Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 28/12/2015 đến 02/01/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/28-12-2015:
Sáng
08h00
Làm việc với Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh về việc đào tạo Nội soi tiết niệu và Gây mê Nội soi tiêu hóa cho các bác sĩ.
- BGĐ B/v;
- Trưởng P:  KH-TH, TCKT;
- Phòng NCKH- ĐN;
- Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tiết niệu, Gây mê.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
08h30
Nghiệm thu giáo trình giảng dạy của Bộ môn Mắt.
-Hội đồng nghiệm thu (TGM)
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 12/2015.
- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV.
Phòng
Đào tạo ĐH
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Tiếp đoàn Bệnh viện Đại học Inha, Hàn Quốc.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
Chiều
14h00
Họp bàn về thiết kế chi tiết khu nhà Bệnh viện 7 tầng - Dự án ODA Ý
- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC, HCQT, KH-TH B/v;
- TS. Lê Văn An.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Họp về việc trực của Khoa Vi sinh Bệnh viện trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng KHTH;
- Trưởng đơn vị: XNTT, Cấp cứu; BCN Khoa Vi sinh.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Lê Đình Khánh
15h00
Họp bàn việc phân phối thiết bị gói thầu số 9 “Mua sắm thiết bị văn phòng” thuộc dự án ADB.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 12/2015.
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH
Phòng
ĐT SĐH
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Ba/29-12-2015:
Sáng
08h00
Tập huấn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế cơ sở thuộc dự án ADB. (Từ ngày 29-31/12/2015)
- Theo giấy mời.
GĐ 3.13
Ban tổ chức
08h00
Nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2014.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
08h00
Lễ đóng mở thầu mua sắm trực tiếp vật tư tiêu hao, chỉ phẫu thuật năm 2015.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHTH, TCKT, HCQT; K. Dược B/v;
- Phòng VTTTB.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
08h30
Lễ đóng, mở thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mua thuốc bổ sung năm 2015 tại Bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng:  KH-TH, TCKT B/v;
- BCN Khoa Dược B/v;
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp bàn về triển khai Dự án Ngữ âm trị liệu.
-BGH;BGĐ B/v
- Lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC
-ThS.Hà Chân Nhân (chuẩn bị báo cáo)
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
10h00
Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 12/2015.
- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
Chiều
14h00
Họp Cấp ủy mở rộng.
- Chi ủy các chi bộ
Hội trường 1.01
GS.Cao
Ngọc Thành
14h00
Họp chuẩn bị triển khai Dự án Nâng cao năng lực Phục hồi chức năng hợp tác với HI.
- Theo giấy mời
Phòng họp II
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h00
Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 12/2015
- Ban Giám hiệu
- Phòng KHCN-HTQT
VP. Khoa Đào tạo QT
PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h30
Họp về giải quyết cơ sở hạ tầng làm nhà xe và phòng làm việc cho Bệnh viện.
- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC HCQT B/v;
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Giao ban Ban quản lý Dự án ADB.
-BGH; Ban QLDA ADB;
-Trưởng các Phòng: QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp I
PGS.TS.
Võ Tam
16h30
Họp Hội đồng nghiệm thu hàng hóa gói thầu số 10 “Mua sắm bàn ghế giảng đường”
- Theo giấy mời.
Xưởng sản xuất của đơn vị cung cấp
GS.Cao
Ngọc Thành
17h00
Hội nghị Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2015-2016.
- Theo giấy mời.
Hội trường A
Ban tổ chức
* Thứ Tư/30-12-2015:
Sáng
08h00
Báo cáo các dự án hợp tác đầu tư trang thiết bị, máy móc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.
- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các phòng: QT-CSVC, KH-TC, TCKT B/v, VTTTB B/v, HCQT B/v.
PH I.2
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
10h00
Giới thiệu Website Trường phiên bản mới.
- BGH;
- Ban Quản trị Website (mới)
- Tổ CNTT.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Họp Thông qua danh mục hóa chất, sinh phẩm đấu thầu rộng rãi năm 2016 tại Bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Trưởng P:  VTTTB, KH-TH, TCKT, Khoa Dược B/v;
- BCN các đơn vị cận LS.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
13h30
Hội nghị Giao ban công tác hợp tác quốc tế năm 2015
- Đại diện BGH;
-Trưởng, Phó phòng KHCN-HTQT;
- CV phụ trách HTQT.
Hội trường
3 Lê Lợi.
P. Giám đốc ĐHH
TS. Trương Quý Tùng
15h00
Hội Hội đồng Tuyển dụng (đợt 3).
- Hội đồng Tuyển dụng.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Giao ban Điều dưỡng toàn Bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH,
Điều dưỡng, QLCL B/v;
- ĐD trưởng và điều dưỡng các đơn vị toàn B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
* Thứ Năm/31-12-2015
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015.
- Bí thư Đảng ủy ĐHH;
- Đảng ủy viên Trường.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp xét nâng lương đợt 2 năm 2015.
- Hội đồng Lương (TGM).
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h15
Bế giảng Khóa Đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN (Khóa 9).
- Đại diện BGH;
- Toàn thể học viên.
Hội trường
3 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
16h00
Họp rà soát hệ thống điện nước của Trường và Bệnh viện Trường.
- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: QT-CSVC
HCQT, VTTTB B/v.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Giao ban công tác điều trị tháng 12/2015. Trình và bình bệnh án Khoa Phụ Sản
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và ĐD trưởng Khoa Phụ sản;
- BCN và ĐD trưởng các khoa Lâm sàng;
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Lê Đình Khánh
17h00
Tổng vệ sinh cuối năm toàn Trường và Bệnh viện.
- CBVC - NLĐ toàn Trường và Bệnh viện.
Trường và Bệnh viện
Lãnh đạo các đơn vị
* Thứ Sáu/ 01-01-2016: Nghỉ Tết Dương lịch 2016.
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle