Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 22/2022 từ ngày 30-05-2022 đến ngày 05-06-2022

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/30-05-2022

Sáng

08h00

- Giao ban công tác KĐCLGD chu kỳ 2: rà soát công tác đón đoàn ĐGN khảo sát chính thức tại Trường.
- Ban Giám hiệu gặp mặt Lãnh đạo các đơn vị, trợ lý BĐCL, trợ lý giáo vụ, trợ lý NCKH, cán bộ tham gia phỏng vấn.

- CT HĐT, BGH; BGĐ Bệnh viện Trường;
- Thành viên các Tiểu ban;
- Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường, các phòng chức năng Bệnh viện Trường;
- Cán bộ trợ lý BĐCL, trợ lý giáo vụ, trợ lý NCKH, cán bộ tham gia phỏng vấn;
- Phòng KT-BĐCLGD (chuẩn bị nội dung).

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp giao ban triển khai công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học.

Trực tuyến tại Phòng họp II

Phó Giám đốc Trương Quý Tùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban Tham mưu B/v Trường.

Hội trường 1.02

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Ban Giám hiệu gặp mặt Ban cán sự các lớp sinh viên, học viên tham gia phỏng vấn.

- BGH;
- Ban cán sự các lớp sinh viên, học viên tham gia phỏng vấn.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ, Cử nhân hệ liên thông chính quy từ Cao đẳng năm 2022.

- Theo Giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

16h00

Ban Giám hiệu tiếp và làm việc với GS. Pier Fiori và GS. Paola Rappelli, Đại học Sassari

- BGH
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, P. ĐTSĐH, Viện Y sinh học, BM. Vi sinh, BM. Ký sinh trùng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/31-05-2022

Sáng

07h00

Kiểm tra công nhận thành thạo tiếng Anh và đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh trong khám chữa bệnh. (Cả ngày)

- Hội đồng thi theo QĐ;
- Các thí sinh dự thi.

Các phòng thi tầng 4, 5 Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Giám đốc Đại học Huế gặp mặt đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế và một số nhà khoa học tiêu biểu.

- Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (nếu Trưởng nhóm không dự được thì cử 01 đại diện nhóm đi thay).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế;

Phòng họp I.2, 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Đảng uỷ.

- Đảng uỷ viên Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp DHH 2020 của PGS.TS. Lê Lam Hương.

- Theo Quyết định số 1903/QĐ-ĐHYD ngày 25/5/2022.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp cấp uỷ mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Toàn thể chi uỷ viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/01-06-2022

Sáng

09h00

Nghiệm thu công tác chuẩn bị CSVC - Hậu cần phục vu công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

- CT. HĐT, BGH, BGĐ B/v
- Lãnh đạo và chuyên viên liên quan các Phòng chức năng, TT TT Thư viện, TT CNTT; TCHC và QTCSVC B/v

Các địa điểm phục vụ công tác đánh giá ngoài

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp DHH 2020 của TS. Trần Tấn Tài.

- Theo Quyết định số 1902/QĐ-ĐHYD ngày 25/5/2022.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Họp thống nhất may trang phục cho CBVC-NLĐ năm 2022 tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: TCKT, TCHC, QTCSVC, Điều Dưỡng, QLCL.

Hội trường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Ban Giám hiệu gặp mặt Nhà sử dụng lao động, cựu học viên, cựu sinh viên tham gia phỏng vấn.

- BGH;
- Nhà sử dụng lao động, cựu học viên, cựu sinh viên tham gia phỏng vấn.

Trực tuyến tại Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/02-06-2022

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng TCHC-TTPC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp tổ chức đón đoàn sinh viên Trường Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Nhật Bản (IUHW) thực tập vào tháng 6/2022.

- PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng;- ThS. Hà Chân Nhân;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v;
- Đại diện lãnh đạo và giáo vụ các Bộ môn: Nội, Ngoại, Nhi;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Khoa ĐTQT/Viện ĐT-BDCBQLYT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói số 02 (Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị) thuộc dự án mua thuốc năm 2022 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT, TC-HC;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Bên mời thầu theo Quyết định số 1108/QĐ-ĐHYD;
- Thành viên Tổ Kỹ thuật theo Quyết định số 405/QĐ-BVYD.

Hội trường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/03-06-2022

Sáng

10h30

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Đoàn Đánh giá ngoài;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các Hội trường 1.01, 1.02, Khoa YTCC.

Đoàn Đánh giá ngoài

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe trực tuyến.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/04-06-2022

Sáng

08h00

Khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật cơ quan vận động, khuyết tật cơ quan tiết niệu hệ sinh dục năm 2022.

- Khoa Ngoại CTCH-LN, Khoa Ngoại TN-TK;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT.

Phòng khám khoa Ngoại CTCH-LN, TN-TK

Ban Tổ chức

08h00

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. (Cả ngày)

- Đoàn Đánh giá ngoài;
- Ban Giám hiệu,
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các Hội trường 1.01, 1.02, Khoa YTCC.

Đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

13h30

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. (Cả ngày)

- Đoàn Đánh giá ngoài;
- Ban Giám hiệu,
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các Hội trường 1.01, 1.02, Khoa YTCC.

Đoàn Đánh giá ngoài

* Chủ nhật/05-06-2022

Sáng

08h00

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. (cả ngày)

- Đoàn Đánh giá ngoài;
- Ban Giám hiệu,
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các Hội trường 1.01, 1.02, Khoa YTCC.

Đoàn Đánh giá ngoài

Chiều

13h30

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. (Cả ngày)

- Đoàn Đánh giá ngoài;
- Ban Giám hiệu,
- Phòng KT-BĐCLGD;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Các Hội trường 1.01, 1.02, Khoa YTCC.

Đoàn Đánh giá ngoài

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế