Lịch sử phát triển & lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Y Dược qua các thời kỳ 20/01/2016 15:21

I. Lịch sử phát triển & lãnh đạo Công đoàn Trường Đại học Y Dược qua các thời kỳ:

Xuất phát ban đầu từ một tổ Công đoàn (Tổ công đoàn Trường Đại học Y Khoa, trực thuộc Công đoàn Cơ sở Viện Đại học Huế) được thành lập một năm sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất và đúng vào ngày sinh nhật của Bác Hồ(19.5.1976), Ban chấp hành Tổ công đoàn gồm 3 người và chỉ có 9 đoàn viên, cho đến nay(2015) Công đoàn Trường ĐHYD Huế đã trải qua 10 kỳ Đại Hội với những bước kế tục, phát huy truyền thống qua nhiều giai đoạn của nhiều thế hệ lãnh đạo Công đoàn đáng trân trọng.

* Ngày 19.5.1976:  Thành lập tổ Công đoàn Trường Đại học Y Khoa
  Tổ trưởng       : Đoàn Văn Quýnh
* 1977 - 1978: Công đoàn bộ phận Trường Đại học Y Khoa  Huế
  Thư ký : Võ Đình Mẫn
  Phó thư ký : Đoàn văn Quýnh - Nguyễn Thị Khoan 
* 1978 - 1985: Công đoàn cơ sở Học viện Y Huế
  Thư ký :  Văn Học Tấn
  Phó thư ký :  Nguyễn Ngọc Minh (đặc trách  BV.TW Huế.)
       Đoàn văn Quýnh (đặc trách Trường ĐH.Y Khoa Huế)
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế lần I,  Nhiệm kỳ 1985 - 1990
  Chủ tịch :  Phạm thị Xuân Quế
  Phó chủ tịch  :  Đoàn văn Quýnh
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần II, Nhiệm kỳ 1990 - 1996
  Chủ tịch :  Huỳnh văn Minh
  Phó chủ tịch  :  Nguyễn Xuân Hoan - Nguyễn Sum
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần III, Nhiệm kỳ 1996 - 1998
  Chủ tịch :  Vũ Thị Tuyết Lê
  Phó chủ tịch  :  Trần Hữu Dàng
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần IV, Nhiệm kỳ 1998 - 2001
  Chủ tịch :  Trần Hữu Dàng
  Phó chủ tịch  : Vũ Thị Tuyết Lê
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần V, Nhiệm kỳ 2001 - 2003
  Chủ tịch :  Trần Hữu Dàng
  Phó chủ tịch  :   Bùi Công Chất
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần VI, Nhiệm kỳ 2003 - 2005
  Chủ tịch :  Trần Hữu Dàng
  Phó chủ tịch  :  Trần văn Hoà - Đặng Thị Nga
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Khoa Huế, lần VII, Nhiệm kỳ 2005 - 2008
  Chủ tịch :  Trần Hữu Dàng
  Phó chủ tịch  :  Trần Văn Hoà - Trương Thị Diệu Thuần
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế, lần VIII, Nhiệm kỳ 2008 - 2010
  Chủ tịch :  Võ Tam
  Phó chủ tịch  :  Trần văn Hoà - Trương Thị Diệu Thuần
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế, lần IX, Nhiệm kỳ 2010 - 2013
  Chủ tịch :  Trần Văn Hoà
  Phó chủ tịch  :  Trần Thanh Phước - Nguyễn Thị Diệu Thanh
* Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế, lần X, Nhiệm kỳ 2013 - 2018
  Chủ tịch :  Trần Văn Hoà
  Phó chủ tịch  :  Trần Thanh Phước - Trương Đình Huỳnh
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle