Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 50/2016: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/19-12-2016:

Sáng

08h30

Lễ Khởi động dự án “Xây dựng năng lực cho Khoa Điều dưỡng và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu đa khoa”.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp bàn xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.

- TV. Đảng uỷ; BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, TC-HC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016.

-Theo QĐ số 3766/QĐ-ĐHYD ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

10h30

Tiếp đại diện Tổ chức KOICA, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

14h00

Triển khai nội dung đổi mới chương trình đào tạo BSĐK.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/20-12-2016:

Sáng

08h00

Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Trường năm 2016.
 (Thời gian từ 20 - 24/12/2016).

- Đoàn Kiểm tra đánh giá BV;
-Thành phần và các đơn vị theo TB số 838/TB-BVYD ngày 05/12/2016 của Giám đốc BV Trường.

Tại các đơn vị trực thuộc BV

Đoàn Kiểm tra đánh giá BV

09h00

Họp triển khai kế hoạch hoạt động Phòng khám Bác sĩ gia đình tại BV Trường.

- BGĐ B/v;
- BGĐ TT YHGĐ;
-Lãnh đạo Phòng khám TT YHGĐ;
-Lãnh đạo phòng: HCQT, KHTH, TCKT B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

10h00

Họp bàn kế hoạch chuẩn bị Hội nghị quốc tế về Y học cấp cứu năm 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược năm 2016.

- Thường trực Đảng ủy ĐHH;
- Đd các ban chức năng của Đảng ủy ĐHH;
-  Đảng ủy viên Trường.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp bàn về cấu hình máy X-Quang vú và báo cáo kết quả đấu thầu vật tư tiêu hao 2016.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: VTTTB, TCKT B/v;
- BCN khoa CĐHA.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/21-12-2016:

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Đại học Huế.

-Thành viên Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Quyết định số 307/QĐ-ĐHH ngày 24/3/2016 của Giám đốc ĐHH.
 

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Viếng nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế.
(07h30 tập trung tại số 03 Lê Lợi)

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở.

Nghĩa trang Liệt sĩ
TP. Huế.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 02:  Mua dụng cụ.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh (Nhà truyền thống cũ)

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn HAIVN.

- BGH;
- TS. Nguyễn Minh Tâm, TS. Nguyễn Văn Hùng

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của ThS. Trần Xuân Thịnh.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS.TS.
Võ Tam

10h30

Tiếp Hội khoa học Y Sinh học - Nhật Bản (BMSA) thảo luận kế hoạch hợp tác với Khoa Răng Hàm Mặt.

- Đại diện BGH;
-Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, BCN Khoa RHM

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều
 

14h00

Họp Đảng ủy đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/22-12-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Đại diện HAIVN báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu về đổi mới chương trình đào tạo y khoa.

- BGH;
-Ban đổi mới chương trình đào tạo ngành y đa khoa (Theo QĐ);
-Đại diện lãnh đạo các khoa/bm/phòng ban.

Hội trường QT, tầng 3,
Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: Mua hóa chất.

-Theo giấy mời.

Tiền sảnh (Nhà truyền thống cũ)

PGS.TS. Nguyễn  Khoa Hùng

09h00

Giao ban Trung tâm Y học gia đình tháng 12/2016

- BGĐ Trung tâm;
- Bác sĩ và cán bộ TT YHGĐ
 

Văn phòng
TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn  Khoa Hùng

10h00

Giao ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

14h00

Làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Tỉnh về hoạt động Phòng khám Bác sĩ gia đình.

- Theo giấy mời.

Phòng họp tầng 6, Trung tâm YHGĐ

GS.Cao
Ngọc Thành

14h00

Đoàn HAIVN làm việc với Ban đổi mới chương trình đào tạo ngành y đa khoa Trường.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình đào tạo ngành y đa khoa.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế làm việc với Đoàn Đại học Huế.

- Bí thư Đoàn các trường.

Phòng họp I.7, 04 Lê Lợi

Bí thư Tỉnh Đoàn TTH

16h00

Lễ Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 (22/12/1944 -22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Cao
Ngọc Thành

*Thứ Sáu/23-12- 2016

Sáng

07h30

Họp thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên HK2 năm học 2015-2016 và điều chỉnh một số quy định đánh giá kết quả rèn luyện.

- BGH;
- Phòng CTSV;
- Đd lãnh đạo phòng ĐTĐH;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp thẩm định Đề án vị trí việc làm các đơn vị:
-Trường Đại học Y Dược (từ 08h00 đến 09h30).

* Đoàn thẩm định Đại học Huế.
* Trường ĐHYD:
- Lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng, Phó phòng TCHC và chuyên viên có liên quan.

Phòng họp I.7, số 04
Lê Lợi

PGĐ Lê
Văn Anh - Trưởng Ban thẩm định

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Giao ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế, HKI năm học 2016 – 2017.

* Đại học Huế:
- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Lãnh đạo Ban Công tác HSSV và TT Tổ công tác;
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế;
* Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc:
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên; Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên (của các khoa trực thuộc);
- Cán bộ phụ trách công tác sinh viên: Trung tâm GDQP; Trung tâm GDTX.

Hội trường 1.01

PGĐ Trương
 Quý Tùng

14h00

Đại học Huế kiểm tra hoạt động KHCN Trường Đại học Y Dược năm 2016.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Đoàn kiểm tra ĐHH

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 03: Mua hóa chất sinh phẩm.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh (Nhà truyền thống cũ)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp bàn về vấn đề bể xử lý nước thải Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT;
- Trưởng khoa KSNK;
- ThS. Trần Văn Hòa.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

16h00

Họp chuẩn bị triển khai thi kết thúc một số học phần trên máy tính.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, KT-ĐBCLGD, QT-CSVC
- BM có liên quan.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban giám sát xây dựng nhà 7 tầng.

- Ban giám sát xây dựng;
- Đơn vị thi công.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

16h00

Họp về một số công tác chuyên môn khoa Ngoại Tiêu hóa và Khoa Nhi.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng KH-TH;
- BCN, ĐDT, BS điều trị và BSNT: Khoa Ngoại Tiêu hóa, Khoa Nhi .

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle