Bộ môn Tai Mũi Họng

- Trưởng Bộ môn: ThS.BSCKII. GVC. Phan Văn Dưng

- Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS.GVC. Đặng Thanh

- Phó Trưởng Bộ môn: TS.GVC. Lê Thanh Thái

1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1.1. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

Từ 1967-1972: LÊ BÁ VẬN
Từ 1972-1975: BÙI MINH ĐỨC
Từ 1975-1977: LÊ BÁ VẬN
Từ 1977-1982: NGUYỄN KỲ QUÂN
Từ 1982-1988 : NGUYỄN TƯ THẾ
Từ 1988-1995 : NGUYỄN KỲ QUÂN
Từ 1995-2009 : NGUYỄN TƯ THẾ
Từ 2009-đến nay: PHAN VĂN DƯNG

1.2.Cán bộ giảng dạy hiện tại: 13 (10 biên chế, 3 kiêm nhiệm)

Cán bộ giảng dạy cơ hữu: 10 CBGD

- ThS.BSCKII. GVC. Phan Văn Dưng, Trưởng Bộ môn TMH, Trưởng khoa TMH-M-RHM

- PGS.TS.GVC. Đặng Thanh, Phó Trưởng Bộ môn

- TS.GVC. Lê Thanh Thái, Phó Trưởng Bộ môn, Phó Tưởng khoa TMH-M-RHM

- PGS.TS.GVC. Nguyễn Tư Thế, CBGD

- ThS.BSCKII.GVC. Nguyễn Thị Ngọc Khanh, Giáo vụ Bộ môn, Trợ lý NCKH.

- ThS.GV. Nguyễn Thế Thành, Trợ lý giáo tài Bộ môn

- BS.GV. Phan Hữu Ngọc Minh, CBGD

- BS.GV. Nguyễn Nguyện, CBGD, Tổ phó Công đoàn

- BS.GV. Hồ Minh Trí, CBGD, Tổ trưởng Công đoàn

- BS.GV. Hoàng Phước Minh, CBGD

Cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm: 03 CBGD

- BS.CKII. Võ Lâm Phước, Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng khoa TMH BVTƯ Huế

- BS.CKII. Hồ Mạnh Hùng, CBGD, Phó Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu BVTƯ Huế

- BS.CKII. Trần Phương Nam, CBGD, Phó Trưởng Khoa TMH BV TW Huế

2. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

2.1. Công tác đào tạo đại học

1. BÁC SĨ ĐA KHOA chính quy hệ 6 năm

2. BÁC SĨ ĐA KHOA chính quy hệ 4 năm

3. BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

4. BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

5. BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

6. BÁC SĨ Y HỌC GIA ĐÌNH

7. CỮ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG chính quy hệ 4 năm

8. CỮ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG hệ vừa làm vừa học

9. CỮ NHÂN KỶ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH hệ chính quy và vừa học vừa làm

2.2. Đào tạo sau đại học

1. ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TMH (Hồ sơ đủ tiêu chuẩn-Tập trung 9 tháng)

2. CHUYÊN KHOA CẤP I TMH (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)

3. CHUYÊN KHOA CẤP II MŨI-HỌNG (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)

4. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TMH (Thi tuyển- Nôị trú BV 3 năm )

5. CAO HỌC TMH (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)

6. CHUYÊN KHOA CẤP I MẮT & RHM (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)

7. CHUYÊN KHOA CẤP I CẤP CỨU (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)

8. CHUYÊN KHOA CẤP I Y HỌC GIA ĐÌNH (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)

9. CHUYÊN KHOA CẤP II RHM (Học chứng chỉ cơ sở2 TMH)

10. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN MẮT (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)

2.3. Giáo trình giảng dạy và NCKH

Bộ môn đã soạn các giáo trình phục vụ cho giảng dạy đaị học và sau đại học. Soạn các tài liệu chuyên đề phục vụ đào tạo liên tục chuyên ngành TMH

Bộ môn có nhiều đề tài NCKH đăng trên các tạp chí chuyên ngành TMH, Tạp chí Y học thực hành. Hướng dẫn bảo vệ thành công các Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Nội trú và Cao học, Luận án tốt nghiệp chuyên khoa cấp II.

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học HuếBanner Nestle