Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 21/12 đến 27/12/2015

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/21-12-2015:
Sáng
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
10h45
Tiếp đoàn chuyên gia của dự án Cheju Halla.
- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- Khoa Điều dưỡng.
Phòng họp I
PGS.TS.
Võ Tam
Chiều
14h00
Tiếp đoàn Đại học KinKi-Nhật Bản.
- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BM. Chẩn đoán hình ảnh.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
14h00
Chương trình giao lưu văn hóa sinh viên Việt-Hàn trong khuôn khổ hoạt động của dự án Cheju Halla.
(Từ ngày 21-23/12/2015)
- Theo giấy mời.
Hội trường QT, tầng 3, K. YTCC
Ban tổ chức
15h00
Báo cáo khoa học về lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh do các giáo sư Đại học KinKi-Nhật Bản trình bày.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Ban tổ chức
15h00
TV. Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm việc với TV. Đoàn TN, BTK Hội SV về công tác chuẩn bị Đại hội Hội sinh viên Trường.
- TV. Đảng ủy, BGH;
- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Ba/22-12-2015:
Sáng
08h00
Thăm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nhân ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
  •  BGĐ B/v;
  •  Chủ tịch Công đoàn B/v;
 
Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh
Ban Giám đốc
B/v
10h00
Họp về phòng khám CSSK ban đầu cho sinh viên Trường.
- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV, KH-TC, KH-TH B/v, TCKT B/v.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện về phân loại Đảng viên và cơ sở Đảng năm 2015.
- Đảng ủy viên Bệnh viện.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
14h00
Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế trường học khối các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh T.T.Huế thuộc dự án Cheju Halla. (Từ ngày 22-24/12/2015)
- Theo giấy mời.
Hội trường A
(Ngày 23, 24/12/2015
tại Hội trường 1.01)
Ban tổ chức
16h00
Lễ Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015) và 26 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Ban tổ chức
* Thứ Tư/23-12-2015:
Sáng
08h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của ThS. Vĩnh Khánh.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS.
Võ Tam
08h00
Ngày hội sức khỏe cho cán bộ và sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế trong khuôn khổ hoạt động của dự án Cheju Halla.
- Theo giấy mời.
Sân trường trước Trung tâm TT-TV
Ban tổ chức
09h00
Họp chuẩn bị Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XVIII của Trường.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, Đào tạo ĐH, QT-CSVC, KH-TC;
- Bí thư Đoàn TN.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp chuẩn bị Tổng kết công tác Hợp tác quốc tế năm 2015.
- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC, KH-TC, NCKH-ĐN B/v; Khoa Đào tạo QT.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Nghiệm thu chính thức đề tài cơ sở ĐHH của PGS.TS. Hoàng Anh Tiến.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của ThS. Nguyễn Hữu Trí.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai công tác năm 2016.
- UV. Ban kiểm tra Đảng ủy.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Giao ban Ban quản lý Dự án ADB.
-BGH; Ban QLDA ADB;
-Trưởng các Phòng: QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc B/v.
- Đảng ủy BP B/v;
- BGĐ B/v.
Phòng họp
BGĐ B/v
GS. Cao
 Ngọc Thành
16h00
Họp triển khai tổ chức Ngày hội xuân hồng lần thứ III, năm 2016.
- Đại diện Ban thường vụ Đoàn các trường;
- Chủ nhiệm CLB giọt hồng của các trường.
PH I.7,
số 04 Lê Lợi
Bí thư Đoàn Đại học Huế
17h00
Đóng và mở các gói chào giá xây dựng phòng thực hành và nhà chăn nuôi.
- BGH;
- Phòng QT-CSVC.
Phòng họp II
GS. Cao
 Ngọc Thành
* Thứ Năm/24-12-2015
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Công đoàn Trường tổ chức khám sức khỏe, tặng quà cho nhân dân và đối tượng chính sách tại xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh T.T.Huế.
- Theo giấy mời.
xã A Roàng,  H. A Lưới,
tỉnh T.T.Huế
Ban tổ chức
08h00
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
- Các đ/c UVTV Đảng ủy.
PH 1.2 số 4 Lê Lợi.
Bí thư
Đảng uỷ ĐHH
09h00
Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.
-BGH;
- Trưởng phòng TC-HC
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h30
Họp Đảng ủy Đại học Huế.
- Các đ/c Đảng ủy viên ĐHH.
PH 1.2 số 4 Lê Lợi.
Bí thư
Đảng uỷ ĐHH
Chiều
14h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của ThS. Trần Tấn Tài.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Giao ban Hành chính.
- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Phụ trách các Dự án; Tổ CNTT, Tổ trưởng Tổ TTPC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Họp Hội đồng người nhà bệnh nhân cấp Bệnh viện.
  •  BGĐ B/v;
- Phòng: Điều dưỡng, QLCL;
- Điều dưỡng trưởng  các đ/v;
- Người nhà bệnh nhân.
Phòng
Giao ban B/v
PGS. TS. Đoàn Phước Thuộc
16h30
Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý.
- BQL dự án ODA Ý.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Sáu/ 25-12-2015
Sáng
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015.
- Bí thư Đảng ủy ĐHH;
- Đảng ủy viên Trường.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
14h00
Họp Giao ban công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế học kỳ I, năm học 2015-2016
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV.
PH nhà C, Trường Đại học Kinh tế (99 Hồ Đắc Di)
P. Giám đốc Trương Quý Tùng
15h00
Họp xét nâng lương và ký tiếp HĐLĐ XĐTH đợt 2 năm 2015.
  •  BGĐ B/v;
  •  Chủ tịch Công đoàn B/v;
 - TP: KHTH.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Giao ban công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách;
- Ban Thư ký Hội đồng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Nghiệm thu cơ sở đề tài cơ sở ĐHH 2013 của GS. Trần Hữu Dàng.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Họp tuyển dụng nhân sự B/v.
  •  BGĐ B/v;
  •  Chủ tịch Công đoàn B/v;
 - TP: KHTH.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Bảy/ 26-12-2015
Sáng
07h00
Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế nhiệm kỳ 2015-2018.
- Theo giấy mời.
Hội trường A
Ban tổ chức
* Chủ Nhật/ 27-12-2015
Sáng
09h00
Tiếp đoàn Hội Giải phẫu bệnh-tế bào học Việt Nam.
- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN BM/Khoa GPB-PY.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle