Lịch công tác

Lịch công tác tuần Từ 02/05/2016 đến 07/05/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/02-5-2016 và Thứ Ba/03-5-2016: Nghỉ bù Lễ 30/4, 01/5
* Thứ Ba/03-5-2016:
Sáng
08h00
Tiếp đoàn Đại học Limoges và Hiệp hội Giáo dục Y tế Limousin, Pháp.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, Đào tạo SĐH;
- BCN. BM: Phụ sản, Ung bướu, GPB-PY, CĐHA.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
08h30
Khai mạc khóa DIU về Ung thư Phụ khoa. (Từ ngày 03-13/5/2016)
- Theo giấy mời.
Giảngđường 3.13
Ban tổ chức
* Thứ Tư/04-5-2016:
Sáng
07h30
Họp chuẩn bị đón đoàn Đại học Hawaii, Mỹ.
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC
Phòng họp I
GS.Cao Ngọc Thành
08h00
Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT ĐH và P.CTSV
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
09h30
Thẩm định cơ sở vật chất, đội ngũ mở chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Y học cổ truyền, Tiến sĩ Nhi khoa của Trường ĐH Y Dược.
- Hội đồng thẩm định;
- Đại diện BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐT-SĐH, TC-HC, QT-CSVC;
- BCN: Khoa YHCT, BM. Nhi
Phòng họp II
Trưởng ban Đào tạo ĐHH
10h00
Giao ban công tác Dược B/v tháng 4/2016.
- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
Chiều
13h30
Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ III.
- Theo giấy mời.
Hội trường: A, 1.01, QT; Phòng: BVLV, GDSK Khoa YTCC
Ban tổ chức
14h00
Báo cáo của Đoàn Đại học Hawaii, Mỹ về Cải cách phương pháp đào tạo Y khoa.
-Theo giấy mời
Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC
Ban tổ chức
14h00
Họp Ban soạn thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng.
- Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định 121/QĐ-ĐHH ngày 18/02/2016 của Giám đốc ĐHH.
Phòng họp I.2
 số 04 Lê Lợi
Giám đốc Đại học Huế
15h00
Họp xét hồ sơ thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.
- BGH;
- Hội đồng tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.
- Phòng SĐH.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
16h30
Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
* Thứ Năm/05-5-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Lễ Khai trương Văn phòng Khảo thí ủy quyền tiếng Anh Cambridge tại Đại học Huế.
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên.
Hội trường số 3 Lê Lợi
PGĐ Trương Quý Tùng
08h00
Tiếp TS. Michele Upvall - Tổ chức HVO, Hoa kỳ.
- BGH;
- Lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH;
- BCN các khoa: Điều dưỡng, YTCC.
Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
08h00
Họp bàn kiểm tra tiến độ hồ sơ quy hoạch tỉ lệ 1/500 khu B An Vân Dương.
- Theo giấy mời.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Nghiệm thu chính thức đề tài mã số DHH 2013 của GS. Trần Hữu Dàng
- Theo giấy mời.
Văn phòng Khoa ĐTQT
PGS.TS.
Võ Tam
09h00
Thông qua kế hoạch ngân sách 2016. (Phiên 2)
- TV. Đảng ủy, BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường
- Lãnh đạo các phòng ban chức năng/TT.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
10h00
Họp kiện toàn hoạt động của Tổ CNTT và trang Website Trường.
- BGH;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng;
- Tổ CNTT Trường.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
10h30
Họp lấy thư giới thiệu bổ sung Phó Trưởng Bộ môn CĐHA.
- BGH;
-Trưởng, Phó P.TCHC;
-Toàn thể CBVC BM.CĐHA
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
Chiều
14h00
Họp triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Đảng ủy ĐHH.
- Trưởng ban và phó trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 1.2
số 4 Lê Lợi.
Phó Bí thư Nguyễn Quang Linh
14h00
Làm việc với Ban chấp hành Hội CGC về hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
- BGH;
- BCH Hội CGC;
- Ban TT Lễ kỷ niệm.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
15h00
Tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh cho cán bộ được điều động tham gia tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016.
- Theo giấy mời.
Hội trường 1.01
Chủ tịch HĐTS
16h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm 2016.
- Hội đồng TS và Ban thư ký theo QĐ 73/QĐ/YD-TS16 ngày 12/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.
Phòng họp II
Chủ tịch HĐTS
16h00
Lấy phiếu tín nhiệm Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng VTTTB B/v và Phó Trưởng Phòng HC-QT Bệnh viện Trường.
-Theo giấy mời
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao Ngọc Thành
17h00
Họp Ban Thường trực Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Thành viên theo QĐ số 776/QĐ-ĐHYD ngày 01/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
* Thứ Sáu/06-5-2016
Sáng
07h30
Giao ban công tác QT-CSVC tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng QT-CSVC.
Phòng khách Hội trường A
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
08h00
Họp phương án bàn giao và di chuyển phòng BM. Cấp cứu đa khoa.
- BGH;
- Lãnh đạo P. QT-CSVC;
- BCN bộ môn CCĐK.
Phòng khách Hội trường A
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
08h00
Làm việc với Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế về thực hiện BHYT cho sinh viên.
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: CTSV, KHTC.
- Phụ trách Y tế trường.
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
08h00
Xét duyệt đề tài NCKH cấp trường sinh viên năm 2016.
-Thành viên Hội đồng (TGM)
Văn phòng Khoa ĐTQT
GS. Cao
Ngọc Thành
08h30
Giao ban công tác KH-TC tháng 4/2016
- BGH;
- Phòng KH-TC
Văn phòng KHTC
PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng
09h00
Họp Tiểu ban rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Thành viên Tiểu ban theo QĐ số 911/QĐ-ĐHYD ngày 14/4/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.
Văn phòng
KHTC
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
09h00
Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
10h00
Giao ban công tác TC-HC tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng TC-HC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
10h00
Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 4/2016.
- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT
Văn phòng Khoa ĐTQT
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban công tác HCQT B/v tháng 4/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
 
14h00
Giao ban công tác CNTT B/v tháng 4/2016.
- BGĐ B/v;
- Tổ CNTT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
14h30
Tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống e-learning cho đào tạo Dược.
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo ĐH;
- BCN. Khoa Dược
Phòng họp II
PGS.TS.
Võ Tam
15h00
Họp thông qua danh mục VT-TH đấu thầu năm 2016.
- Theo giấy mời.
Phòng
Giao ban B/v
GS.Cao Ngọc Thành
16h00
Giao ban Dự án ADB.
- BGH;
- BQL Dự án
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.
Phòng họp I
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Tổng kết hoạt động Ngày hội sức khoẻ 2016.
-Theo giấy mời
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban trợ lý giáo tài các đơn vị toàn trường.
- Giáo tài các đơn vị.
Hội trường 1.01
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h30
Họp Đảng ủy-Ban Giám đốc B/v.
-Đảng ủy – BGĐ B/v
Phòng họp BGĐ B/v
GS.Cao Ngọc Thành
* Thứ Bảy/07-5-2016:
 
Sáng
07h00
Tập trung thí sinh dự Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm 2016 Trường Đại học Y Dược Huế.
- Hội đồng Tuyển sinh;
- Thí sinh dự tuyển.
Các
phòng thi
Chủ tịch HĐTS
09h00
Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 4/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
10h00
Giao ban công tác TCKT B/v tháng 4/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
Chiều
13h00
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm 2016 Trường Đại học Y Dược Huế.
- Hội đồng Tuyển sinh;
- Thí sinh dự tuyển.
Các
phòng thi
Chủ tịch HĐTS
* Chủ Nhật/08-5-2016:
 
Sáng
06h00
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm 2016 Trường Đại học Y Dược Huế.
- Hội đồng Tuyển sinh;
- Thí sinh dự tuyển.
Các
phòng thi
Chủ tịch HĐTS
07h00
Giải Cờ vua truyền thống Trường Đại học Y Dược Huế. (Cả ngày)
- Các đội dự tuyển
Các
phòng thi
BTV
Đoàn TN
Chiều
13h00
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ  đại học Y-Dược năm 2016 Trường Đại học Y Dược Huế.
- Hội đồng Tuyển sinh;
- Thí sinh dự tuyển.
Các
phòng thi
Chủ tịch HĐTS
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle