Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 02/2022 từ ngày 10-01-2022 đến ngày 16-01-2022

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/10-01-2022

Sáng

08h00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2022.

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Trực tuyến tại Phòng họp QT: https://zoom.us/j/8923181584 Meeting ID: 8923181584

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

- Họp chuẩn bị đón Đoàn thẩm định mở ngành CKII Ung thư, CKII HSCC, BSNT HSCC.
- Họp bàn đào tạo chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng cho các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: ĐTSĐH, KHTC-CSVC, TC,HC,TT-PC, CNTT;
- BCN Bộ môn: GMHC-CC, Ung bướu.
- BCN: Khoa Dược, BM. Dược lý.

Trực tuyến tại Phòng họp QT

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tập huấn "Chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2".
(Trực tuyến)

- BGH;
- Tất cả thành viên tiểu ban chu kỳ 2;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Họp trực tuyến: https://zoom.us/j/94160188416 Meeting ID: 94160188416

Trưởng Ban ĐTCTSV

15h00

Họp bàn một số nội dung của đề án tuyển sinh năm 2022 liên quan đến ngành KT xét nghiệm YH.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Đại diện lãnh đạo Viện Y sinh học;
- Đại diện BCN BM: Huyết học, KST, Hóa sinh, Vi sinh, MP-GPBPY.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Họp bàn chuẩn bị các hoạt động đón tết Nguyên đán 2022.

- BGH, BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch CĐCSTV B/v Trường;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng của Trường/TT CNTT;
- Phòng TCHC B/v Trường.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/11-01-2022

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2021.

- Thành viên Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2021 theo Quyết định số 3096/QĐ-ĐHYD ngày 17/11/2021.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn về kinh phí phục vụ các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

- Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT;
- BGH; BGĐ B/v;
- CT Công đoàn Trường, CT CĐCSTV B/v Trường;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC-CSVC, TCKT B/v Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH 2019 của PGS.TS. Hồ Việt Đức.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1980/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Họp rà soát tiến độ thực hiện chương trình VLIR-IUC.

- Thành viên Ban Điều hành Chương trình và Văn phòng Chương trình theo Quyết định số667/QĐ-ĐHHngày 26/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Chương trình

15h00

Trao đổi phía Ý về hoạt động dự án ODA Ý.

- BQL Dự án ODA Ý.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH 2019 của ThS. Nguyễn Đình Quỳnh Phú.

- Theo Quyết định Hội đồng số 1982/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h00

Họp Hội đồng chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh và bảo vệ tại Bệnh viện Trường.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1620/QĐ-BVYD và 1641/QĐ-BVYD của Giám đốc Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/12-01-2022

Sáng

07h30

Báo cáo phương án tuyển sinh năm học 2022-2023.

- TV. Đảng ủy, BGH;
- Lãnh đạo phòng Đào tạo ĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Thông qua cấu hình kỹ thuật mời thầu các trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19.

- Theo Quyết định số1627/QĐ-BVYDngày 28/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế làm việc với Trường Đại học Y - Dược Huế về đào tạo chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng cho các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

- Đoàn công tác của Cục KHCN-ĐT.
- BGH.
- Lãnh đạo phòng ĐT SĐH.
- BCN: Khoa Dược, Bộ môn DLS- QLD
- BCN Bộ môn Dược lý

Phòng họp II

Cục trưởng Cục KHCN-ĐT

Chiều

13h30

Thẩm định năng lực đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ung thư, Hồi sức cấp cứu và Bác sĩ nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

- Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế;
- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- BCN Bộ môn: GMHC-CC, Ung bướu.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng thẩm định

* Thứ Năm/13-01-2022

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tọa đàm, khớp cung - cầu và tiếp nhận các bác sĩ đủ điều kiện tham gia Dự án 585 đợt 2 do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ.

- Đd BGH;
- Đd lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH.

Hội trường Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Cục Khoa học Công nghệ- Đào tạo, Bộ Y tế

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/14-01-2022

Sáng

08h00

Hội thảo “Vai trò Công đoàn trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19”.
(Trực tuyến)

* Các Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời);
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, phụ trách Văn phòng các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Tác giả có bài viết đăng vào kỷ yếu hội thảo.

Trực tuyến tại: https://zoom.us/j/92263240425 Meeting ID: 92263240425

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Giao ban phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng CNTT B/v.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Lê Đình Khánh

08h30

Hội thảo “Tổng kết thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020”.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Viện: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐT-BDCBQLYT.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

09h00

Giao ban phòng NCKH-ĐN-ĐT Bệnh viện.

- BGĐ B/v,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v.

Phòng NCKH- ĐN-ĐT

PGS.TS Lê Đình Khánh

Chiều

14h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên 5).

- Thành viên Hội đồng trường.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng trường

14h00

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm Phó Bí thư Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ghi chú: Các đại biểu tham dự có mặt trước 30 phút để test nhanh Covid-19

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế;
- Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn cơ sở trực thuộc (Có thông báo tham dự riêng).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe: Những vấn đề cần lưu ý sau mổ nội soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến.

- Khoa Ngoại TN-TK;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Nguyễn Xuân Mỹ

17h00

- Chương trình "Tết ấm sinh viên - hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng COVID-19"
- Lễ trao giải thưởng KOVA năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- Đoàn TN - Hội SV;
- Đại diện SV nhận học bổng.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/15-01-2022

Sáng

08h00

Hội thảo Khoa học “Khởi động quản lý bệnh nhân suy tim tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế”.

- BGĐ B/v;
- Trung tâm Tim mạch;
- Khoa Dược;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Phòng Điều dưỡng và học viên.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế