Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 51/2016: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/26-12-2016:

Sáng

08h00

Thương thảo hợp đồng: “Mua máy CT-scan cho Bệnh viện Trường ĐHYD Huế”.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: TCKT, VTTTB.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Hoàng Hữu Khôi – Chuyên ngành Y tế công cộng.

- Hội đồng theo quyết định số: 3590 /QĐ-ĐHYD ngày 25/11/ 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Phòng BVLV – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Giao ban BQL dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT.

- Đại diện BGH;
- Trưởng, Phó phòng KHCN-HTQT;
- Chuyên viên phụ trách HTQT.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Họp Ban Giám đốc B/v Trường.

-Ban giám đốc B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao

 Ngọc Thành

14h30

Mở thầu 02 gói thầu: Mua hóa chất, test xét nghiệm của Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Theo QĐ số: 3686/QĐ-ĐHYD ngày 09/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng BV năm 2016.

-BGĐ B/V;
-Trưởng (Phó) các phòng chức năng Bv;
-Trưởng các khoa/trung tâm, đơn vị Bv;
-Điều dưỡng trưởng các đơn vị BV

Hội trường 1.01.

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Ban quản lý dự án ADB

- BQL dự án ADB.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/27-12-2016:

Sáng

08h00

Họp xét tốt nghiệp Cao học khóa học 2014 – 2016.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH.
 

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

09h00

Họp bàn về việc thực hành lâm sàng của BSNT và các lớp sau đại học ngoại tỉnh.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, ĐT ĐH;
- Đd BCN các khoa/bộ môn có đào tạo BSNT và các khoa/bộ môn có đào tạo các lớp Sau Đại học ngoại tỉnh

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Họp bàn về công tác ứng dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM tại Bệnh viện.

- Đại diện NH Vietinbank;
- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: TCKT, KH-TH, Điều dưỡng;
- Tổ CNTT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Nghiệm thu tài liệu hướng dẫn sức khỏe của dự án Cheju Halla.

 
- Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ)
 

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ (Phiên cuối).

- BGH; Chủ tịch HĐ Trường;
- CT Công đoàn; BT Đoàn TN;
- Lãnh đạo các phòng chức năng/TT;
- Tiểu ban soạn thảo Quy chế.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

15h00

Sơ kết Đề án Ngoại ngữ 2020.

 
* Ban Chỉ đạo Đề án theo Quyết định số14/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2016 của Giám đốc ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế - Trưởng
Ban chỉ đạo

16h00

Báo cáo công tác đấu thầu VTTH năm 2016.

- BGĐ B/v;
-Trưởng phòng: KHTH, TCKT, VTTTB B/v

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

16h00

Họp chuẩn bị Tổng kết công tác HTQT và các dự án năm 2016.

-BGH;
-Lãnh đạo các Phòng:TCHC, KHCN-HTQT,KHTC,QTCSVC, NCKH ĐN B/v, Điều phối viên VP Pháp ngữ.
-BQL các dự án.

Phòng họp II

PGS.TS.
Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Điều dưỡng và Hộ lý toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, Điều dưỡng, QLCL, TCKT;
- ĐDT, ĐD và hộ lý các đơn vị toàn Bệnh viện.

P. Thực hành Lâm sàng I

PGS.TS. Đoàn
Phước Thuộc

17h30

Đảng ủy bộ phận Bệnh viện làm việc với BCH LCĐ Bệnh viện về Công tác chuẩn bị Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

- Đảng ủy bộ phận B/v;
- BCH Liên chi đoàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/28-12-2016:

Sáng

08h00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2016.

- Hội đồng tuyển sinh: Sau đại học năm 2016 (đợt 1); Cao học năm 2016 (đợt 2); Tiến sĩ năm 2016 (đợt 2);
- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng đào tạo SĐH và chuyên viên phụ trách tuyển sinh SĐH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 04: Mua vật tư, dụng cụ y tế và dược phẩm.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống cũ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Báo cáo công tác đấu thầu thuốc năm 2016.

- BGĐ B/v;

- Thường trực HĐ thuốc và điều trị;

- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, khoa Dược B/v

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Họp kế hoạch chuẩn bị Hội nghị ASEAN lần 2.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC;
- BGĐ Viện NC SKCĐ;
- BCN Khoa YTCC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

15h00

Họp chuẩn bị Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp II

GS.Võ Tam

16h00

Họp triển khai sử dụng tài nguyên sách, giáo trình, dữ liệu dùng chung…từ dự án ADB.

- BGH;
-Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm: TTTT thư viện, TCHC, Đào tạo ĐH, ĐT SĐH, QT-CSVC và Tổ CNTT.
-CN. Tiến, CN. Luân (Tổ CNTT

Phòng họp II

GS. Võ Tam
 

16h00

Họp lựa chọn cuối cùng cấu hình máy X_quang vú và máy giặt, máy hấp.

 
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các phòng chức năng B/v;
- BCN. Khoa CĐHA và KSNK B/v.
 

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/29-12-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h30

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2016 (cả ngày).

- Đd Lãnh đạo các đơn vị;
- Lãnh đạo Phòng (Tổ) TCHC;
- Các chuyên viên phụ trách công tác TCCB.

Hội trường số 03 Lê Lợi

Trưởng Ban TCCB

09h00

Thẩm định 02 giáo trình của BM. Gây mê hồi sức.

- Theo giấy mời.

Phòng BVLV-Khoa YTCC

GS.TS.
Võ Tam

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ tại Bệnh viện tháng 12/2016.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng HCQT;
- Đại diện lãnh đạo và toàn thể nhân viên Cty Vệ sỹ Ngày và Đêm, Cty Vệ sinh Phú Xuân.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển ĐHH.
 

- Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển ĐHH theo Quyết định số 122/QĐ-ĐHH ngày 18/02/2016 của GĐ ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban chỉ đạo

*Thứ Sáu/30-12- 2016

Sáng

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn số 5 - Bộ Y tế về kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2016. (Cả ngày).

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHH.

- Thường trực Tỉnh ủy TTH;
- Ban TV Đảng ủy ĐHH;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

ĐC Bí thư Tỉnh ủy
TT Huế

14h00

 Họp bàn về phương án thuê Công ty vệ sĩ bảo vệ cho khu vực cổng kiệt 16 đường Hai Bà Trưng.

-BGH;
-Lãnh đạo phòng TCHC;
-Tổ bảo vệ

Phòng họp II

PGS.TS.
Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2016.

- BGH;
- CT. Công đoàn;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- CB hưu trí 2016 (TGM)

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

17h00

Ban Thường vụ Đoàn TN báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

 
*Thứ Bảy/31-12- 2016: Nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 31/12/2016-02/01/2017
 theo Thông báo số 3837/TB-ĐHYD ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)
 

Sáng

07h30

Họp xét nâng lương thường xuyên và ký tiếp HĐLĐ XĐTH đợt 2/2015

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó phòng KHTH;
- CT Công đoàn CSTV B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h30

Họp đánh giá, phân loại và Thi đua khen thưởng của CCVC, NLĐ của Bệnh viện năm 2016.

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Họp chuẩn bị tổng kết Bệnh viện năm 2016.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle