Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 49/2016: Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/12-12-2016:

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc - Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế mở rộng

- Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHH

14h00

Kiểm tra, đánh giá nội viện năm 2016.
(Từ ngày 12-14/12/2016).

- Đoàn kiểm tra Bệnh viện.

Các đơn vị toàn Bệnhviện

Trưởng đoàn kiểm tra

14h00

Thẩm định giáo trình giáo dục đại học  năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Phòng BVLV, tầng 2, K.YTCC

GS.TS.
Võ Tam

15h00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục đổ nền bê tông sân chơi thể thao

- Theo giấy mời.

Tại công trình

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Làm việc với Viện quy hoạch kiến trúc tại miền Trung về hồ sơ 1/500 khu An Vân Dương.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/13-12-2016:

Sáng
 

07h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

-Thành phần tại Mục I trong Công văn số 1529/ĐHH-TCCB ngày 07/12/2016 của Đại học Huế (Cán bộ chủ chốt mở rộng tham dự Hội nghị lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021).

Giảng đường I, Trường ĐHSP, số 32 Lê Lợi

Tổ trưởng Tổ công tác Bộ GD&ĐT

07h45

Tiếp Đoàn các giáo sư Pháp tham gia khóa đào tạo y khoa liên tục về CĐHA cơ xương khớp.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN. BM. CĐHA;
- ThS. Hoàng T. Ngọc Hà

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tập huấn về CĐHA cơ xương khớp do Đoàn giáo sư từ Bệnh viện Henri Mondor, CH Pháp giảng dạy.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

10h30

Hội nghị liên tịch Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Huế.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp tầng 2,
Nhà Hiệu bộ TrườngĐHSP.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 

-Thành phần tại Mục II trong Công văn số 1529/ĐHH-TCCB ngày 07/12/2016 của Đại học Huế (Cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021).

Giảng đường I, Trường ĐHSP, số 32 Lê Lợi

Tổ trưởng Tổ công tác Bộ GD&ĐT

15h30

Họp bàn về việc thực tập của các BSNT B/v.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH;
- Đd BCN các BM có đào tạo BSNT;
- Lớp trưởng các lớp nội trú.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

15h30

Họp về công tác KH-TC và QT-CSVC cuối năm.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TC, QT-CSVC, TCKT, HCQT B/v.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên ĐHH;

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Tư/14-12-2016:

Sáng

08h00

Hội thảo Khung trình độ quốc gia
(cả ngày).

-Theo Công văn số 1515/TB-ĐHH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

08h00

Ký hợp đồng lắp đặt máy HIFU.

-BGĐ B/v;
-Trưởng phòng: HCQT, TCKT, VTTTB;

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao

Ngọc Thành

08h30

Tiếp TS. Murai, Giám đốc Phát triển Nguồn nhân lực-Trung tâm Quốc gia Y tế và Sức khỏe Toàn cầu, Nhật Bản.

- BGĐ B/v;
-Trưởng phòng: QLCL, NCKH-HTQT B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao

Ngọc Thành

09h00

Họp BQL dự án ODA Ý rà soát công việc và thông qua kế hoạch 2017.

- BQL dự án ODA Ý

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Họp thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên HK2 năm học 2015-2016, điều chỉnh một số quy định đánh giá kết quả rèn luyện.

- BGH; Phòng CTSV;
- Đd lãnh đạo phòng ĐTĐH;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Báo cáo công tác đấu thầu VTTH năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT, VTTTB

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

17h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ.

PH Công đoàn ĐHH,
số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Năm/15-12-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Họp bàn về công tác xuất bản giáo trình 

- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trưởng phòng Đào tạo ĐH và SĐH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

08h00

Tiếp đoàn Trung tâm Y khoa Kyoto- Nhật Bản thăm trường và tham gia trình bày tại HT về chăm sóc bệnh lý bàn chân ĐTĐ (cả ngày)

- Theo giấy mời.

HT tầng 6- TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 11/2016

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV

Phòng
ĐT ĐH

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH

Phòng
ĐT SĐH

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng TC-HC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng
KT-ĐBCLGD

PGS.TS.
Võ Tam

*Thứ Sáu/16-12- 2016

Sáng

08h00

Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về "Các mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và khu vực". (Cả ngày)

-Thành phần tham dự được cử theo CV số 1526/ĐHH-HTQT ngày 06/12/2016 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: Mua hóa chất.

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn  Khoa Hùng

09h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của ThS. Trần Xuân Thịnh

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 02: Mua dụng cụ.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban giám sát xây dựng nhà 7 tầng

- Ban giám sát xây dựng;
- Đơn vị thi công.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

*Thứ Bảy/17-12-2016

Sáng

08h00

Lễ đóng, mở thầu gói thầu mua hóa chất sinh phẩm bổ sung năm 2016.

- BGĐ B/v;
-Lãnh đạo các phòng chứcnăng;
- Đại diện các nhà thầu;
- Tổ kỹ thuật.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

08h30

Lễ mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính đấu thầu thuốc năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Đại diện BHXH tỉnh TT Huế;
-Lãnh đạo các phòng chứcnăng;
- Tổ kỹ thuật.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

10h00

Làm việc với Công ty Bảo hiểm Prudential về phổ biến tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Bảo hiểm Prudential

- BGĐ B/v;
-Trưởng phòng Điều dưỡng;
-Tổ CNTT B/v;
-ĐD trưởng các đơn vị toàn B/v;
-Đơn vị tư vấn sức khỏe B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

*Chủ nhật/18-12-2016

Sáng

07h30

Hội nghị tập huấn phòng chống HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội cho sinh viên

- Đd lãnh đạo Phòng CTSV;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; 
- Sinh viên được điều động tham gia (theo Công văn của Giám đốc Đại học Huế).

Hội trường ĐHH,03 Lê Lợi

PGĐ Trương Qúy Tùng

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle