HỒ VIỆT ĐỨC

 

  • Họ và tên: HỒ VIỆT ĐỨC
  • Ngày tháng năm sinh: 6/6/1985
  • Địa chỉ: 54/12 – Phú Mộng – Kim Long – TP Huế
  • Email: hvduc@huemed-univ.edu.vn, hovietduc661985@gmail.com
  • Quê quán: Phong Hiền – Phong Điền – Thừa Thiên Huế                         
  • Đơn vị công tác: Khoa Dược – ĐH Y Dược Huế                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               

Tóm tắt quá trình học tập:

-       Từ năm 2004-2008: Học đại học tại trường ĐH Sư phạm Huế, ngành Hóa học.

-       Từ năm 2008-2010: Học cao học tại trường ĐH Sư phạm Huế, ngành Hóa hữu cơ.

-       Từ năm 2012-2015: Học NCS ngành Hóa hữu cơ tại Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tóm tắt quá trình giảng dạy: 

-       Từ năm 2010-2012: Nghiên cứu viên, Phòng Hoạt chất sinh học, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam.

-       Từ năm 2012-nay: Giảng viên Bộ môn Hóa lý dược – Hóa dược – Hóa hữu cơ, Khoa dược, Trường Đại học Y Dược Huế.

Các đề tài Khoa học đã công bố:    

1.   Viet Duc Ho, Thi Nhu Hanh Hoang, Quoc Hung Vo, Van Kiem Phan, Tuan Anh Le, Viet Ty Pham, Minh Hien Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal, Thi Hoai Nguyen (2017), Cycloartane -type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigal actosylglycerols from Anodendron paniculatum, Phytochemistry, 144, 113–118.

2.   Ho Viet Duc, Hoang Thi Nhu Hanh, Vo Quoc Hung, Nguyen Minh Hien, Ain Raal, Nguyen Thi Hoai (2017), A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity, Journal of Asian Natural Products Research, 20 (2), 188-194.

3.  Warankhana Khamkhoon, Kanokwan Hanchai , Nguyen Thi Hoai, Le Thi Bich Hien, Ho Viet Duc, Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng (2017), Acetylcholinesterase inhibitory activity and total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam, Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 177-180.

4.   Katrin Sak Thi Hoai Nguyen, Viet Duc Ho, Thi Thao Do, Ain Raal (2017), Cytotoxic effect of chamomile (Matricaria recutita) and marigold (Calendula officinalis) extracts on human melanoma SK-MEL-2 and epidermoid carcinoma KB cells, Cogent Medicine, 4 (1), 1-7. https://doi.org/10.1080/2331205X.2017.1333218

5.   Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Hien Minh Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal (2017), Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera, Pharmaceutical Biology, 55 (1), 787-791.

6.   Hanh, H. T. N., Duc, H. V., Linh, T. T. T., Hung, V. Q., and Hoai, N. T. (2016), Flavonoid and phenylpropanoid glycosides isolated from Anodendron paniculatum (Roxb.) A. DC., Vietnam Journal of Medicinal Materials, 21 (5), 304-309.

7.   Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Ninh The Son, Young Ho Kim, Do Quoc Viet, and Nguyen Manh Cuong (2016), Phenolic compounds from Callistemon citrinus leaves and stems, Journal of Science and Technology, 54 (2), 190-197.

8.  Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Youn-Chul Kim, Pham Quoc Long, Young Ho Kim (2016), Flavonoids and triterpenoids from Callistemon citrinus and their inhibitory effect on no production in LPS-stimulated Raw264.7 macrophages, Journal of Science and Technology, 54 (2), 214-223.

9.   Tran Thi Thuy Linh Vo Quoc Hung, Ho Viet Duc, Nguyen Thi Hoai (2016), Initial study on chemical constituents of Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh, Journal of Medicinal Materials (Tạp chí Dược liệu, số Tiếng Anh), 21 (3), 185-189.

10.  Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Trang Huyen Xuan Hoang, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita and Ain, Raal (2016), The components from aerial parts of Sarcosperma affinis Gagnep. and their antibacterial activities, Cogent Chemistry, 2 (1), 1-8.

11.  Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Ninh The Son, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Bui Huu Tai, Ji Eun Kim, Ah. Reum Jo, Young Ho Kim, and Nguyen Manh Cuong (2016), Alkylphloroglucinol derivatives and triterpenoids with soluble epoxide hydrolase inhibitory activity from Callistemon citrinus, Fitoterapia, 109, 39-44.

12.  Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Nguyen Dinh Quynh Phu, Takeshi Kodama, Takuya Ito, and Hiroyuki Morita (2016), A new iridoid from aerial parts of Hedyotis pilulifera, Natural Product Communications, 11 (3), 365-367.

13.  Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Do Thi Thao, Anne Orav, and Raal Ain (2015), Selectivity of Pinus sylvestris extract and essential oil to estrogen-insensitive breast cancer cells Pinus sylvestris against cancer cells, Pharmacognosy Magazine, 11 (44), 290-295.

14.  Duc Viet Ho, Takeshi Kodama, Hien Thi Bich Le, Kiem Van Phan, Thao Thi Do, Tai Huu Bui, Anh Tuan Le, Nwet Nwet Win, Hiroshi Imagawa, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, and Hoai Thi Nguyen (2015), A new polyoxygenated cyclohexene and a new megastigmane glycoside from Uvaria grandiflora, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 25 (16), 3246-3250.

15.  Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Do Thi Thao, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Katrin Sak, and Ain Raal (2015), A new lignan glycoside from the aerial parts and cytotoxic investigation of Uvaria rufa, Natural Product Research, 29 (3), 247-252.

16.  Nguyen Thi Hoai, Le Thi Bich Hien, Ho Viet Duc, Le Tuan Anh, Rawiwun Kaewamatawong (2015), Screening medicinal plants in central Vietnam for radical scavenging and ferrous ion chelation activities, Journal of Medicinal Materials, 20 (3), 170-175.

17.  Cuong Manh Nguyen, Khanh Ngoc Pham, Duc Viet Ho, Tai Huu Bui, Kim Ji Eun, Young Ho Kim (2014), The soluble epoxide hydrolase sEH inhibitory activity of coumarins from the leaves of Murraya paniculata, Current Research in Biological and Pharmaceutical Sciences, 3 (3), 1-5.

18.  Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Sang-Gu Yeo, Jae-Hyoung Song, Doo-Sung Cheon, Moon Ho Park, Hyun-Jeong Ko, and Seung Hyun Kim (2014), Anti-influenza sesquiterpene from the roots of Reynoutria japonica, Natural Product Communications, 9 (3), 315-318.

19.  Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Pham Thu Huyen, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Miriam Durante, Giampietro Sgaragli, and Fabio Fusi (2014), Vascular L‑type Ca2+ channel blocking activity of sulfur-containing indole alkaloids from Glycosmis petelotii, Journal of Natural Products, 77, 1586-1593.

20.  Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Bui Huu Tai, Nguyen Quoc Binh, Miriam Durante, and Fabio Fusi (2014), Vasorelaxing activity of two coumarins from Murraya paniculataleaves, Biological and Pharmaceutical Bulletin, 37 (4), 694-697.

21.  Mai Hung Thanh Tung, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Duong, Do Thi Phuong, Do Thi Thao, Bui Huu Tai, Young Ho Kim, Tran The Bach, and Nguyen Manh Cuong (2013), Cytotoxic compounds from Brucea mollis, Scientia Pharmaceutica, 81, 819-831.


Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày: 9/1/2016      

- Tên đề tài: “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Uvaria L. – Họ Na (Annonaceae)”

- Thành phần Hội đồng đánh giá luận án:

- Kết quả: 7/7 phiếu xuất sắc

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế