Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 29/02/2016 đến 05/03/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/29-02-2016:
Sáng
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
-Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
11h00
Lễ đóng, mở thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn VTTH đột xuất năm 2016.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, VTTTB B/v;
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Hội nghị xin ý kiến thông qua phương án kế hoạch tài chính Đại học Huế năm 2016
- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.
PH I.2,
số 04 Lê Lợi
BT Đảng ủy - Giám đốc ĐHH
14h00
Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT ĐH-CTSV
Phòng
ĐT ĐH
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH
Phòng
ĐT SĐH
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD
Phòng
KT-ĐBCLGD
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Ba/01-03-2016:
Sáng
09h00
 
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
 
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định chương trình đào tạo Tiến sĩ Nhi khoa.
- Ban Đào tạo - ĐHH
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: Đào tạo SĐH, TC-HC, KH-TC;
- BCN và giáo vụ BM. Nhi.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Giao ban với Công ty Vệ sĩ Ngày & Đêm và Công ty Vệ sĩ Vân Hải.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng HCQT;
- Đại diện Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sĩ và Vệ sinh làm việc tại B/v;
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
Chiều
14h00
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2016.
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
* Các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc:
- Đại diện TT đảng ủy; 
- CV Văn phòng Đảng ủy.
PH 1.2
số 4 Lê Lợi.
Phó Bí thư Nguyễn Quang Linh
15h00
Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 02/2016 và họp rà soát kế hoạch chuẩn bị Festival khoa học 2016.
- BGH;
- BGĐ Viện NCSKCĐ và Viện Y sinh học;
- Phòng KHCN-HTQT
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h00
Gặp mặt các ứng viên đăng ký học Thạc sỹ Công nghệ sinh học.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Họp Hội đồng Trường.
-Thành viên Hội đồng (TGM)
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Tư/02-03-2016:
Sáng
09h00
Tiếp Tổng lãnh sự Ý, Bí thư thứ nhất và các thành viên Đại sứ quán Ý.
- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Viện YSH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, NCKH-ĐT, KH-TH B/v.
- Toàn thể NCS Ý và đại diện học viên lớp Thạc sĩ YSH.
Phòng họp QT, tầng 2, K. YTCC
GS. Cao Ngọc Thành
10h30
Tiếp GS. Masami Sugamata - Đại học Tokyo Metropolitan- Nhật Bản.
- Theo giấy mời.
Phòng họp I
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
13h00
Tiếp Đại sứ Ý và các thành viên Đại sứ quán Ý.
- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Viện YSH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, NCKH-ĐT, KH-TH B/v.
Phòng họp QT, tầng 2, K. YTCC
GS. Cao Ngọc Thành
14h00
Họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế.
-Theo QĐ 122/QĐ-ĐHH, ngày 18/02/2016, của Giám đốc ĐHH. (GS. Cao Ngọc Thành)
PH I.2,
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
14h00
Thảo luận kế hoạch nghiên cứu hợp tác giữa Trường ĐHYD Huế và Đại học TMU Nhật Bản.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
15h00
Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 02/2016
- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
16h00
Giao ban công tác HCQT B/v tháng 02/2016
- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
* Thứ Năm/03-03-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h30
Tiếp các Giáo sư, Bác sĩ từ Viện Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới Berhnard Nocht, Đức. (Cả ngày)
- Theo giấy mời.
Phòng họp I
PGS.TS.
Võ Tam
08h30
Tiếp tục thảo luận kế hoạch nghiên cứu hợp tác giữa Trường ĐH Y Dược Huế và Đại học TMU Nhật Bản. (Cả ngày)
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h00
Thăm BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh T.T.Huế  nhân Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (03/03).
- Theo giấy mời.
Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế 
Ban
Giám đốc B/v
Chiều
15h45
Làm việc với Trung tâm GDQP về xây dựng kế hoạch học tập môn học GDQP-AN năm học 2016.
- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: Đào tạo ĐH, KH-TC.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban công tác KH-TC tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng KH-TC
Văn phòng
KH-TC
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Giao ban công tác TC-KT B/v tháng 02/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
* Thứ Sáu/04-03-2016
Sáng
09h00
Giao ban Hành chính.
- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Phụ trách các Dự án; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Giao ban công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách;
- Ban Thư ký Hội đồng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Giao ban công tác QT-CSVC tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng QT-CSVC.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
15h00
Thi vấn đáp chuyển Hợp đồng lao động XĐTH sang Hợp đồng lao động không XĐTH.
- Theo giấy mời.
Phòng
Giao ban B/v
Ban tổ chức
16h00
Giao ban công tác TC-HC tháng 02/2016.
- BGH;
- Phòng TC-HC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
17h00
Giao ban báo cáo kế hoạch tổ chức Hội trại kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.
- TV. Đảng ủy - BGH;
- TV. Đoàn TN.
Phòng họp II
TS. Nguyễn Sanh Tùng
* Thứ Bảy/05-03-2016
Sáng
07h30
Khóa đào tạo CME về “Gây mê hồi sức và chăm sóc chu phẫu thế kỷ 21”. (Từ ngày 05-06/03/2016)
- Theo giấy mời.
Hội trường Trung tâm YHGĐ
Ban tổ chức
08h30
Thi vấn đáp chuyển Hợp đồng lao động XĐTH sang Hợp đồng lao động không XĐTH.
- Theo giấy mời.
Phòng
Giao ban B/v
Ban tổ chức
* Chủ Nhật/06-03-2016
Sáng
07h30
Ngày hội văn hóa giao thông trong sinh viên năm 2016
- Các đ/c UV BCH Hội Sinh viên các Trường thành viên;
- Các Đội sinh viên tình nguyện phân luồng ATGT, Đội tập huấn kiến thức ATGT và Đội vẽ tranh về ATGT các đơn vị.
Hội trường
3 Lê Lợi
Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle