Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 21/2022 từ ngày 23-05-2022 đến ngày 29-05-2022

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-05-2022

Sáng

08h00

Khai mạc Lớp Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên daỵ học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

- Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

09h00

Họp rà soát công tác tổ chức Khóa đào tạo liên tục "Tiếp cận hình ảnh học đa mô thức trước sinh và sơ sinh".

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BCN Bộ môn: Chẩn đoán hình ảnh, Phụ sản.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban Tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác KĐCLGD chu kỳ 2: chuẩn bị đón đoàn ĐGN khảo sát chính thức tại Trường.

- CT HĐT, BGH;
- Thành viên các Tiểu ban;
- Trợ lý BĐCLGD các đơn vị.
- Phòng KT-BĐCLGD (chuẩn bị nội dung).

Hội trường A

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - TS. Lê Văn Chi

Chiều

14h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vắng học quá thời gian quy định, xét thi đua - khen thưởng sinh viên hệ liên thông chính quy tốt nghiệp năm 2022.

- BGH;
- Phòng CT-CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/24-05-2022

Sáng

08h00

Khai giảng Khóa tập huấn “Đào tạo giảng viên nguồn (ToT) giảng dạy chương trình đào tạo liên tục về dược lâm sàng cho người làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

- BGH;
- Khoa Dược, Viện ĐT-BDCBYT và học viên.

Giảng đường 1.1, Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Thanh Tùng - Ngành Nội khoa.

- Theo quyết định số 1402/QĐ-ĐHYD ngày 25/4/2022;
- BGH;
- Ban Đào tạo và CTSV, Đại học Huế;
- Phòng ĐTSĐH;
- Bộ môn Nội;
- Nghiên cứu sinh Bộ môn Nội.

Phòng BVLV 1, tầng 4, TT TTTV

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h30

Đại hội trù bị Hội Giáo dục Y học Việt Nam.

- GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy;
- TS. Vĩnh Khánh.

Trực tuyến tại Phòng họp II

Ban Tổ chức

14h00

Họp chuẩn bị một số nội dung phục vụ công tác đánh giá ngoài.

- CT HĐT, BGH;
- BTV Công đoàn Trường, BTV Đoàn TNCS HCM;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KT-BĐCLGD, KHTC-CSVC;
- ThS. Bùi Thị Nguyệt.
(Phòng KT-BĐCLGD: chuẩn bị kế hoạch bố trí các phòng làm việc; BTV Công đoàn dự kiến nội dung và hình thức trưng bày về các hoạt động của Trường)

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Tư/25-05-2022

Sáng

08h30

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp GS. Thirumalaisamy Velavan, Giám đốc Dự án PACE-UP.

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng KHCN- HTQT, Viện Y sinh học;
- Bộ môn Ký sinh trùng;
- Cán bộ nhận học bổng dự án PACE-UP.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo xây dựng nội dung Module Dự án học thuật chương trình đổi mới ngành Y khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- CT HĐT, BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Thành viên tham gia lớp tập huấn Dự án học thuật theo TB số 663/TB-ĐHYD ngày 02/3/2022 của Hiệu trưởng trường ĐHYD;
- Lãnh đạo Phòng/TT: ĐTĐH, KT-BĐCLGD, KHTC-CSVC, CNTT;
- BCN và Giáo vụ ĐTĐH của Khoa/ Bộ môn trong toàn Trường;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 K.YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Hội thảo hướng nghiệp Dược 2022.

- BCN Khoa Dược;
- Cán bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;
- Sinh viên Khoa Dược.

Hội trường A

Khoa Dược phối hợp với công ty CPC1

14h00

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH 2020 của TS. Trương Thị Linh Giang.

- Theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHH ngày 18/5/2022.

Phòng họp QT, tầng 2 K. YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Theo Giấy mời.

Phòng họp II và trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Báo cáo khoa học về bệnh viêm gan siêu vi của GS. Thirumalaisamy P. Velavan.

- Viện Y sinh học, BM Ký sinh trùng;
- HV cao học Công nghệ y sinh học và nội khoa.

Hội trường 3.13

GS. Thirumalaisamy P. Velavan

* Thứ Năm/26-05-2022

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng TCHC-TTPC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 1)

- Tập thể lãnh đạo Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

08h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế mở rộng.

- Đảng ủy viên Đại học Huế;
- Bí thư Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế;
- Chủ tịch Hội đồng trường,Hiệu trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

09h00

Tập huấn hoàn chỉnh website Trường

- BGH;
- Đại diện Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV Trường;
- Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Khoa ĐTQT/Viện ĐT-BDCBQLYT;
- Đại diện BCN và Trợ lý NCKH của Khoa/ Bộ môn trong toàn Trường;
- TT CNTT.

Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 2)

Tập thể lãnh đạo Đại học Huế

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

- Cán bộ chủ chốt của Đại học Huế:
Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và tương đương; giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và tương đương (là viên chức).

Hội trường Đại học Huế (tầng 3), số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế và Tổ trưởng tổ công tác Đại học Huế

15h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế

- Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 3)

Tập thể lãnh đạo Đại học Huế

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

16h30

Họp Hội đồng Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

* Thứ Sáu/27-05-2022

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Nguyễn Trà My - Ngành Y tế công cộng.

- Theo quyết định số 1403/QĐ-ĐHYD ngày 25/4/2022;
- BGH;
- Ban Đào tạo và CTSV, Đại học Huế;
- Phòng ĐTSĐH;
- Khoa YTCC;
- Nghiên cứu sinh Khoa YTCC.

Phòng BVLV 1, tầng 4, TT TTTV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Tiếp GS. Paola Rappelli, ĐH Sassari, Ý.

- BGH;
- Lãnh đạoPhòng: KHCN-HTQT, ĐTSĐH;
- Viện Y sinh học.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho viên chức, người lao động Đại học Huế.
(Trực tuyến)

* Điểm cầu Đại học Huế:
- Đại biểu mời (Giấy mời);
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn;
- Bác sĩ tham gia tư vấn;
- Văn phòng ĐUHĐĐT: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan.
* Điểm cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời);
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và phụ trách Văn phòng Công đoàn;
- Viên chức, người lao động quan tâm.

* Điểm cầu Đại học Huế: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ. * Điểm cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc: tại đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

14h00

Họp Ban xây dựng Đề án phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường giai đoạn 2022-2030 (Phiên 2).

- Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển các kỹ thuật chuyên sâu theo Quyết định số453/QĐ-BVYDngày 04/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/28-05-2022

Sáng

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Tiếp cận hình ảnh học trước sinh và sơ sinh". (Từ ngày 28-29/5/2022)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 K.YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy. (Cả ngày, buổi sáng từ 8:00-10:00, buổi chiều từ 15:00-17:00)

- Cảnh sát PCCC Tp Huế;
- Đội PCCC Trường và Bệnh viện Trường.

Sân trường trước nhà G và Trung tâm Gamma

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Khai giảng Chương trình thí điểm Giáo dục liên ngành (IPE)

- CT HĐT, BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Lãnh đạo Phòng/TT: ĐTĐH, KT-BĐCLGD, CT CTSV, KHTC-CSVC, CNTT;
- BCN Khoa/Bộ môn: RHM, Dược, YHCT, YTCC, ĐD, Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, YHGĐ, PHCN;
- Thành viên nhóm nòng cốt tham gia giảng dạy IPE;
- SV tham gia chương trình IPE.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế