Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 09/11/2015 đến 14/11/2015

hời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/09-11-2015:
Sáng
07h30
Gặp mặt cán bộ được tuyển dụng đợt 2/2015.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
08h00
Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng năm 2015. (Cả ngày)
- Theo giấy mời.
Hội trường QT
tầng 3,
K. YTCC
Ban tổ chức
09h00
Tiếp Hội Hô hấp Pháp-Việt.
- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. BM: Nội, Ngoại, Nhi, Lao; TS. Nguyễn Sanh Tùng, PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
09h00
Họp chuẩn bị làm việc với Tổ kiểm tra của Thanh tra chính phủ.
- BGH; Đại diện BGĐ B/v
- Trưởng phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC, TCKT B/v.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/v Trường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
15h30
Tiếp các Giáo sư Hội Nội khoa Việt Nam.
- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BM. Nội.
Phòng họp I
GS. Cao Ngọc Thành
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
16h45
Tiếp BS Donna Asan, đến từ Tổ chức Solidiance Asia Pacific Consulting.
- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, BCN BM. Ung bướu.
Phòng họp I
PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy
* Thứ Ba/10-11-2015:
Sáng
08h00
Diễn đàn của các nhà Nội khoa trẻ thuộc chương trình Tuần lễ Nội khoa 2015.
- Theo giấy mời.
Hội trường QT
tầng 3,
K. YTCC
Ban tổ chức
08h00
Họp về việc báo cáo tiến độ học tập của lớp Thạc sỹ Y sinh học.
- BGH; BGĐ Viện YSH;
-Trưởng phòng: Đào tạo SĐH, KHCN-HTQT, TC-HC.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
10h00
Họp bàn kế hoạch triển khai hoạt động Trung tâm Y học gia đình.
- BGH; BGĐ B/v;
-Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TCKT B/v;
- BGĐ TT YHGĐ
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN 20/11.
- Ban tổ chức (TGM)
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
15h00
Lễ phát bằng Tiến sĩ năm 2015.
- Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH;
- Các NCS được phát bằng và các GV hướng dẫn;
- Đại biểu theo giấy mời.
Hội trường
3 Lê Lợi Huế
Giám đốc Đại học Huế
18h00
Đố vui Nội khoa.
- Theo giấy mời.
Hội trường A
Ban tổ chức
* Thứ Tư/11-11-2015:
Sáng
08h30
Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 118/KL-TTCP ngày 16/01/2015 với Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ.
- Hiệu trưởng (Cấp trưởng vắng phải ủy quyền cấp phó tham dự).
PH I.2
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
09h00
Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh Bộ môn Nội.
- Theo giấy mời.
Hội trường QT
tầng 3,
K. YTCC
Ban tổ chức
09h00
Tiếp GS. Alain Montegut, Đại học Boston-Hoa Kỳ).
- BGH;
- Lãnh đạo và CB Trung tâm và Bộ môn Y học gia đình.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Họp về đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động của TT Thông tin-Thư viện.
- BGH;
- Trưởng phòng/TT: QT-CSVC, TC-HC, TT-TV
- Đại diện BCN Khoa/đơn vị: Đào tạo QT, Điều dưỡng, DA Cheju-Halla, Aomori.
- Tổ trưởng tổ Bảo vệ.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Chiều
14h00
Làm việc với Tổ kiểm tra của Thanh tra chính phủ.
- Theo giấy mời.
Phòng họp I
GS. Cao Ngọc Thành
14h00
Họp Góp ý dự thảo quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế.
-Hiệu trưởng (cấp trưởng vắng cấp phó đi thay);
-Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo ĐH, CTSV, KH-TC; Kế toán trưởng. 
Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
15h00
Rà soát công tác Hội nghị Sau đại học
- BGH; Phòng Đào tạo SĐH;
- Trưởng phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban Ban quản lý Dự án ADB.
- BGH; Ban QLDA ADB;
-Trưởng các Phòng: QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Nghiệm thu mái che, hành lang, ram dốc khu khám bệnh ngoại trú.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT B/v; Đơn vị thi công.
Sân sau tòa nhà 51 Nguyễn Huệ
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Năm/12-11-2015
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
10h30
Họp các Ban chuyên môn kỳ thi Tuyển dụng viên chức 2015.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp Hội đồng quản lý, sử dụng quỹ Khuyến khích tài năng để xét khen thưởng KKTN năm 2015.
- Thành viên Hội đồng theo quyết định số 1388/QĐ-ĐHH, ngày 05/11/2015 của Giám đốc ĐHH.(GS. Cao N. Thành)
PH I.2
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14h00
Nghiệm thu nội bộ đề tài độc lập cấp Nhà nước.
- Theo Giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 10/2015.
- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
19h00
Chung khảo Thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (19h00 ngày 12-13/11 và cả ngày 14-15/11/2015)
- Theo Giấy mời.
Hội trường A
Ban tổ chức
* Thứ Sáu/ 13-11-2015
Sáng
07h30
Đón tiếp sinh viên hệ liên thông vừa làm vừa học năm học 2015-2016.
- CB làm công tác đón tiếp SV.
Hội trường A
Phòng
Đào tạo ĐH
07h30
Làm việc về công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, QLCL, Điều dưỡng B/v.
- Tổ tư vấn Phòng KH-TH.
Phòng
Giao ban B/v
PGS. TS Lê
Đình Khánh
09h00
Giao ban Hành chính.
- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Phụ trách các Dự án; Tổ CNTT, Tổ trưởng Tổ TTPC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Góp ý Biên bản kiểm tra việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
- Hiệu trưởng.
PH I.2,
Số 04 Lê Lợi, Huế
Giám đốc Đại học Huế
16h00
Họp một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện.
- Theo Giấy mời.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Bảy/ 14-11-2015
CSáng
07h00
Khám sức khỏe cho sinh viên hệ liên thông VLVH.
- Hội đồng khám sức khỏe.
Bệnh viện Trường
Ban tổ chức
07h30
Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ VII năm 2015.
- Theo Giấy mời.
Hội trường QT  và các GĐ Khoa YTCC
Ban tổ chức
07h30
Thi Tuyển dụng viên chức năm 2015. (Từ ngày 14-15/11/2015)
- Theo Giấy mời.
Ngày 14/11 (Hội trường 1.01)
Ngày 15/11
(HT tầng 1 và 2 Khoa YTCC)
Ban tổ chứ
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle