Bộ môn Phụ sản

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Tập thể

2006 – 2007

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 011/QĐ – ĐHH – TĐKT ngày 24 tháng 1 năm 2008 của Giám đốc Đại học Huế

2007 – 2008

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 287/QĐ – ĐHH – TĐKT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Huế

2008 – 2009

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 22/QĐ – ĐHH – VP ngày 4 tháng 2 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế

2009 – 2010

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 411/QĐ – ĐHH – VP ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế

2010 – 2011

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 2323/QĐ – ĐHH – VP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Huế

2011- 2012

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1898/QĐ – ĐHH – ngày 24 tháng 09 năm 2012 của Giám đốc Đại học Huế

2012-2013

Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1761/QĐ – ĐHH – ngày 1 tháng 10 năm 2013của Giám đốc Đại học Huế

Cá nhân

2006-2007

11cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1576/YD- QĐ –KT ngày19 tháng 9 năm 2006 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2007- 2008

11cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1770/YD- QĐ –KT ngày6 tháng 10 năm 2008 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2008- 2009

9 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1528/YD- QĐ –KT ngày 7 tháng 10 năm 2009 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2009-2010

12 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1884/YD- QĐ –KT ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2010-2011

16 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1641/YD- QĐ –KT ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2010-2011

2 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Quyết định số 2143/ QĐ –BGDĐT ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2011- 2012

18 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1203/YD- QĐ –KT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2012-2013

18 cán bộ đạt Danh hiệu Lao động xuất sắc và Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Quyết định số1260/YD- QĐ –KT ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường ĐHYD Huế

2012-2013

01 cán bộ đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Quyết định số 2143/ QĐ –BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

  1. 2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Tập thể

2007

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 803/QĐ ngày 26 tháng 06 năm 2007

2008

Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước

Quyết định số 1401 ngày 22  tháng 09 năm 2009

2011-2012

Bằng khen Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 1080/QĐ – BGD ĐT ngày 26  tháng 03 năm 2013

2012-2013

 Bằng khen Đại học Huế

Quyết định số 1939/QĐ – ĐHH.TT Huế ngày 24  tháng 10 năm 2013

2012-2013

Bằng khen Bộ Y Tế

Quyết định số 3464/QĐ – BYT.Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2013

Cá nhân

2007 - 2008

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 2579/QĐ/BGD - ĐT ngày 06 tháng 05 năm 2008

2007 - 2008

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 2908 ngày 13 tháng 04 năm 2009

2007 - 2008

01 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng chính phủ

Quyết định số: 607QD/TTg) ngày 23 tháng 5 năm 2008

2007 - 2008

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 146 QĐ/KT ngày 18 tháng 01 năm 2008

2008 -2009

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 2182/QD –BGD ĐT ngày 31 tháng 05 năm 2010

2009 -2010

03 cá nhân tặng giấy khen Giám đốc Đại học Huế

QĐ số 410/QĐ/ĐHH VP ngày 20 tháng 10 năm 2010

2009 -2010

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 1422/QD –BGD ĐT ngày 13 tháng 04 năm 2011

2009 -2010

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y Tế

Quyết định số 5352/QĐ – BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010

2010- 2011

01 cá nhân tặng giấy khen Giám đốc Đại học Huế

QĐ số 2324/QĐ/ĐHH VP ngày 28 tháng 10 năm 2011

2010- 2011

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y Tế

Quyết định số 600/QĐ – BYT ngày 27 tháng 2 năm 2012

2010- 2011

01 cá nhân được tặng Bằng khen Huân chương Lao động Hạng 3

Quyết định số 1155/QĐ –CTN ngày 10 tháng 8 năm 2012

2011 -2012

02 cá nhân tặng giấy khen Giám đốc Đại học Huế

QĐ số 1897/QĐ/ĐHH ngày 24 tháng 09 năm 2012

2011 -2012

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 1080/QD –BGD ĐT ngày 26 tháng 03 năm 2013

2011 -2012

02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y Tế

Quyết định số 4299/QĐ –BYT ngày 5 tháng 11 năm 2012

55 NĂM

03 cá nhân tặng giấy khen Giám đốc Đại học Huế

QĐ số 650/QĐ/ĐHH ngày 4 tháng 04 năm 2012

55 NĂM

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y Tế

Quyết định số 911/QĐ –BYT ngày 26 tháng 3 năm 2012

2012-2013

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Quyết định số 932/QD –BGD ĐT.Hà Nội  ngày 17 tháng 03 năm 2014

2012-2013

04 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Y Tế

Quyết định số 3464/QĐ –BYT. Hà Nội  ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế