Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 30/05/2016 đến 04/06/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/30-5-2016
Sáng
08h00
Tiếp đoàn Tổng vụ Điều trị - Bộ Y tế Thái Lan.
- BGH;
- Lãnh đạo các phòng: ĐT SĐH, KHCN-HTQT, NCKH-ĐT-CĐT B/v;
- Bộ môn CCĐK;
Phòng họp Quốc tế, tầng 2 khoa YTCC
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
08h30
Khai giảng khóa Huấn luyện Cấp cứu do Tổng vụ Điều trị - Bộ Y tế Thái Lan tô chức.
 
- BGH;
- Lãnh đạo các phòng: ĐT SĐH, KHCN-HTQT, NCKH-ĐT-CĐT B/v;
- Bộ môn CCĐK;
- Học viên tham gia
Hội trường Quốc tế, tầng 3 khoa YTCC
Ban Tổ chức
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS. Châu Mỹ Chi - chuyên ngành Nội tiết.
- Hội đồng theo quyết định số 411/QĐ-ĐHHngày 08/04/2016 của Giám đốc Đại học Huế.
Hội trường BVLA - Đại học Huế, Số 4 Lê Lợi- Huế
Chủ tịch
Hội đồng
16h00
Tiếp đoàn Trường ĐH Y khoa Pittsburgh- Hoa Kỳ, TT Thông tin Umami và Công ty Ajinomoto.
- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
17h00
Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn Thanh niên và BTK Hội SV về kế hoạch hoạt động quý II/2016.
- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Ba/31-5-2016:
 
Sáng
08h00
Họp xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ liên thông năm 2016.
- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH;
- Trưởng phòng CTSV.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của TS. Nguyễn Hoàng Lan.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
09h00
Giao ban Trung tâm Y học gia đình tháng 5/2016.
- BQL dự án HPET
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Họp Ban quản lý dự án HPET.
- BGĐ Trung tâm;
- Bác sĩ và cán bộ TT YHGĐ
Văn phòng
TT YHGĐ
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
Chiều
14h00
Hội thảo khoa học về vị Umami và glutamate.
- Theo giấy mời.
KS Indochine Palace-105 Hùng Vương, TP Huế
Ban tổ chức
14h00
Họp bàn về công tác bàn giao mặt bằng nhà xe cho Trường Cao đẳng Y tế Huế.
- BGH, BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: TC-HC,QT-CSVC, KHTC;
- Trưởng, Phó phòng: TCKT, HCQT, KHTH B/v.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Họp bàn kế hoạch xây dựng đề án để sử dụng đất tại khu vực Phú Thượng - Phú Vang.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC;
- BCN. Khoa Dược.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Họp bàn triển khai Dự án Bệnh nhân ảo (VPs).
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
17h00
Họp chuẩn bị triển khai Dự án HAIVN tại Trường ĐHYD Huế.
- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- TS. Nguyễn Văn Hùng.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Tư/01-6-2016:
Sáng
08h00
Họp chuẩn bị tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.
- BGH; Phòng ĐT SĐH
- Hội đồng tuyển sinh;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, KT-ĐBCLGD, KHTC, ĐT ĐH, QT-CSVC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Họp bàn về công tác liên kết đào tạo ThS. Điều dưỡng với Đại học Khon Kaen Thái Lan.
- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo: phòng Đào tạo SĐH, Khoa Đào tạo QT;
- BCN. Khoa Điều dưỡng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Họp chuẩn bị tiếp đoàn Bộ Y tế về đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, HCQT, TCKT, QLCL B/v;
- BCN. Khoa Dược B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp bàn về công tác thu thập số liệu cơ sở dữ liệu, minh chứng và nội dung báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của tư vấn.
- Đại diện BGH;
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
Chiều
14h00
Lễ phát thưởng cho con CBVC-NLĐ đạt học sinh giỏi, giải chuyên và năng khiếu năm học 2015-2016.
- Theo giấy mời.
Hội trường A
Chủ tịch Công đoàn
14h00
Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho Lãnh đạo các đơn vị.
- Theo giấy mời.
Phòng máy Trung tâm TT-TV
TT Công nghệ thông tin
UBND Tỉnh
15h00
Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 5/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT ĐH-CTSV
Phòng
Đào tạo ĐH
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 5/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH
Phòng
Đào tạo SĐH
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Nghiệm thu gói thầu: "Mua thiết bị thí nghiệm" cho Khoa Dược.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Họp rà soát một số công việc xây dựng và sửa chữa tại Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng TCKT và HCQT B/v (Phòng HCQT chuẩn bị nội dung).
Phòng
Giao ban B/v
 
GS.Cao
Ngọc Thành
17h00
Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 5/2016.
- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD
Phòng
KT-ĐBCLGD
PGS.TS.
Võ Tam
* Thứ Năm/02-6-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Họp Hội đồng đạo đức nghiên  cứu các đề tài sau đại học.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm;
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp xét chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016 và xét chuyển HĐLĐ.
- Hội đồng Tuyển dụng.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
14h00
Tiếp đoàn Ban Giám đốc Dự án HAIVN.
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- TS. Nguyễn Văn Hùng
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Nghiệm thu gói thầu số 02: "Mua sắm thiết bị cho đơn vị phôi học lâm sàng" và gói thầu số 05: "Mua sắm thiết bị sinh học phân tử" thuộc dự án ADB.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Họp bàn về đấu thầu hóa chất sinh phẩm tại Bệnh viện Trường.
-BGĐ B/v;
-Lãnh đạo Phòng/Khoa: TC-KT, KH-TH và Khoa Dược BV
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS Đoàn Phước Thuộc
* Thứ Sáu/03-6-2016
Sáng
07h30
Họp bàn kế hoạch làm việc sắp đến với các Sở Y tế khu vực miền Trung.
-Theo giấy mời
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
09h00
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường ADB năm 2016 - Hội đồng 1.
- Theo giấy mời.
Văn phòng Khoa ĐTQT
PGS.TS.
Võ Tam
09h00
Giao ban công tác Thông tin–Thư viện Quý III/2016
- BGH;
- Trung tâm TT-Thư viện
Trung tâm TT- Thư viện
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
09h00
Giao ban công tác KH-TC tháng 5/2016
- BGH;
- Phòng KH-TC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
10h00
Giao ban công tác TC-HC tháng 5/2016.
- BGH;
- Phòng TC-HC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
Chiều
14h00
Làm việc với Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk về đào tạo chuẩn hóa trình độ cao đẳng và đại học cho đội ngũ cán bộ của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo ĐH, KHTC;
- Đại diện BCN Khoa/BM: Điều dưỡng, Dược, CĐHA, GMHS, Huyết học, Phụ sản.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
14h00
Bế giảng lớp chuyển giao kỹ thuật Hồi sức cấp cứu cho y tế tuyến huyện năm 2016.
 
- BQL Dự án Hỗ trợ Y tế các Tỉnh Bắc Trung Bộ
- BGH; Phòng ĐT-SĐH;
- BM. Gây mê Hồi sức, Khoa Điều dưỡng
- Học viên.
Giảng đường 3.13
Ban tổ chức
15h00
Tiếp đoàn Trung tâm Y tế Dự phòng TT Huế về kiểm tra công tác tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHTH, Điều dưỡng;
- BCN và ĐD Trưởng khoa Phụ sản.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Chủ tịch Công đoàn
16h00
Giao ban Dự án ADB.
- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.
Phòng họp I
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 5/2016.
- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h30
Giao ban công tác điều trị tháng 5/2016. Trình bệnh và bình bệnh án khoa TMH-M-RHM.
-BGĐ B/v;
-Trưởng, Phó Phòng: KHTH, Điều dưỡng, QLCL B/v;
-BCN Khoa Dược;
-BCN, BS Điều trị  và Điều dưỡng trưởngkhoa TMH-M-RHM;
-BCN và Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng.
Phòng
Giao ban B/v
 
 
PGS.TS Lê Đình Khánh
 
 
* Thứ Bảy/04-6-2016:
Sáng
08h00
Hội nghị khoa học bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới 2016.
- Theo giấy mời.
Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC
Ban tổ chức
09h00
Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 5/2016.
-BGĐ B/v;
-Khoa KH-TH B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS Đoàn Phước Thuộc
10h00
Giao ban công tác Dược B/v tháng 5/2016.
-BGĐ B/v;
-Khoa Dược B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS Đoàn Phước Thuộc
Chiều
14h00
Tổ chức đào tạo lại cho Hộ lý – Y công toàn Bệnh viện đợt 2 năm 2016
-Toàn thể Hộ lý – Y công toàn B/v.
Phòng
Giao ban B/v
Ban tổ chức
TTối
19h00
Chung kết cuộc thi “Rung chuông vàng Tim mạch sinh viên Đại học Y Dược Huế lần thứ II”
- Đại biểu (TGM);
- Cán bộ, sinh viên quan tâm
Sân trường
BCH Đoàn TNCS HCM
* Chủ Nhật/05-6-2016:
Sáng
07h00
“Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt 2 năm học 2015-2016.
- Sinh viên tham gia hiến máu.
Hội trường A
BCH Đoàn TNCS HCM
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle