Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 22/02/2016 đến 27/02/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/22-02-2016:
Sáng
08h30
Gặp mặt Cán bộ Trường đang học BSNT B/v tại Trường.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, Đào tạo SĐH;
- CB trường đang học BSNT
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
 
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
-Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp bàn về công tác tư vấn tuyển sinh năm 2016.
-Đại diện lãnh đạo đơn vị;
-Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học của đơn vị.
PH I.2, số 04 Lê Lợi Huế
PGĐ Lê
Văn Anh
14h00
Họp góp ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm CNSH Quốc gia Miền Trung.
- PGS.TS Nguyễn Thị Hoài (Trường ĐHYD - ĐHH).
PH I.2,
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
14h00
Họp chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN 27/2 và triển khai hoạt động Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.
- BGH; BGĐ B/v;
-Lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC, HCQT, KH-TH, TCKT B/v;
-Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Trường và Bệnh viện.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
16h00
Họp chuẩn bị  Hội thảo Giảng dạy tiếng Pháp y khoa.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, KH-TC;
- CB phụ trách và kiêm nhiệm VP Pháp ngữ y khoa.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
17h00
Ban Giám hiệu gặp mặt BSNT B/v.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, Đào tạo SĐH;
- BSNT B/v.
Hội trường 1.01
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Ba/23-02-2016:
Sáng
07h30
Tiếp TS. Adrianne Pope, Giám đốc Chương trình Monash IVF, Australia.
- BGH;
- TS.Trương Quang Vính;
- Lãnh đạo: TT NTSS và VS B/v và Phòng NCKH-ĐN B/v
Phòng họp I
GS.Cao Ngọc Thành
08h00
Làm việc với TS. Adrianne Pope, Giám đốc Chương trình Monash IVF, Australia về Tư vấn quản trị chất lượng hỗ trợ sinh sản (cả ngày).
- Cán bộ Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh B/v Trường.
Trung tâm NTSS và Vô sinh B/v Trường
BGĐ
 Trung tâm
09h00
Họp kế hoạch chuẩn bị tiếp đoàn Tran Tien Foundation.
-Theo giấy mời.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
 
 
 
 
 
10h30
Gặp mặt các PGS,TS về việc đăng ký chức danh GS, PGS năm 2016.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Giao ban Giáo vụ sau đại học.
- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Giáo vụ sau đại học các khoa/bộ môn.
Hội trường 1.01
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Họp về một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện
- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Trưởng phòng KH-TH.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
16h00
Họp bàn chuẩn bị đề xuất dự án đạo đức trong NCYSH của NIH-Hoa Kỳ.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h30
Họp xét ký tiếp hợp đồng đợt 2 năm 2015.
- Hội đồng tuyển dụng.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
* Thứ Tư/24-02-2016:
Sáng
07h30
Báo cáo tuyển chọn đề tài tham gia Hội nghị KHCNTT các Trường ĐH, CĐ Y Dược VN lần thứ XVIII. (Cả ngày)
-Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
Ban tổ chức
09h00
Họp bàn về việc đào tạo thạc sỹ Công nghệ Y sinh học.
 
- BGH;
- Khoa Đào tạo Quốc tế
- Viện Y sinh học
- Phòng Đào tạo SĐH
- Tất cả học viên Công nghệ Y sinh học khóa 2
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
10h00
Làm việc với Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn về đào tạo liên thông.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐT ĐH;
- Đd Công đoàn Trường;
Phòng họp II
PGS.TS.Võ Tam
Chiều
14h00
Làm việc với các đơn vị về đẩy mạnh sử dụng trang thiết bị trong NCKH.
- BGH; BGĐ Viện YSH
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT; QT-CSVC
- BCN. các Khoa/BM: Dược, YTCC, Cơ bản, YHCS.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
14h00
Họp bàn mở ngành mới và đào tạo liên tục các lớp về Dược.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- BCN và GV SĐH Khoa Dược.
Phòng họp II
PGS. TS.
Võ Tam
14h00
Họp với Tổ chức FHF về kế hoạch duy trì hoạt động sau khi kết thúc dự án Nhãn khoa.
-Theo giấy mời.
Phòng họp QT, tầng 2, K. YTCC
BQLDA Nhãn khoa
15h30
Hội thảo Tổng kết dự án Nâng cao năng lực đào tạo Nhãn khoa.
-Theo giấy mời.
Phòng họp QT, tầng 2, K. YTCC
Ban tổ chức
16h00
Họp rà soát về hệ thống điện, nước tại Trường.
- BGH, BGĐ B/v.
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, TC-HC và HC-QT B/v.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
 
17h00
Họp triển khai Ngày Hội cán bộ Đoàn.
- Cán bộ phụ trách và đội trưởng đội kỹ năng các đơn vị.
PH I.7
số 04 Lê Lợi
Bí thư Đoàn TNCS HCM - ĐHH
* Thứ Năm/25-02-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Tiếp GS. Thuy Phung – Bệnh viện Nhi Texas.
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM Giải phẫu bệnh- Pháp Y
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h00
Ban Thường vụ Đoàn Trường báo cáo Thường vụ Đảng ủy Trường về kế hoạch hoạt động Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.
- TV. Đảng ủy;
- Đoàn TN Công an Tỉnh;
- TV. Đoàn TN Trường.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00 Tiếp cán bộ, viên chức, lao động. - BGH;
- Trưởng phòng TC-HC
Phòng họp I PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
10h00
 
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
 
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp Thường vụ Đảng ủy.
- TV. Đảng ủy.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
15h30
Họp Đảng ủy.
- Đảng ủy viên.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
 
* Thứ Sáu/26-02-2016
Sáng
08h00
Hội nghị Ký cam kết thi đua của Khối đào tạo I.
- Đại diện Ban TĐKT Tỉnh T.T. Huế;
- Đại diện Ban TĐKT ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo các Trường trong khối thi đua đào tạo 1;
- Hiệu trưởng; Phó HT Phụ trách thi đua;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng TCHC và chuyên viên phụ trách TĐKT.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
09h00
Giao ban Dự án ADB.
- BGH;
- BQL Dự án
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC;
Phòng họp I
PGS. TS.
Võ Tam
09h30
Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng giới thiệu phần mềm quản lý Tạp chí.
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, Tổ CNTT;
- Ban biên tập Tạp chí.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban với Công ty Vệ sỹ và Công ty Vệ sinh Bệnh viện tháng 02/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT;
- Công ty Vệ sinh Phú Xuân;
- Công ty Vệ sỹ Ngày và Đêm.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
10h30
Giao ban công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách;
- Ban Thư ký Hội đồng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
Chiều
14h00
Họp Cấp ủy mở rộng.
- Chi ủy các chi bộ.
Hội trường 1.01
GS.Cao Ngọc Thành
15h00
Họp chuẩn bị tổ chức Khóa đào tạo SĐH về Sản phụ khoa từ ngày 21-26/03/2016.
- Theo giấy mời
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h30
Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm điều hành và quản lý văn bản.
- Theo giấy mời
Hội trường 1.01
Ban tổ chức
16h00
Họp về việc cán bộ tham gia khám chữa bệnh tại Phòng Khám YHGD-CSSKBĐ.
-BGH;
-BGĐ B/v
-BGĐ TT YHGĐ
-Trưởng Phòng khám TT YHGĐ (chuẩn bị nội dung)
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
* Thứ Bảy/27-02-2016
Sáng
08h30
Lễ Kỷ niệm 61 năm ngày  Thầy thuốc Việt Nam 27/02 (27/2/1955-27/2/2016).
-Theo giấy mời
Hội trường A
GS.Cao Ngọc Thành
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle