Lịch trình khảo sát chính thức của Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại Học Y-Dược, Đại Học Huế 27/03/2019 14:32

Thời gian
 
Nội dung
Đối tượng, thành phần, địa điểm làm việc
CTĐT
DƯỢC HỌC
CTĐT CN.
Y TẾ CÔNG CỘNG
CTĐT
ĐIỀU DƯỠNG
 
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019)
8.00-10.30
Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công tác SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch - Tài chính, Thư viện, ... (khi cần)
Cả đoàn
10.30-11.30
Khai mạc Đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)
 
11.30-12.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
12.00-13.30
Nghỉ trưa
 
13.30-14.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
14.00-17.30
Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công tác SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch-Tài chính, Thư viện, ... (khi cần)
Cả đoàn
17.30-18.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có).
Cả đoàn
 
NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019)
8.00-8.15
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ 
Cả đoàn
8.15-9.30
Trao đổi, phỏng vấn
Nhóm Nhà sử dụng lao động
Nhóm Nhà sử dụng lao động
Nhóm Nhà sử dụng lao động
9.30-9.40
Nghỉ giải lao
 
9.40-10.55
Trao đổi, phỏng vấn
Nhóm Cựu SV
Nhóm Cựu SV
Nhóm Cựu SV
10.55-11.00
Nghỉ giải lao
 
11.00-12.00
Trao đổi phỏng vấn
Nhóm Quản lý chuyên môn
Nhóm Quản lý chuyên môn
Nhóm Quản lý chuyên môn
Nhóm Giảng viên
Nhóm Giảng viên
Nhóm Giảng viên
12.00-13.30
Nghỉ trưa
 
13.30-14.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
14.00-15.00
Trao đổi, phỏng vấn
Nhóm CB trực tiếp hỗ trợ cho CTĐT (7.1.b)
Nhóm CB trực tiếp hỗ trợ cho CTĐT (7.1.b)
Nhóm CB trực tiếp hỗ trợ cho CTĐT (7.1.b)
Nhóm CB hỗ trợ chức năng CTĐT và CB đoàn thể (7.1.a và 7.2)
15.00-15.05
Nghỉ giải lao
 
15.05-16.10
Trao đổi, phỏng vấn
Nhóm Sinh viên
Nhóm Sinh viên
Nhóm Sinh viên
16.10-18.00
Tham quan, kiểm tra Thư viện, phòng tư liệu Khoa
Thư viện Trường, phòng tư liệu các các Khoa Dược, Y tế công cộng, và Điều dưỡng
Thăm quan, kiểm tra lớp học, hội trường, sân bãi, ký túc xá, y tế và CSVC khác
Hội trường, sân bãi, KTX, y tế và CSVC khác, các hoạt động đào tạo đang diễn ra tại Trường
Tham quan, kiểm tra văn phòng Khoa, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng máy tính và phòng tư liệu Khoa
Các văn phòng, phòng thực hành, thí nghiệm, máy tính và phòng tư liệu của các Khoa Dược, Y tế công cộng, và Điều dưỡng
Tham quan, quan sát, kiểm tra các cơ sở thực hành, viện/trung tâm phục vụ các CTĐT
Bệnh viện thực hành, TT Y học gia đình, Viện NC sức khoẻ CĐ…
18.00-18.30
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có)
Cả đoàn
 
NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019)
8.00-9.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
9.00-10.30
Trao đổi, phỏng vấn với Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa (Lần 1)
Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa
10.30-12.00
Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công tác SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch-Tài chính, Thư viện, ... (khi cần)
Cả đoàn
12.00-13.30
Nghỉ trưa
 
13.30-14.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
14.00-17.00
Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng của CTĐT (khi cần)
Cả đoàn
17.00-18.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có).
Cả đoàn
 
NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2019)
8.00-10.30
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ minh chứng
Cả đoàn
10.30-12.00
Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá
Cả đoàn
12.00-13.30
Nghỉ trưa
 
13.30-15.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
15.00-17.00
Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa (Lần 2)
Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa
17.00-19.00
- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá
Cả đoàn
- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức
 
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2019)
8.00-9.00
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Cả đoàn
9.00-12.00
Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)
Cả đoàn
Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn ĐGN, Trường ĐH Y-Dược ĐHH, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế