Hội trường Đại học Huế, 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp xét công nhận Tốt nghiệp cho SV Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học hệ liên thông chính quy từ cao đẳng năm học 2017-2018.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo P. CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/19-01-2018

Sáng

07h30

Họp bàn về phương án bổ sung nguồn điện cấp cho hệ thống điều hòa Khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- BGH;
- Chủ tịch HĐ Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Lễ kỷ niệm quá trình phát triển và 10 năm tái thành lập Khoa Cơ bản 2008-2018 và Hội nghị Khoa học giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe con người.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

16h00

Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện làm việc với BCH Công đoàn và LCĐ Bệnh viện về kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Đảng ủy BP B/v;
- BCH Công đoàn CSTV B/v;
- BCH LCĐ B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/20-01-2018

Sáng

07h00

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ XIX.

- Theo giấy mời.

Hội trường A và các hội trường

Ban tổ chức

08h00

Đóng, mở thầu gói thầu thuộc dự án: Mua máy đo loãng xương cho Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

- Bên mời thầu theo quyết định số 2294/QĐ-ĐHYD ngày 10/10/2017;
- Các nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Tiếp Ông Nakayama Tatsumi - Chủ tịch Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle