Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 04/01/2016 đến 09/01/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/04-01-2016:
Sáng
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Ba/05-01-2016:
Sáng
08h00
Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.
- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Họp chuẩn bị hoạt động các dự án năm 2016.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v, KH-TC;
- Trưởng các dự án.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Triển khai xây dựng kế hoạch bài giảng đào tạo đại học ngành Y đa khoa hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Ban tổ chức
14h00
Giao ban công tác KH-TC tháng 12/2015
- BGH;
- Phòng KH-TC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
15h00
Giao ban công tác QT-CSVC tháng 12/2015.
- BGH;
- Phòng QT-CSVC.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
 
       
16h00
Giao ban Ban quản lý Dự án ADB.
- BGH; Ban QLDA ADB;
- Trưởng các Phòng: QT-CSVC, KH-TC.
 
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc B/v.
- Đảng ủy - BGĐ B/v.
Phòng họp BGĐ B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Tư/06-01-2016:
Sáng
08h30
Giao ban công tác Thông tin-Thư viện Quý I - 2016
- BGH;
- BGĐ và CBVC Trung tâm TT-Thư viện;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban công tác TC-HC tháng 12/2015.
- BGH;
- Phòng TC-HC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
10h00
 
Làm việc với học viên Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 3 và Nghiên cứu sinh tại ĐH Sassari Ý.
 
- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Học viên Thạc sĩ Công nghệ y sinh học khóa 3.
- Nghiên cứu sinh tại ĐH Sassari Ý.
Văn phòng ĐT SĐH
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Chiều
14h00
Hội thảo Tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2015.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Ban tổ chức
16h00
Họp thông qua kế hoạch đấu thầu mua hóa chất, sinh phẩm năm 2016.
- Hội đồng đấu thầu mua hóa chất, sinh phẩm 2016;
- BCN các khoa CLS, Đơn vị xét nghiệm trung tâm.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
* Thứ Năm/07-01-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế quý I/2016.
- Hiệu trưởng.
PH I.2
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
08h00
Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2013 của ThS. Nguyễn Thị Anh Phương.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS.
Võ Tam
08h00
Giao ban Trung tâm Y học gia đình
- BGĐ TT, GV Bộ môn YHGGD, Thư ký DA.
Phòng GB TT YHGĐ
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h30
Họp xét giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên mời giảng.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Giao ban công tác cơ sở vật chất Đại học Huế.
- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng và CV phụ trách về cơ sở vật chất, kế toán xây dựng cơ bản;
- Các thành viên liên quan khác về cơ sở vật chất (xây dựng, mua sắm tài sản).
PH I.1
số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
14h00
Họp bàn triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
- Ban Thường trực và các Ban Lễ Kỷ niệm (theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHYD Huế).
Phòng họp II
GS. Cao
Ngọc Thành
15h30
Giao ban công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách;
- Ban Thư ký Hội đồng.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Họp bàn công tác đấu thầu VTTH năm 2016 và giải quyết công tác mua sắm tại phòng VTTTB
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo: phòng  KHTH, phòng TCKT, phòng HCQT;
Phòng VTTTB;
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Nghiệm thu nội bộ nhánh 2 đề tài độc lập cấp Nhà nước của GS. Cao Ngọc Thành.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
* Thứ Sáu/08-01-2016
Sáng
08h00
Họp bàn triển khai hoạt động dự án HPET tại Trường.
- Thành viên BQLDA theo QĐ số 02/QĐ-ĐHYD ngày 04/01/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Giao ban Hành chính.
- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Phụ trách các Dự án; Tổ CNTT, Tổ trưởng Tổ TTPC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp chuẩn bị triển khai kế hoạch Festival khoa học Huế 2016
- BGH;
- BGĐ Viện Y Sinh học, Viện NCSKCĐ;
- Phòng KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC, KH-TC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
15h00
Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên & Hội sinh viên Việt Nam
- Các đ/c UV BTK Hội sinh viên các Trường;
- Các đ/c thủ lĩnh các CLB, đội, nhóm sinh viên;
- Toàn thể tập thể, cá nhân hội viên, sinh viên đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm học 2015-2016 và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm học 2014 - 2015 cấp Trung ương và cấp Đại học Huế.
Hội trường
3 Lê Lợi
Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế
15h00
Họp thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.
- Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của các đơn vị theo QĐ số 1145/QĐ-ĐHYD ngày 21/4/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý.
- BQL dự án ODA Ý.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Giao ban điều dưỡng trưởng và hộ lý toàn Bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, Điều dưỡng, QLCL, TCKT;
- Điều dưỡng trưởng và hộ lý các đơn vị toàn Bệnh viện.
Phòng
Giao ban B/v
PGS. TS Đoàn Phước Thuộc
* Thứ Bảy/09-01-2016
Sáng
08h00
Phỏng vấn cán bộ mới tuyển dụng đợt 3 năm 2015.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle