Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 04/04/2016 đến 09/04/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/04-4-2016:
Sáng
07h30
Tập huấn về Đánh giá đồng cấp chất  lượng cơ sở đào tạo. (Từ ngày 04-05/4/2016)
- Thành viên theo Công văn số 325/ĐHH-ĐBCLGD ngày 28/3/2016 của Giám đốc ĐHH.
PH I.1,
4 Lê Lợi Huế
P. Giám đốc Lê Văn Anh
09h00
Hội thảo triển khai khóa học Elearning môn Điều dưỡng cơ bản.
- Theo giấy mời.
Phòng máy tính, tầng 2, nhà B
Ban tổ chức
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH
- Ban Thường vụ Đảng ủy.
PH 1.2
số 4 Lê Lợi.
Bí thư
Đảng uỷ ĐHH
15h30
Họp Đảng ủy Đại học Huế.
- Đảng ủy viên ĐHH.
PH 1.2
số 4 Lê Lợi.
Bí thư
Đảng uỷ ĐHH
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Ba/05-4-2016:
Sáng
08h00
Văn phòng điều phối mạng lưới Một sức khỏe tại Việt Nam tổ chức giới thiệu về “Một sức khỏe” cho giảng viên và sinh viên Khoa Y tế công cộng.
- Giảng viên và sinh viên Khoa Y tế công cộng.
Hội trường QT, tầng 3, K.YTCC
Ban tổ chức
10h30
Báo cáo chuyên đề về Kiểm định chất lượng ABET và so sánh với Kiểm định chất lượng AUN-QA.
- Các học viên Lớp tập huấn Đánh giá đồng cấp chất lượng cơ sở đào tạo.
Phòng họp I.1, Số 04
Lê Lợi, Huế
PGĐ Lê
Văn Anh
Chiều
14h00
Hội nghị tập huấn và triển khai công tác lưu trữ năm 2016.
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trưởng hoặc Phó trưởng phòng TCHC và Tổ trưởng Tổ Văn thư - Lưu trữ.
Hội trường  03 - Lê Lợi
PGĐ Trương Quý Tùng
14h00
Họp bàn về việc tổ chức Ngày hội sức khoẻ cho cộng đồng.
-Theo giấy mời 
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h30
Họp chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021 (Điểm bầu cử tại Trường ĐHYD Huế)
- Ban thường trực bầu cử Trường (theo QĐ số 776/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 4 năm 2016)
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
16h30
Họp chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc.
-Theo giấy mời
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Tư/06-4-2016:
Sáng
08h00
Tập huấn công tác coi thi sau đại học đợt I năm 2016.
- Các cán bộ coi thi, giám sát, thư ký được điều động.
Hội trường
 3 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịchHĐ
08h00
Tiếp Tổ chức HVO – Hoa Kỳ
- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các bộ môn: Da liễu, Phụ sản.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.
 
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp thông qua Qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và Qui chế công tác Văn thư-Lưu trữ của Trường.
-Thành viên theo QĐ số 1145/QĐ-ĐHYD ngày 21/5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
16h00
Họp báo cáo dự án với ĐH Phủ Kyoto, Nhật bản và các dự án với JICA,Nhật bản và  KOICA, Hàn quốc.
- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
17h00
Họp bàn chuẩn bị nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp nhà nước.
- BGH;
-Phòng KHCN-HT;
-Chủ nhiệm và thư ký các đề tài nhánh.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
* Thứ Năm/07-4-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Họp triển khai sử dụng phần mềm giao dịch  bảo hiểm xã hội điện tử.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h00
Họp sơ tuyển đề tài cấp Đại học Huế 2017.
-Theo giấy mời
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h30
Tiếp Đại học ChungAng và Công ty Doosan VINA, Hàn Quốc
- BGH, BGĐ B/v,
-Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, Đào tạo ĐH, Đào tạo SĐH, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT
Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC
GS.Cao
Ngọc Thành
10h45
Lễ trao học bổng Q-Health, Hàn Quốc.
 
- BGH, BGĐ B/v;
- Các Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, Đào tạo ĐH, Đào tạo SĐH, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
-Toàn thể cán bộ và đại diện sinh viên được nhận học bổng.
Hội trường quốc tế Khoa YTCC tầng
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
15h00
 
Giao ban công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
 
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách;
- Ban Thư ký Hội đồng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
17h00
Họp tổng kết Tháng thanh niên và triển khai tình nguyện hè.
- Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị;
Phòng I.2
Số 4 Lê Lợi
Bí thư Đoàn TNCSHCM - ĐHH
* Thứ Sáu/08-4-2016
Sáng
08h00
Họp Ban xây dựng Quy định chế độ làm việc của giảng viên.
- Thành viên theo QĐ số 91/QĐ-ĐHYD ngày 12/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Tiếp đoàn Hội Nội soi Tiêu hóa Hoa Kỳ.
- Theo giấy mời.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ Bệnh viện (Lần 3 năm 2016)
- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư LCĐ Bệnh viện;
- Trưởng, phó các phòng chức năng.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp xét kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp học kỳ I năm học 2015-2016.
- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH, CTSV;
- BT Đoàn TN, CT Hội SV.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
16h00
Họp xét kỷ luật các sinh viên nghỉ học quá thời gian quy định và vi phạm nội quy-quy chế.
- BGH;
- Phòng: Đào tạo ĐH, CTSV;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
16h00
Đại hội Hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam.
- Theo giấy mời.
KS. Indochine Palace, Huế
Ban tổ chức
* Thứ Bảy/09-4-2016
Sáng
07h00
Buổi sinh hoạt chuyên môn về thực hành khám bệnh trong môi trường Pháp ngữ do Văn phòng Pháp ngữ Trường tổ chức.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01, 1.02
Ban tổ chức
08h00
Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 2 do Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam tổ chức.
- Theo giấy mời.
 
KS. Indochine Palace, Huế
 
Ban tổ chức
08h00
Thi tuyển sinh Cao học năm 2016, đợt I.
(02 ngày: 09 và 10/04/2016).
- Thí sinh dự thi tại 4 địa điểm: Trường ĐH Đồng Nai, Trường ĐH An Giang, Phân hiệu ĐHH tại Quảng trị, Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế.
Trường ĐH Đồng Nai,
An Giang, Phân hiệu ĐHH tại Quảng trị, Trường ĐH Sư phạm - ĐHH
Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
08h00
Khóa đào tạo CME về Đái Tháo đường do Trường ĐHYD Huế phối hợp với Hội Nội tiết và ĐTĐ Việt Nam tổ chức (Từ ngày 9-10/4/2016)
- Theo giấy mời.
HT Quốc tế tầng 3- K.YTCC
Ban tổ chức
08h00
Tổng kết Hội trại 26/3  và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn.
- Theo giấy mời.
Hội trường A
BCH
Đoàn TNCS HCM
Chiều
14h00
Chương trình Giao lưu sinh viên Khoa Y học cổ truyền.
- Thầy cô và sinh viên Khoa YHCT.
Hội trường A
Ban tổ chức
18h30
Phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bun Pimay Lào - 2016 (PL. 2559) cho các em Lưu học sinh Lào đang học tập tại Thành phố Huế
- Đại diện BGH;
-Toàn thể sinh viên Lào đang học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc (Ban liên lạc LHS Lào có thông báo).
Số 82
Hùng Vương TP Huế
Đại học Huế và Trường CĐ Sưphạm Thừa T. Huế
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle