ĐÀO THỊ CẨM MINH

  • Họ và tên: ĐÀO THỊ CẨM MINH
  • Ngày tháng năm sinh: 18/09/1983
  • Địa chỉ: Số 6 ngõ 23 Kiệt 131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh. Thành phố Huế.
  • Email: dtcminh@huemed-univ.edu.vn
  • Quê quán: Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ         năm: 2019
  • Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm nghiệm-Độc chất- Hóa phân tích-Hóa lý dược, Khoa Dược

I. Tóm tắt quá trình học tập: 

- Năm 2001 đến năm 2006 học Dược sĩ đạ khoa tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

- Năm 2007 đến năm 2010 học thạc sĩ Dược học tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Năm 2015 đến năm 2019 học tiến sĩ Dược học tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

II. Tóm tắt quá trình giảng dạy/công tác:

-Từ năm 2006 đến nay, giảng viên Khoa Dược, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

III. Các đề tài Khoa học đã công bố:     

1.Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2020), “Xác định một số chất ức chế Phosphodiesterase-5 trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS”, Tạp chí Dược liệu, 25(1), trang 27-32.

2. Dao Thi Cam Minh, Nguyen Thi Thanh Huyen, Le Anh Thi, Le Van Vu, Nguyen Thi Kieu Anh, Pham Thi Thanh Ha (2019), Detection of sildenafil adulterated in herbal products using thin layer chromatography combined with surface enhanced Raman spectroscopy: “double coffee-ring effect” based enhancement, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Vol 174, pp 340-347, DOI: 10.1016/j.jpba.2019.05.043

3. Đào Thị Cẩm Minh, Hồ Thủy Tiên, Thái Khoa Bảo Châu, (2019), “Xây dựng quy trình định lượng một số chất ức chế phosphodiesterase-5 trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, số đặc biệt tháng 11/2019, trang 157-162.

4.Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Vũ Tùng Lâm, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2019), “Định tính và định lượng thuốc hạ glucose máu nhóm sulfonylurea trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Dược liệu, 24(6), trang 346-351.

5.Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2019), “Nghiên cứu định lượng đồng thời một số glucocorticoid trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Dược học, 59(524), trang 71-76.

6. Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2019), “Nghiên cứu phát hiện các thuốc giảm đau, chống viêm, giảm glucose máu trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Dược học, 59(516), trang 57-62.

7. Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Văn Vũ, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm Thị Thanh Hà, (2019), “Xây dựng phương pháp phát hiện sildenafil trộn trái phép trong chế phẩm Đông Dược bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS)”, Tạp chí Dược học, 59(514), 74-78.

8. Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2018), “Xây dựng phương pháp xác định chất ức chế phosphodiesterase-5 trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC)”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 23(5), trang 11-19.

9. Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2018), “Nghiên cứu phát hiện các dược chất giảm glucose máu tổng hợp không khai báo trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS”, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, 9(5+6), trang 2-8.

10. Nguyễn Khánh Thùy Linh, Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Hoài, (2018), “Xây dựng phương pháp định lượng Acteosid trong chè vằng bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang”, Tạp chí Dược liệu, 23(4), trang 240-245.

11. Đào Thị Cẩm Minh, Lê Thị Bảo Trâm, Ngô Đăng Trường Hải, Hoàng Thị Lan Hương, Ngô Quang Trung, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2018), “Xây dựng quy trình định lượng Dexamethason acetat, betamethason, indomethacin và ketoprofen trộn lẫn trong chế phẩm trong chế phẩm đông dược trị xương khớp bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Y Dược học, 8(1), trang 60-63.

12. Đào Thị Cẩm Minh, Thái Khoa Bảo Châu, Trần Tuấn Phong, Nguyễn Phúc Khánh Nhi, Trần Hữu Dũng, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2018), “Xây dựng phương pháp phát hiện đồng thời một số thuốc giảm đau, kháng viêm trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS”, Tạp chí Dược học, 58(503), trang 18-22.

13. Đào Thị Cẩm Minh, Lê Văn Vũ, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2018), “Xây dựng phương pháp phát hiện paracetamol trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS)”, Tạp chí Dược học, 58(502), trang 23-27.

14. Phạm Thi Tâm, Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2017), Xây dựng phương pháp xác định metformin và glibenclamid trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Tập 8, số 3, trang 25-30.

15. Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Hà, Lê Thị Trâm, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, (2016), Xây dựng phương pháp xác định một số thuốc giảm đau, chống viêm trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Tập 7, số 4+5, trang 91-97.

16. Đào Thị Cẩm Minh, Trần Lê Quỳnh Hân (2016), Xây dựng quy trình định lượng Losartan kali và hydroclorothiazide trong chế phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt, trang 187-194.

17. Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Viết Khẩn, Nguyển Hữu Tiến, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Việt Đức, (2015), Nghiên cứu quy trình định lượng Asiatiocosid từ rau má (Centella Asiatica (L.) Urb- Apiaceae) trồng tại xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Y Dược học, số 26, trang 63-68.

18. Trần Thị Nhật Linh, Đào Thị Cẩm Minh (2015), Xây dựng quy trình định lượng polysaccharid dạng β-glucan trong Bạch phục linh (Poria Cocos Wolf.), Tạp chí Y Dược học, số 26, trang 86-90.

19. Nguyễn Hoài Bảo Châu, Đào Thị Cẩm Minh, (2015), Xây dựng quy trình định lượng Azithromycin trong chế phẩm bằng phương pháp vi sinh vật, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt.

20. Đào Thị Cẩm Minh, (2014), Tối ưu hóa giai đoạn tạo dẫn xuất của quy trình định lượng isoniazid trong trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt, trang 103-109.

IV. Bảo vệ luận án tiến sĩ: ngày 26/11/2019  

- Tên đề tài: Xây dựng quy trình xác định một số tân dược trộn trái phép trong chế phẩm đông dược

 - Thành phần Hội đồng chấm Luận án: 

1. 

PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

Chủ tịch hội đồng

2. 

PGS.TS. Thái Phan Quỳnh Như

Phản biện 1

3. 

TS. Phùng Thị Vinh

Phản biện 2

4. 

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Phản biện 3

5. 

TS. Hồ Đức Cường

Ủy viên

6. 

PGS.TS. Vũ Đặng Hoàng

Ủy viên

7.

TS. Lê Đình Chi

Ủy viên thư ký

Kết quả:  07/07 Đạt

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế