Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 02/2019 từ ngày 07-01-2019 đến ngày 13-01-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/07-01-2019

Sáng

08h00

Cuộc họp 1: 7:30 - 9:30h, Họp triển khai KHTC, ĐT, KHCN và Giao ước thi đua Đại học Huế năm 2019.
Cuộc họp 2: 9:30h - 11:00h, Họp Thường Vụ Đảng Uỷ ĐHH mở rộng.

- Hiêu trưởng các trường thành viên;
* Đảng ủy cơ sở trực thuộc:
- Bí thư Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc & Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

08h30

Họp rà soát tiến độ hoạt động và giải ngân của Dự án HPET.

- Ban QL DA HPET.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Họp cán bộ Trường được cử tham gia trải nghiệm tại Đại học Y Dược TPHCM trong khuôn khổ Dự án HPET.

- Ban Quản lý Dự án HPET;
- Thầy/cô tham gia đợt trải nghiệm tại Đại học Y Dược TPHCM;
- ThS. Trần Văn Thống (tổ chức HAIVN).

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Đại sứ CHLB Đức làm việc với Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh T-T-Huế.

Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp thông qua thiết kế cải tạo Khoa Cơ bản.

- BGH;
- BCN Khoa Cơ bản, Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Cơ bản;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, KH-TC, ĐT-ĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

19h00

Lễ Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương Giải thưởng Sao tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2018.

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Hội Sinh viên các trường thành viên; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các Khoa trực thuộc;
- Sinh viên được tuyên dương Giải thưởng Sao tháng Giêng, danh hiệu Sinh viên 5 tốt và có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo năm 2018.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Ba/08-01-2019

Sáng

08h00

Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đến tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức và hoạt động tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 12/2018.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 12/2018.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 12/2018.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp rà soát các dự án: Huế-Gachon, ANTL, TAME, IMPACT-MED.

- BGH,
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng: KHCN-HTQT, KHTC;
- BQL các dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn Trường.

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Trường.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường.

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường;
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Tư/09-01-2019

Sáng

08h00

Hội thảo "Practical advice for publishing your research internationally".

- Theo giấy mời.

Phòng Tiếp khách quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

Viện Nghiên cứu SKCĐ

09h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 12/2018.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

17h00

Chương trình Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2019).

- Khách mời;
- Đại diện BCH các Chi hội sinh viên.

Hội trường A

BTK Hội sinh viên

* Thứ Năm/10-01-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Khóa đào tạo "Newborn development, milestones, screening, testing and registries" (cả ngày,10-11/01).

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Họp tổng kết chương trình Work the World 2018 và triển khai chương trình năm 2019.

- Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Tiếp GS Michael Dunne, Đại học Công Nghệ Queensland, Úc.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- Viện Nghiên cứu SKCĐ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2016 của ThS. Hoàng Anh Đào.

- Theo giấy mời.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Làm việc với ĐH Tartu, Estonia.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT
- TS. Hồ Duy Bính (Khoa Điều dưỡng), TS. Hồ Xuân Dũng (BM Ung bướu).

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng.

- Đại diện các đơn vị Công đoàn trực thuộc trường;
- Ban thường vụ Công đoàn Bệnh viện.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Đóng, mở thầu gói thầu: Mua tủ lạnh âm sâu thuộc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học thông qua các tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các đại học Châu Âu và Việt Nam”.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội Trường A

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2016 của ThS. Nguyễn Văn Minh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp rà soát các dự án HI, EDUSHARE, VLIR.

- BGH
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng: KHCN-HTQT, KHTC;
- BQL các dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp chuẩn bị công tác Tết Nguyên đán 2019 của Bệnh viện Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/11-01-2019

Sáng

08h00

Đoàn công tác của Trường làm việc với các Bệnh viện thực hành tại Đà Nẵng (cả ngày).

- Theo giấy mời.

Các B/v thực hành tại Đà Nẵng

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban KĐCL chuẩn bị đánh giá 3 chương trình và tiến độ đánh giá giữa chu kỳ.

- BGH;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- BCN Khoa: YTCC, Dược, Điều dưỡng;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2016 của ThS. Nguyễn Thanh Minh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Sơ kết học kỳ 1 và triển khai kế hoạch đào tạo đại học học kỳ 2 năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức.

* Thứ Bảy/12-01-2019

Sáng

08h00

Khóa Đào tạo Cập nhật cho Kỹ thuật viên Chẩn đoán Hình ảnh tại miền Trung (Tập đoàn Siemens Healthineers Singapore) (Cả ngày, 12-13/01/2019).

- Theo giấy mời.

Giảng đường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Toàn thể đảng viên.

Hội trường A

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Tham gia chương trình quảng bá, tư vấn tuyển sinh năm 2019 cùng Báo Tuổi trẻ.

- BGH;
- Phòng CTSV.

TT hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế - 57 Lâm Hoàng

GS. Võ Tam

* Chủ nhật/13-01-2019

Sáng

08h00

Diễn đàn khởi nghiệp “TỪ Ý TƯỞNG đến GỌI VỐN”.

- Đd lãnh đạo các Trường;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd Ban Thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV
- Những sinh viên có nhu cầu và sinh viên được điều động theo công văn của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h00

Khai mạc lớp đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên.

- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Các cán bộ, giảng viên đăng ký tham gia lớp đào tạo cố vấn khởi nghiệp.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi.

Giám đốc Trung tâm KN&ĐMST

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế