Kế hoạch về việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017 06/07/2016 09:13

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Về việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú
Lần thứ 12 năm 2017

 

           Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

            Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 05 năm 2015 về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017;

            Trường Đại học Y Dược Huế thông báo kế hoạch xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc lần thứ 12 năm 2017 cho các đơn vị như sau:

TT

Nội dung

Thực hiện

Thời gian dự kiến

Địa điểm

1.

Gửi thông báo về việc xét chọn các danh hiệu Thầy thuốc

Bộ phận TCCB

29/6

 

2.

Các đơn vị gửi hồ sơ, danh sách đề cử xét tặng danh hiệu TTND, TTUT

Các đơn vị trong toàn Trường

29/6 - 08/7

Bộ phận TCCB

3.

Thành lập HĐ cơ sở xét chọn danh hiệu TTND, TTUT

Bộ phận TCCB

29/6

 

4.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị xét tặng và gửi các đơn vị trong toàn trường. Tổ Chức lấy phiếu tín nhiệm của toàn bộ CBVC có trình độ Y Dược từ Trung cấp trở lên tại các đơn vị trực thuộc cho các thầy thuốc đủ tiêu chuẩn

Bộ phận TCCB

09/7-15/7

Tại các đơn vị

5.

Thông báo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm tại các đơn vị, niêm yết công khai danh sách thầy thuốc đạt trên 80% số phiếu tín nhiệm

Thường trực HĐ cơ sở, Bộ phận TCCB

16/7

Thông báo công khai trong 7 ngày

6.

Họp HĐ cơ sở xét danh hiệu Thầy thuốc

HĐ cơ sở

29/7

 

7.

Thông báo kết quả họp HĐ cơ sở và danh sách thầy thuốc đạt từ 90% số phiếu tín nhiệm trở lên

Thường trực HĐ cơ sở, Bộ phận TCCB

01/8 – 08/8

Thông báo công khai trong 7 ngày

8.

Họp HĐ cơ sở giải quyết các nảy sinh (nếu có)

Thường trực HĐ cơ sở, Bộ phận TCCB

09/8

Phòng họp II

9.

Hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng Bộ Y tế

Bộ phận TCCB

10/8 – 15/8

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH để b/c;
- Lưu VT; TCCB

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Cao Ngọc Thành

File đính kèm:

KẾ HOẠCH

Mẫu số 08: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

Mẫu số 09: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ”

 

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế