Lịch công tác

Lịch công tác Trường Đại học Y-Dược Huế tuần thứ 15/2016: Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 23/4/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/18-4-2016:Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL)

* Thứ Ba/19-4-2016:

Sáng

09h00

Họp thống nhất kế hoạch trang cấp máy vi tính sử dụng cho phần mềm quản lý Bệnh viện.

-BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, HCQT B/v;
- Tổ CNTT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp bàn về hồ sơ mở liên kết đào tạo thạc sỹ điều dưỡng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng Đào tạo SĐH;
- BCN Khoa: Đào tạo QT, Điều dưỡng.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ Y học cổ truyền.

- Ban Đào tạo - ĐHH;
- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, TC-HC, KH-TC;
- BCN và giáo vụ khoa YHCT.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 (phiên 2) năm 2016 của Đại học Huế.

- Thành viên của HĐTS sau đại học của ĐHH, đợt 1 năm 2016 theo QĐ số 244/QĐ-ĐHH của Giám đốc ĐHH (nếu vắng thànhviên Hội đồng thì đơn vị phải cử đại diện lãnh đạo đi thay).

Phòng họp I.2
số 4 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

Chiều

14h00

Giới thiệu Website phiên bản mới của Nhà trường.

- BGH
- Ban biên tập và tổ kỹ thuật theo QĐ 36/QĐ-ĐHYD ngày 06/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

15h00

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 (Tiểu ban Sản phụ khoa).

- Thành viên Hội đồng (TGM);
- Ứng viên dự tuyển.

P bảo vệ LV - tầng 2,
khoa YTCC

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban thường trực điểm Bầu cử tại Trường ĐH Y Dược Huế.

- Ban thường trực theo QĐ số 776/QĐ-ĐHYD ngày 01/4/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế

Phòng họp II

Trưởng ban
thường trực

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/20-4-2016:

Sáng

08h00

Họp triển khai kế hoạch đánh giá ngoài cơ sở đào tạo và xếp hạng đại học Webometrics.

- Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo P. KT-ĐBCLGD;
- Trưởng P. KHCN-HTQT;
- Tổ trưởng tổ CNTT.

Hội trường ĐHH,
số 3 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế

08h00

Thông qua thiết kế, kinh phí và kế hoạch triển khai các công trình xây dựng năm 2016.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h30

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 (Tiểu ban Nội thận - Tiết niệu).

- Thành viên Hội đồng (TGM);
- Ứng viên dự tuyển.

P bảo vệ LV - tầng 2,
khoa YTCC

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Họp thống nhất vị trí phòng lắp đặt máy MRI.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: VTTTB, TCKT, HCQT, KH-TH B/v.
- BCN Khoa CĐHA.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Làm việc với Công ty CDC về cải tạo Viện Y sinh học.

- BGH; BGĐ Viện Y sinh học
- Phòng QT-CSVC

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

15h00

Tiếp Tổ chức Đông Tây hội ngộ.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Khoa YTCC;
- BGĐ TT Y học gia đình.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp báo cáo phương án bố trí mặt bằng một số công trình xây dựng, cải tạo (Lần cuối).

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: VTTTB, TCKT, HCQT, KH-TH B/v;
- BCN Khoa: Khám bệnh, Kiểm soát nhiểm khuẩn.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm;
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm;
- CB có liên quan (TGM).

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/21-4-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý II năm 2016.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TC-HC phụ trách trách công tác TCCB và các CV liên quan.

Hội trường
số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Khóa đào tạo quốc tế về Phương pháp viết bài báo khoa học do Trường ĐH Y Dược Huế phối hợp với Hiệp hội các nhà biên tập Tạp chí Y khoachâu Á-Thái Bình Dương tổ chức. (Từ ngày 21-22/4/2016).

-Theo giấy mời

Hội trường
tầng 6-
TT YHGĐ

Ban Tổ chức

08h00

Tiếp TS. Myung Ock Ahn - Giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia, Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT; BCN khoa YTCC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Nghiệm thu đề tài chính thức mã số DHH 2013 của ThS. Nguyễn Thị Anh Phương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Trần Hữu Dàng

09h00

Triển lãm sách và tạp chí Y Dược nhân Ngày Sách Việt Nam.
(21-23/4/2016).

- CBVC, sinh viên và học viên quan tâm.

Trung tâm
TT-TV

Ban tổ chức

09h00

Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.

- BGH;

- Trưởng phòng TC-HC

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Phổ biến thông tin về Chương trình học bổng DAAD, Đức.

- Cán bộ và sinh viên có quan tâm. Phòng I.1,
số 04 Lê Lợi
Trưởng Ban HTQT

09h30

Nghiệm thu đề tài chính thức mã số DHH 2013 của GS. Trần Hữu Dàng.

- Theo giấy mời.

VP Khoa
Đào tạo QT

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Rà soát và phối hợp triển khai công tác CSSK ban đầu cho sinh viên.

- BGH; Đại diện BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo phòng: CTSV, TC-HC, KH-TC;
- CB phụ trách y tế học đường.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp thông qua Qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường và Qui chế công tác Văn thư-Lưu trữ của Trường (phiên 2).

-Thành viên theo QĐ số 1145/QĐ-ĐHYD ngày 21/5/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Thông qua kế hoạch ngân sách 2016.

- TV. Đảng ủy, BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Sáu/22-4-2016

Sáng

08h00

Hội thảo đánh giá tác động y tế do Trường ĐH Y Dược Huế phối hợp với Văn phòng Ủy ban Y tế quốc gia Thái Lan tổ chức. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

10h00

Giao ban trợ lý giáo tài các đơn vị toàn trường.

- Giáo tài các đơn vị.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học về chẩn đoán hình ảnh do GS. Peh-Trưởng khoa CĐHA Bệnh viện Puat Khoo Teck, Singapore trình bày.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h00

Họp bàn tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 3.

- Ban tổ chức (TGM)

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Bảy/23-4-2016:

Sáng

08h00

Giao lưu với tác giả GS.TSKH Trần Ngọc Thêm với chủ đề "Văn hóa đọc và phát triển Văn hóa đọc"

- CBVC, sinh viên và học viên quan tâm.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Khóa tập huấn "Cách viết bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí quốc tế" trong khuôn khổ hoạt động của Viện Nghiên cứu SKCĐ.

- Theo giấy mời.

P. TT- GDSK Tầng 3,
Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Họp hoàn thiện danh mục khám chữa bệnh BHYT.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó các đơn vị toàn Bệnh viện;
- Điều dưỡng trưởng các đơn vị toàn viện.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle