Lịch công tác

Lịch Công Tác tuần thứ 12/2016: Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 02/4/2016

Thời gian
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người
chủ trì
* Thứ Hai/28-3-2016:
Sáng
08h00
Tiếp GS. Martin Kox-Hội ADS Luxembourg.
- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bộ môn Ngoại.
Phòng họp I
GS. Cao Ngọc Thành
09h00
Tiếp đoàn Đại học Navamindradhiraj – Thái Lan.
- BGH;
- BGĐ Viện Y sinh học;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, CTSV;
-  BCN Khoa YTCC.
Hội trường 1.01
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Giao ban tham mưu B/v Trường.
- Ban tham mưu B/vTrường.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
Chiều
15h00
Họp chuẩn bị công tác tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4.
- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC;
- Các CB tham gia công tác tuyển sinh.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
16h00
Giao ban Bệnh viện Trường.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Ba/29-3-2016:
Sáng
08h00
Giao ban công tác KH-TC tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng KH-TC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
08h00
Thông qua đề cương nghiên cứu của NCS Trần Khánh Nga.
- HĐ thông qua đề cương.
Phòng họp QT, tầng 2, K. YTCC
Chủ tịch
Hội đồng
09h00
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế của PGS.TS. Hà Thị Minh Thi.
- Theo giấy mời.
VP Khoa Đào tạo QT
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
09h00
Báo cáo kế hoạch xây dựng nhà xe cán bộ Bệnh viện trong phương án thiết kế Trung tâm Sản - Nhi.
- BGĐ B/v;
- BQL Dự án xây dựng.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
09h00
Mở hồ sơ đề xuất mua sắm trực tiếp gói thầu: "Mua sắm bổ sung 20 kính hiển vi 2 mắt" thuộc dự án ADB đợt 2.
- Theo quyết định thành lập hội đồng đấu thầu số 2014/ĐHYD ngày 04/8/2015
Phòng khách Hội trường A
Chủ tịch
Hội đồng
SChiều
14h00
Họp Thường vụ Đảng ủy.
- Thường vụ Đảng ủy.
Phòng họp I
GS.Cao Ngọc Thành
16h00
Họp Đảng ủy.
- Đảng ủy viên.
Phòng họp II
GS. Cao Ngọc Thành
* Thứ Tư/30-3-2016:
Sáng
07h00
Tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018).
- Hội đồng Tuyển sinh.
Các phòng thi Khoa YTCC
Chủ tịch HĐTS
08h00
Tiếp TS. Connie Evashwick-Biên tập viên Tạp chí Frontiers, Hoa Kỳ.
- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN các khoa: YTCC, Điều dưỡng.
Phòng họp I
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
10h00
Lễ phong tặng danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng cho GS. Frank Stackhouse – Đại học Washington, Hoa Kỳ.
- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v;
- BCN: BM Nội, Khoa Nội NT-TH B/v.
Phòng họp I
GS.Cao Ngọc Thành
10h00
Giao ban công tác QT-CSVC tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng QT-CSVC.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
Chiều
14h00
Đại hội Hội sinh viên Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (phiên trù bị).
- Đại biểu khách mời (có giấy mời riêng);
- Đại biểu theo Thông báo triệu tập của Hội sinh viên Đại học Huế;
Hội trường
3 Lê Lợi
Chủ tịch
Hội sinh viên Đại học Huế
14h00
Họp Hội đồng Thi đua-khen thưởng xét đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2015-2016 và khen thưởng nhân dịp 60 năm thành lập Trường.
- Hội đồng TĐKT (TGM)
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
15h00
Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 3/2016 và họp chuẩn bị Festival khoa học 2016.
- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
16h00
Giao ban công tác TC-HC tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng TC-HC
Phòng họp II
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
16h00
Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 3/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng KHTH B/v.
Phòng
Giao ban B/v
PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc
* Thứ Năm/31-3-2016
Sáng
07h00
Hội ý Ban Giám hiệu.
- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.
Phòng họp I
GS.Cao
Ngọc Thành
07h15
Đại hội Hội sinh viên Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (phiên chính thức).
- Đại biểu khách mời (có giấy mời riêng);
- Đại biểu theo Thông báo triệu tập của Hội sinh viên Đại học Huế;
Hội trường
3 Lê Lợi
Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế
08h00
Phỏng vấn đánh giá tiếng Anh thí sinh dự thi Thạc sĩ Công nghệ Y Sinh học khóa 4 (2016-2018).
- Hội đồng tuyển sinh.
Phòng họp QT, tầng 2,
K. YTCC
Chủ tịch
Hội đồng
Chiều
14h00
Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.
- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm
Phòng họp II
GS.Cao Ngọc Thành
15h00
Họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ Bệnh viện. (Lần 2).
- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư LCĐ Bệnh viện;
- Trưởng, phó các đơn vị toàn Bệnh viện.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
15h00
Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT ĐH-CTSV
Phòng
ĐT ĐH
PGS.TS.
Võ Tam
16h00
Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH
Phòng
ĐT SĐH
PGS.TS.
Võ Tam
17h00
Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 3/2016.
- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD
Phòng
KT-ĐBCLGD
PGS.TS.
Võ Tam
18h00
Họp Ban Thường vụ và BCH Công đoàn Đại học Huế mở rộng; triển khai công tác Quý II/2016:
- Từ 18h00-19h00: họp BTV;
- Từ 19h00-21h00: họp BCH.
- Chủ tịch CĐCS.
PH I.2
số 4 - Lê Lợi
Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
* Thứ Sáu/01-4-2016
Sáng
07h30
Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016.
- BGH;
- Phòng KH-TC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
08h00
Lớp tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên trẻ trong khuôn khổ dự án ADB. (Từ ngày 01-02/4/2016)
- Theo giấy mời.
Giảng đường 3.13
Ban tổ chức
09h00
Giao ban Hành chính.
- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Phụ trách các Dự án; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.
Phòng họp II
GS.Cao
Ngọc Thành
09h00
Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 3/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
10h00
Giao ban công tác HCQT B/v tháng 3/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
Chiều
14h00
Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế quý II - 2016.
- Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách ĐBCLGD; Trưởng, Phó Phòng/Tổ trưởng, Tổ phó Khảo thí và ĐBCLGD; cán bộ phụ trách ĐBCLGD.
HT tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường ĐH Sư phạm, 34 Lê Lợi, Huế
P. Giám đốc Lê Văn Anh
14h00
Hướng dẫn quản trị nội dung website phiên bản mới.
- Ban biên tập website theo quyết định số 36/QĐ-ĐHYD ngày 06/01/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHYD Huế.
Hội trường 1.01
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
15h00
Họp về công tác Quảng bá bệnh viện.
- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: HCQT, KH-TH và các thành viên được phân công;
- Phòng NCKH-ĐT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
GS. Cao Ngọc Thành
16h00
Giao ban công tác vệ sinh và vệ sĩ tại Bệnh viện tháng 3/2016.
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo P. HCQT B/v;
- Cty Vệ sinh Phú Xuân, Cty vệ sĩ Ngày và Đêm làm việc tại B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
16h00
Giao ban công tác điều trị tháng 10/2015. Trình bệnh và bình bệnh án Khoa Nhi.
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và ĐD trưởng Khoa Nhi;
- BCN, ĐD trưởng các khoa Lâm sàng;
Hội trường 1.01
PGS. TS Lê Đình Khánh
* Thứ Bảy/02-4-2016
Sáng
07h00
“Ngày giáo dục dinh dưỡng nhi khoa” cho các học viên SĐH và sinh viên Y6 do Bộ môn Nhi Trường ĐH Y Dược Huế phối hợp với Nestle Nutrition Việt Nam tổ chức.
- Sinh viên Y6;
- BSNT-CH&BSCKI Nhi.
Hội trường A
Ban tổ chức
08h00
Họp Đảng ủy – Ban Giám đốc B/v.
- Đảng ủy, BGĐ B/v.
Phòng họp BGĐ B/v
GS. Cao Ngọc Thành
08h00
Họp Hội đồng duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 2016
- Hội đồng duyệt đề tài.
Phòng họp II
Chủ tịch
Hội đồng
10h00
Giao ban công tác TCKT B/v tháng 3/2016.
- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.
Phòng
Giao ban B/v
TS. Nguyễn Sanh Tùng
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle