Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 11/01/2016 đến 16/01/2016

File đính kèm: Download

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/11-01-2016:
Sáng
08h00
Họp thông qua kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, sinh phẩm năm 2016.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT B/v;
- Ban chủ nhiệm Khoa Dược B/v;
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.
- Theo giấy mời.
Hội trường
 tầng 6,
TT YHGĐ
Ban tổ chức
10h00
Tiếp đoàn ĐH San Marcos - Hoa Kỳ
- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT; BCN Khoa Điều dưỡng.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
15h30
Tập huấn triển khai phiên bản mới Website Trường.
- BGH;
- Ban Biên tập, Tổ kỹ thuật và cán bộ phụ trách duyệt-viết tin theo QĐ số 36/QĐ-ĐHYD ngày 06/01/2016.
Hội trường 1.01
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Ba/12-01-2016:
Sáng
07h30
Gặp mặt cán bộ mới tuyển dụng đợt 3 năm 2015.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
08h00
Họp bàn phân công nhiệm vụ cho nhân sự mới tuyển vào phòng QT-CSVC và phòng KH-TC.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h00
Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp và trao bằng CK2, CH, BSNT.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, TC-HC, KH-TC, QT-CSVC.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp ban hành quy định và mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện theo Quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- BGH;
- Trưởng phòng: TC-HC, KHCN-HTQT;
- Phòng Đào tạo ĐH, CTSV;
- BT Đoàn TN; Chủ tịch HSV;
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp thúc đẩy hoàn thiện HS mở ngành.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- BCN các khoa/bm: YHCT,  RHM, Ngoại, Nhi.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Họp bàn về việc thu học phí, thanh toán các lớp Sau đại học Tây Nguyên.
- BGH;
 - Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Họp Thường vụ Công đoàn.
- TV. Công đoàn.
Văn phòng Công đoàn
ThS. Trần Văn Hòa
16h00
Họp Ban chấp hành Công đoàn.
- BCH. Công đoàn.
Văn phòng Công đoàn
ThS. Trần Văn Hòa
16h00
Họp Thông qua thiết kế cải tạo tầng 1 khu nhà 6 tầng, nhà xe Bệnh viện và kho rác thải sinh hoạt.
- BGĐ B/v;
- Ban chủ nhiệm:  Khoa Khám bệnh, Đơn vị VLTL-PHCN;
- Lãnh đạo phòng:  HCQT, TCKT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
16h00
Giao ban Ban quản lý Dự án ADB.
- BGH; Ban QLDA ADB;
- Trưởng các Phòng: QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Họp sắp xếp lại một số phòng học và phòng chức năng.
- BGH;
 - Phòng QT-CSVC.
Phòng QT-CSVC và một số GĐ
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
17h00
Nghiệm thu các trang thiết bị văn phòng, thiết bị y tế lắp đặt tại Trung tâm Y học gia đình.
- Thành viên theo Quyết định thành lập số 09/QĐ-ĐHYD ngày 05/1/2016.
Trung tâm Y học gia đình
 
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Tư/13-01-2016:
Sáng
08h00
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ, Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Huế năm 2015.
- Ủy viên BTV Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế.
PH 1.2
số 4 Lê Lợi.
Bí thư
Đảng uỷ ĐHH
08h00
Nghiệm thu đề tài elearning Các mô hình ứng dụng elearning cho đào tạo y khoa ở nước ngoài. Đề xuất cách áp dụng vào Việt Nam và các chính sách cần kèm theo để có thể áp dụng được.
- Theo giấy mời.
Phòng Bảo vệ luận văn, tầng 2, Khoa YTCC
PGS.TS.
Võ Tam
09h00
Đánh giá chính sách sử dụng các công cụ thực hiện e-learning, đề xuất các chính sách sử dụng công cụ, an nính mạng và bản quyền áp dụng ở Việt Nam.
- Theo giấy mời.
Phòng Bảo vệ luận văn, tầng 2, Khoa YTCC
PGS.TS.
Võ Tam
09h00
Tiếp ĐH Quốc tế Alliant - Hoa Kỳ.
- BGH;
-Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT; BCN BM Ký sinh trùng
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ 18.
- BGH;
-Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, QT-CSVC, KH-TC;
- Bí thư Đoàn TN.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
11h00
Làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng hệ thống an ninh nguồn phóng xạ.
- BGĐ B/v;
- Trung tâm Gamma;
- Khoa CĐHA;
- ThS. Nguyễn Thanh Nam;
- Lãnh đạo phòng: VTTTB, HCQT.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp bàn kế hoạch chuẩn bị Gặp mặt cuối năm và đón Tết nguyên đán 2016.
- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, Đào tạo ĐH, CTSV, ĐTSĐH, KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
15h00
Họp bàn lập kế hoạch thanh kiểm tra quản lý tài chính của một số dự án.
- BGH;
- Trưởng, Phó Ban TTND;
- Trưởng, Phó phòng KH-TC
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
15h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của ThS. Phan Đình Tuấn Dũng.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Họp thông qua kết quả tự đánh giá, kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2015
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng:  KH-TH, QLCL B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Xây dựng quy trình, lập kế hoạch thực hiện, triển khai khóa học e-learning và khai thác, vận hành chia sẻ dữ liệu hệ thống thư viện e-learning áp dụng tại trường Đại học Y Dược Huế và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
17h00
Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Đường giao thông nội bộ, Hệ thống thoát nước và vỉa hè, Điện sân vườn, Sân vườn đường nội bộ.
- Hội đồng nghiệm thu các công trình.
Trung tâm TT-TV
GS. Cao
Ngọc Thành
* Thứ Năm/14-01-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Hội nghị giao ban công tác Kế hoạch-Tài chính quý 1/2016.
- Hiệu trưởng (nếu vắng Hiệu phó phụ trách tài chính đi thay);
- Trưởng, Phó phòng  KH-TC; KTT.
PH 1.2,
số 4 Lê Lợi
Giám đốc ĐHHuế
Chiều
14h00
Gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2015.
- Theo giấy mời.
Phòng họp I
GS. Cao
Ngọc Thành
15h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
ThS. Trần Văn Hòa
* Thứ Sáu/15-01-2016
Sáng
07h30
Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) với chuyên đề “Composite và những vấn đề cập nhật trong nha khoa thẩm mỹ” do Trường ĐHYD Huế phối hợp với Công ty G.C tổ chức. (Cả ngày)
- Theo giấy mời.
Hội trường KS Century Riverside
49 Lê Lợi, Huế
Ban tổ chức
08h00
Tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015.
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH và CV phụ trách tuyển sinh SĐH.
Hội trường số 3 Lê Lợi
Giám đốc, CTHĐTS SĐH
Chiều
         
15h00
Họp Ban xây dựng Quy định chế độ làm việc của giảng viên và một số công tác cán bộ tại Trường.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
16h00
Họp triển khai thí điểm phòng khám Nội.
- BGĐ B/v;
- PGS. TS. Trần Văn Huy;
- BCN Khoa khám bệnh;
- Lãnh đạo phòng:  KH-TH, TCKT, HCQT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS. TS. Lê
Đình Khánh
16h30
Họp bàn về việc thực hiện gói thầu cung cấp kệ tủ của Trung tâm Thông tin-Thư viện.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng/TT: QT-CSVC, KH-TC, TT-TV;
- Nhà thầu cung cấp kệ tủ.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle