PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Nguyệt

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Hồng Phúc

   Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu Trưởng về các công tác tổ chức nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức của nhà trường
 

I.TRƯỞNG PHÒNG TC-HC QUA THỜI KỲ (Từ 1975 đến nay )

   1. TS Trương Quang Ánh (1975- 1977)

   2. CN Võ Đình Mẫn (1978- 1984)

   3. BS Bùi Minh Tâm (1985- 1988)

   4. BS Nguyễn Công Lam (1989- 1991)

   5. CN Bùi Công Chất (1992- 2000)

   6. ThS GVC La Đức Thiện (2001- 2013 )

   7. PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng (2013- 2014 )

   8. ThS Bùi Thị Nguyệt ( 2015- ĐẾN NAY )

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

   Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu Trưởng về các công tác tổ chức nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức của nhà trường

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 3.1. Lãnh đạo phòng: Gồm 1 trưởng phòng và 1 phó phòng

   + Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về các công tác hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của phòng. Quản lý và điều hành các công tác chung của phòng.

   + Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh trật tự cơ quan.

3.2. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

   1. Tổ Văn phòng Hành chính.

   2. Tổ Tổ chức cán bộ.

           3. Tổ Văn phòng Đảng - Đoàn thể

   4. Tổ Công nghệ thông tin.

   5. Tổ Xe.

           6. Tổ Bảo vệ.

   + Gồm 27 cán bộ biên chế và hợp đồng lao động xác định thời hạn

   (Trong đó: 20 nam, 7 nữ)

   - Trình độ

      Trên Đại học     : 2

      Đại học             : 13

      THPT                : 12

      * Trưởng phòng:          ThS. Bùi Thị Nguyệt 

           * Phó Trưởng phòng:  ThS. Lê Hồng Phúc

       1. Tổ Văn phòng Hành chính: CN. Văn Thị Thu Hà, CN. Hồ Đăng Phương Thảo, Ngô Văn Nghĩa, Từ Thị Nam Thái.

  2. Tổ chức cán bộ:  CN. Nguyễn Thị Tuyết Tâm, CN. Hoàng Thị Thu Hương, CN. Lê Tự Quốc Khoa.

       3. Tổ Văn phòng Đảng - Đoàn thể: CN. Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Ngọc Linh, CN. Văn Thị Hương Bình.

       5. Tổ Công nghệ thông tin: CN. Trần Nguyễn Quang Tiến, CN. Nguyễn Quốc Khánh, CN. Phan Thanh Luân, KS. Nguyễn Minh Huy.

  4. Tổ bảo vệ: Nguyễn Quang Việt, Nguyễn Bá Tý, Hoàng Minh Dân, Lê Văn Phước, Hồ Vũ Viết Sơn,....

  5. Tổ xe: Nguyễn Viết Vĩnh, Nguyễn Văn Long, Phạm Vũ Hồng Phong.

IV. THÀNH TÍCH:

 * Tập thể:

   - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2003).

   - Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế ( 2001, 2002, 2004, 2005, 2006).

   - Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Huế  ( Qua các năm học).

   - Đơn vị Lao động giỏi xuất sắc 7 năm liền (Từ năm 2001-2007).

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT năm 2006 - 2007

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT năm 2012 - 2013

 * Cá nhân:

   - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 cán bộ

   - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 05 cán bộ.

   - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 02 cán bộ

   - Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Thưùa Thiên Huế: 02 cán bộ

   - Bằng khen Liên đoàn Lao động Tỉnh Thừa Thiên Huế: 02 cán bộ.

   - Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế: 07 cán bộ

   - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Huế: 10 cán bộ.

   - Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 5 năm liền : 04 người

   - 100 % CBCC đạt lao động giỏi các năm học.

   - Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ: 01 cán bộ (2006-2007)

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT: 01 cán bộ (2006-2007)

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT: 01 cán bộ (2007-2008)

   - Huân chương lao động hạng 3: 01 cán bộ (2010)

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT: 02 cán bộ (2011-2012)

   - Bằng khen Bộ Y Tế: 01 cán bộ (2011-2012)

   - Bằng khen Bộ GD - ĐT: 02 cán bộ (2012-2013)

   - 14 giấy khen của giám đốc Đại học Huế

   - 43 giấy khen của Hiệu Trưởng.

   - Đơn vị Bảo vệ đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng + Cờ quyết thắng do Bộ Công an và Công an Thừa Thiên Huế tặng năm 1996,1997, 1998, 1999 và 2 đồng chí được tặng huy chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc 

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle