Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 01/2019 từ ngày 31-12-2018 đến ngày 06-01-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/31-12-2018: Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

* Thứ Ba/01-01-2019: Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

* Thứ Tư/02-01-2019

Sáng

06h30

Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất đi học giáo dục QPAN tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, ĐH Huế.

- Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Cố vấn học tập, sinh viên năm thứ nhất.

Sân trường ĐH Y Dược

Ban tổ chức

08h00

Tiếp đoàn Tổ chức ConnectMed, Hoa Kỳ và Trường Đại học Điều dưỡng San Marcos, Hoa Kỳ.

- BGH, BGĐ Bv;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các Khoa: Điều dưỡng, CTCH-LN, RHM, Ung bướu, GMHS.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khai giảng lớp CME Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đoàn ConnecMed Hoa Kỳ.

- Các Khoa: TMH-M-RHM, Ngoại CTCH-LN, Ung bướu, GMHS;
- Học viên.

Hội trường 101

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Khánh thành Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ thuộc Khoa Ngoại CTCH-LN Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đoàn chuyên gia ConnecMed Hoa Kỳ;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KHCN-HTQT;
- BCN Bm Ngoại, BCN Khoa TMH-M-RHM, Ngoại CTCH-LN, Ung bướu, GMHS.
- Lãnh đạo các Phòng chức năng của Bệnh viện.

Khoa ngoại CTCH-LN, tầng 3 (Khu nhà 6 tầng)

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viên Trường.

- Ban tham mưu Bv Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Tiếp cô Joanne Amberg - Tổ chức HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Tổng kết công tác tổ chức Hội nghị đổi mới giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ II.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp bàn tổ chức Hội nghị Tim mạch miền Trung.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, KH-TC;
- Chủ tịch Hội Tim mạch T.T.Huế

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam.

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa V.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tich Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Năm/03-01-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng tự đánh giá đề tài KHCN cấp Tỉnh của PGS.TS. Nguyễn Thị Tân.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

GS. Võ Tam

09h00

Giám đốc Đại học Huể làm việc với Ban Quản lý dự án ODA Italia.

- Các thành viên của Ban Quản lý dự án ODA Italia.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi.

Gíam đốc Đại học Huế

10h00

Tổng kết dự án "Xây dựng năng lực cho Khoa Điều dưỡng, Đại học Y Dược Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu y khoa giai đoạn 2"

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h00

Lớp CME Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đoàn ConnecMed Hoa Kỳ.

- Các Khoa: TMH-M-RHM, Ngoại CTCH-LN, Ung bướu, GMHS;
- Bộ môn Ngoại và Học viên.

Hội trường 101 và Phòng Tiền lâm sàng 1

Ban tổ chức

15h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu: Mua tủ lạnh âm sâu thuộc dự án “Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học thông qua các tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các đại học Châu Âu và Việt Nam”

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp thông qua quy hoạch mở rộng Trường Đại học Y Dược Huế.

- BGH, BGĐ B/v,
- Chủ tịch công đoàn,
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, QT-CSVC, KH-TC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/04-01-2019

Sáng

07h30

Đón tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2018 của Bộ Y tế. (Cả ngày)

- BGĐ B/v;
- Trưởng và Phó các phòng chức năng;
- Đd BCN và ĐD trưởng các khoa, phòng,Trung tâm, đơn vị B/v;
- Đd BCN các Phòng khám;
- CT Công đoàn, Bí thư Đoàn TN B/v.

Hội trường tầng 6 - Trung tâm Y học Gia đình

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Lớp CME Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đoàn ConnecMed Hoa Kỳ.

- Các Khoa RHM, Ngoại CTCH-LN, Ung bướu, GMHS;
- Bộ môn Ngoại và Học viên.

Hội trường 101 + Phòng Tiền lâm sàng

Ban tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Đóng, mở thầu gói thầu số 5: Mua máy móc cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Rà soát quy định sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và quy định sử dụng email công vụ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CTSV, KH-TC, QT-CSVC;
- Tổ CNTT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Lớp CME Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đoàn ConnecMed Hoa Kỳ.

- Các Khoa RHM, Ngoại CTCH-LN, Ung bướu, GMHS;
- Bộ môn Ngoại và Học viên.

Hội trường 101 + Phòng Tiền lâm sàng

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/05-01-2019

Sáng

08h00

Họp triển khai xây dựng hợp đồng đào tạo thực hành theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC, TCHC, ĐTĐH, ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng kỷ luật Trường.

- Hội đồng kỷ luật Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Ban Tổ chức Giải bóng đá chào mừng 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Các thành viên Ban Tổ chức Giải bóng đá;
- Đại diện đội bóng các đơn vị;
- Tình nguyện viên của giải.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

09h30

Họp Hội đồng khen thưởng Trường xét khen thưởng đột xuất cho sinh viên.

- Hội đồng khen thưởng Trường;
- Phòng CTSV (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp xét hết hạn hợp đồng lao động đợt 2 năm 2018.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Chủ nhật/06-01-2019

Sáng

08h00

Tập huấn kỹ năng vận động, tuyên truyền hiến máu và xử lý các tình huống khẩn cấp trong quá trình hiến máu.

- Ban Tổ chức và tình nguyện viên tham gia chương trình Lễ Hội Xuân hồng lần thứ VI, năm 2019.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế